Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Burmistrz Kościerzyny Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2024 Zarządzenia całej kadencji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenia całej kadencji, menu 412 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia całej kadencji

Zarządzenia całej kadencji

Zarządzenie nr 0050.58.2024 z dnia 29.04.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Utworzenie ogólnodostępnego i wielofunkcyjnego parku sportowo-rekreacyjnego w Kościerzynie")

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.61.2024 z dnia 09.05.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.58.2024 z dnia 29.04.2024 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej 

Zarządzenie nr 0050.57.2024 z dnia 26.04.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach obiektu "Strzelnica" przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie będących w dyspozycji ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 


Zarządzenie nr 0050.56.2024 z dnia 26.04.2024 r. w sprawie zmian w  budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.55.2024 z dnia 23.04.2024 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta 


Zarządzenie nr 0050.54.2024 z dnia 18.04.2024 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Tomasza Rogali w Kościerzynie na okres do 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.53.2024 z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.52.2004 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.51.2024 z dnia 16.04.2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach obiektu "Strzelnica" przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie będących w dyspozycji ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.57.2024 z dnia 26.04.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2024 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych znajdujących się w pomieszczeniach obiektu "Strzelnica" przy ul. Strzelnica 2 w Kościerzynie będących w dyspozycji ART PROJEKT K&m Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 0050.50.2024 z dnia 10.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.49.2024 z dnia 4.04.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.48.2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.47.2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok 


Zarządzenie nr 0050.46.2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok 


Zarządzenie nr 0050.45.2024 z dnia 28.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.44.2024 z dnia 27.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.43.2024 z dnia 20.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.42.2024 z dnia 15.03.2024 r. w sprawie powołania zespołu ds.organizacji XXV Międzynarodowego Zjazdu Kaszubów w 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.41.2024 z dnia 14.03.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.40.2024 z dnia 6.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.39.2024 z dnia 6.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.38.2024 z dnia 4.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.37.2024 z dnia 1.03.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna w przedmiocie projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny na lata 2024-2030


Zarządzenie nr 0050.36.2024 z dnia 1.03.2024 r. w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 


Zarządzenie nr 0050.35.2024 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.34.2024 z dnia 26.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.33.2024 z dnia 23.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz części składowych obiektu położonego w Kościerzynie przy ul. Strzelnica 2 (działka nr 159/69, obręb 05 miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.32.2024 z dnia 21.02.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.3.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.31.2024 z dnia 21.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Kościerskiego Domu Kultury im, Józefa Wybickiego w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.30.2024 z dnia 20.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.29.2024 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.28.2024 z dnia 13.02.2024 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzania weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych  


Zarządzenie nr 0050.27.2024 z dnia 13.02.2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds.obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.26.2024 z dnia 09.02.2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie i wyznaczenie przewodniczącego komisji 


Zarządzenie nr 0050.25.2024 z dnia 08.02.2024 r. w sprawie zmiany składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.24.2024 z dnia 07.02.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.23.2024 z dnia 05.02.2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn."Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Kościerzynie") 


Zarządzenie nr 0050.22.2024 z dnia 31.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz zbycia w formie darowizny, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.21.2024 z dnia 30.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2024/2025


Zarządzenie nr 0050.20.2024 z dnia 30.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2024/2025 


Zarządzenie nr 0050.19.2024 z dnia 30.01.2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2024/2025


Zarządzenie nr 0050.18.2024 z dnia 25.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie 

Załącznik nr 1 - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.17.2024 z dnia 25.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.16.2024 z dnia 24.01.2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. "Markubowo" w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.15.2024 z dnia 22.01.2024 r. w sprawie zasad dofinansowania zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.14.2024 z dnia 18.01.2024 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pn. "Skłodowskiej - Strzelnica"


Zarządzenie nr 0050.13.2024 z dnia 18.01.2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.12.2024 z dnia 17.01.2024 r. w sprawie powołania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych 


Zarządzenie nr 0050.11.2024 z dnia 17.01.2024 r. w sprawie powołania systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o maksymalnej klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.10.2024 z dnia 17.01.2024 r. w sprawie powołania, określenia składu oraz zdań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania ryzykiem dla informacji niejawnych przetwarzanych w systemie informatycznym w Urzędzie Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.9.2024 z dnia 17.01.2024 r.w sprawie powołania, określenia składu oraz zadań wypełnianych przez Zespół ds. zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznych systemów przetwarzania informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.8.2024 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 r.


Zarządzenie nr 0050.7.2024 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 


Zarządzenie nr 0050.6.2024 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2024 r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego 

Załącznik  nr 1 


Zarządzenie nr 0050.5.2024 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.146.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.4.2024 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Karolowi Narloch – Dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w sprawie realizacji projektów „Edukacja fundamentem przyszłości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kościerzynie”, „Edukacja fundamentem przyszłości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kościerzynie”, „Edukacja fundamentem przyszłości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie” w ramach Konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027


Zarządzenie nr 0050.3.2024 z dnia 10.01.2024 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców 


Zarządzenie nr 0050.2.2024 z dnia 8.01.2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie w roku 2024


Zarządzenie nr 0050.1.2024 z dnia 2.01.2024 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2024 r. 


2023


Zarządzenie nr 0050.224.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie ustalenia dnia 05 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.223.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.222.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.221.2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.220.2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.219.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług 


Zarządzenie nr 0050.218.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie- pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.217.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o najem socjalny lokalu mieszkalnego, o najem lokalu mieszkalnego z umową najmu na czas nieoznaczony, o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, o uregulowanie tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu, o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobów mieszkaniowych Miasta Kościerzyna, o zamianę z umowy najmu socjalnego lokalu na umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony 


Zarządzenie nr 0050.216.2023 z dnia 27.12.2023 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców 


Zarządzenie nr 0050.215.2023 z dnia 22.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.214.2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 


Zarządzenie nr 0050.213.2023 z dnia 20.12.2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

Załącznik 


Zarządzenie nr 0050.212.2023 z dnia 11.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.211.2023 z dnia 07.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia lokali użytkowych do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców 


Zarządzenie nr 0050.210.2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.209.2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta 


Zarządzenie nr 0050.208.2023 z dnia 06.12.2023 r. w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta 


Zarządzenie nr 0050.207.2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.206.2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w Urzędzie Miasta Kościerzyna na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu 


Zarządzenie nr 0050.205.2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.204.2023 z dnia 04.12.2023 r. w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.203.2023 z dnia 01.12.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2024 


Zarządzenie nr 0050.202.2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.201.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.200.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej  na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna 

Załącznik 


Zarządzenie nr 0050.199.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Zarządzenie nr 0050.198.2023 z dnia 29.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Załącznik


Zarządzenie nr 0050.197.2023 z dnia 28.11.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat gruntów na których zlokalizowane są garaże murowane, garaże i pomieszczenia gospodarcze 


Zarządzenie nr 0050.196.2023 z dnia 24.11.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego  


Zarządzenie nr 0050.195.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczaniem i pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.194.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Karolowi Narloch – Dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w sprawie realizacji projektu „Edukacja fundamentem przyszłości - podniesienie jakości edukacji poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach Konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027


Zarządzenie nr 0050.193.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem 


Zarządzenie nr 0050.192.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem 

Załącznik 


Zarządzenie nr 0050.191.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Zarządzenie nr 0050.190.2023 z dnia 21.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna 

Załącznik 


Zarządzenie nr 0050.189.2023 z dnia 17.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.188.2023 z dnia 16.11.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie zamiany, oznaczonej nr geodezyjnym 298/3, położonej w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.187.2023 z dnia 14.11.2023 r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego nr 20 położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.186.2023 z dnia 13.11.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego


Zarządzenie nr 0050.185.2023 z dnia 13.11.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia gospodarczego przy ul.Tomasza Rogali 18 na okres do 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.184.2023 z dnia 10.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Remont dróg gminnych: ulicy C.K.Norwida i S.Wyspiańskiego w Kościerzynie ")


Zarządzenie nr 0050.183.2023 z dnia 10.11.2023 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2024 r. 


Zarządzenie nr 0050.182.2023 z dnia 10.11.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.181.2023 z dnia 08.11.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Kościuszki w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.180.2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna  z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 


Zarządzenie nr 0050.179.2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.178.2023 z dnia 30.10.2023 r.  w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.177.2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie jeziora Gałęźnego w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.176.2023 z dnia 23.10.2023 r. w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.175.2023 z dnia 17.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.174.2023 z dnia 16.10.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.173.2023 z dnia 12.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.172.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.171.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminny Miejskiej Kościerzyna na lata 2024-2026

Plan 


Zarządzenie nr 0050.170.2023 z dnia 09.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta XV emisji obligacji miejskich 


Zarządzenie nr 0050.169.2023 z dnia 06.10.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.168.2023 z dnia 04.10.2023 r. w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile’a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.167.2023 z dnia 03.10.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych: ulicy Jeziornej, Kowalskiej oraz Świętojańskiej w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.166.2023 z dnia 03.10.2023 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.165.2023 z dnia 03.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.164.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwały antysmogowej na terenie miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.163.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Karolowi Narloch – Dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w sprawie realizacji projektu „Przyjazna szkoła - podniesienie jakości edukacji z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach Konkursu nr FEPM.05.08-IZ.00-003/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027


Zarządzenie nr 0050.162.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Zarządzenie nr 0050.161.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.160.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.159.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.158.2023 z dnia 29.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.


Zarządzenie nr 0050.157.2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Załącznik


Zarządzenie nr 0050.156.2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.155.2023 z dnia 28.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna 

Załącznik 


Zarządzenie nr 0050.154.2023  z dnia 27.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia dowodu z oględzin 


Zarządzenie nr 0050.153.2023 z dnia 27.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 10/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.152.2023 z dnia 27.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.151.2023 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.150.2023 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Kreft – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w sprawie realizacji projektu pn. „Krok po kroku do pracy” w ramach naboru nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 


Zarządzenie nr 0050.149.2023 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji 


Zarządzenie nr 0050.148.2023 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.147.2023 z dnia 19.09.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Strzeleckiej w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.146.2023 z dnia 13.09.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna 

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.5.2024 z dnia 15.01.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.146.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna 

Zarządzenie nr 0050.145.2023 z dnia 12.09.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.144.2023 z dnia 11.09.2023 r. w sprawie przekazania mienia gminnego do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.143.2023 z dnia 07.09.2023 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców 


Zarządzenie nr 0050.142.2023 z dnia 07.09.2023 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy 


Zarządzenie nr 0050.141.2023 z dnia 07.09.2023 r. w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.140.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.139.2023 z dnia 01.09.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn.
"Przebudowa ulicy Jeziornej, Kowalskiej, Świętojańskiej w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.138.2023 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 179/70, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.137.2023 z dnia 31.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.


Zarządzenie nr 0050.136.2023 z dnia 30.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny 


Zarządzenie nr 0050.135.2023 z dnia 28.08.2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Kreft - Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miejskiej Kościerzyna w sprawie realizacji projektu w ramach Konkursu nr FEPM.05.11-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027


Zarządzenie nr 0050.134.2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.133.2023 z dnia 22.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.132.2023 z dnia 11.08.2023 r. w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 


Zarządzenie nr 0050.131.2023 z dnia 11.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn."Przebudowa dróg gminnych: ulicy Jeziornej, Kowalskiej oraz Świętojańskiej w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.130.2023 z dnia 11.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.129.2023 z dnia 09.08.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.128.2023 z dnia 08.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.


Zarządzenie nr 0050.127.2023 z dnia 08.08.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.126.2023 z dnia 04.08.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Świętopełka w Kościerzynie na okres do 3 lat


Zarządzenie nr 0050.125.2023 z dnia 03.08.2023 r. w sprawie określenia trybu przeprowadzenia weryfikacji dochodów najemców lokali mieszkalnych 


Zarządzenie nr 0050.124.2023 z dnia 03.08.2023 r. w sprawie oddania garażu murowanego w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.123.2023 z dnia 31.07.2023 r. w sprawie sprostowania tytułu zarządzenia nr 0050.116.2023 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 lipca 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.122.2023 z dnia 31.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych: ulicy Jeziornej, Kowalskiej oraz Świętojańskiej w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.121.2023 z dnia 28.07.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.120.2023 z dnia 28.07.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna (dz. nr 159/59, obr. 05)


Zarządzenie nr 0050.119.2023 z dnia 26.07.2023 r. w sprawie  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.118.2023 z dnia 25.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego oraz części składowych obiektu położonego w Kościerzynie przy ul. Strzelnica 2 (działka nr 159/69, obręb 5 miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.117.2023 z dnia 24.07.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Jeziornej w Kościerzynie z przeznaczeniem na cele składowe na okres do 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.116.2023 z dnia 21.07.2023 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony 

Sprostowanie


Zarządzenie nr 0050.115.2023 z dnia 18.07.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Tomasza Rogali w Kościerzynie na okres do 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.114.2023 z dnia 17.07.2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Kościerzyna -  nie podlega publikacji 


Zarządzenie nr 0050.113.2023 z dnia 17.07.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń gospodarczych na rzecz dotychczasowych dzierżawców 


Zarządzenie nr 0050.112.2023 z dnia 14.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.111.2023 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.110.2023 z dnia 07.07.2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  w 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.109.2023 z dnia 07.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych: ulicy Jeziornej, Kowalskiej oraz Świętojańskiej w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.108.2023 z dnia 07.07.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.107.2023 z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców 


Zarządzenie nr 0050.106.2023 z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 15 lat 


Zarządzenie nr 0050.105.2023 z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w najem na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.104.2023 z dnia 06.07.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.103.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 172/59, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.102.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie odwołania członka ze składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.101.2023 z dnia 03.07.2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających  się o awans na nauczyciela mianowanego 


Zarządzenie nr 0050.100.2023 z dnia 30.06.2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.99.2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.98.2023 z dnia 29.06.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.97.2023 z dnia 29.06.2023 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.96.2023 z dnia 28.06.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 


Zarządzenie nr 0050.95.2023 z dnia 27.06.2023 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji oraz uzupełnienia składu komisji socjalnej Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.94.2023 z dnia 26.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.93.2023 z dnia 16.06.2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

Załącznik - Regulamin 


Zarządzenie nr 0050.92.2023 z dnia 16.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.91.2023 z dnia 15.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.90.2023 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.89.2023 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.88.2023 z dnia 12.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.87.2023 z dnia 07.06.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę części działki gruntu przy ul. Jeziornej w Kościerzynie na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 


Zarządzenie nr 0050.86.2023 z dnia 07.06.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.85.2023 z dnia 01.06.2023 r. w sprawie powołania Komisji 


Zarządzenie nr 0050.84.2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds.podatku Vat w Urzędzie Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.83.2023 z dnia 31.05.2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Justyny Jabłońskiej - podinspektor ds.wymiaru podatków i kontroli 


Zarządzenie nr 0050.82.2023 z dnia 25.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.81.2023 z dnia 24.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.80.2023 z dnia 24.05.2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.79.2023 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.78.2023 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.77.2023 z dnia 15.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.76.2023 z dnia 12.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. podatku Vat w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.75.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. podatku Vat w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.74.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji: część I - budowa ulicy Kopernika w Kościerzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, część II - przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.73.2023 z dnia 10.05.2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.72.2023 z dnia 09.05.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego biorącego do używania 


Zarządzenie nr 0050.71.2023 z dnia 08.05.2023 r. w sprawie określenia Regulaminu mundurowego Straży Miejskiej w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.70.2023 z dnia 08.05.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.69.2023 z dnia 04.05.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.10.2023  w sprawie terminów przekazywania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz wnoszenia zmian w planach finansowych 


Zarządzenie nr 0050.68.2023 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w formie zamiany, oznaczonej nr geodezyjnym 159, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, rejon ul. Markubowo, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.67.2023 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.66.2023 z dnia 28.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.65.2023 z dnia 27.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.64.2023 z dnia 26.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap IV - pełnienie funkcji inspektora nadzoru - część 2: przepust ul. Skarszewska")


Zarządzenie nr 0050.63.2023 z dnia 19.04.2023 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku przy ul. Romualda Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 


Zarządzenie nr 0050.62.2023 z dnia 13.04.2023 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Kościerzyna oraz określenia sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej i wprowadzenia schematu procedury kontroli 


Zarządzenie nr 0050.61.2023 z dnia 12.04.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.60.2023 z dnia 05.04.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej nr 4 poprzez dostawę i montaż platformy schodowej")


Zarządzenie nr 0050.59.2023 z dnia 04.04.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 10 lat 


Zarządzenie nr 0050.58.2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.57.2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.56.2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 rok 


Zarządzenie nr 0050.55.2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.54.2023 z dnia 30.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.53.2023 z dnia 27.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.52.2023 z dnia 27.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Konserwacja nawierzchni dróg asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna") 


Zarządzenie nr 0050.51.2023 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.


Zarządzenie nr 0050.50.2023 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.49.2023 z dnia 21.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r.


Zarządzenie nr 0050.48.2023 z dnia 16.03.2023 r.w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę  na okres 10 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców 


Zarządzenie nr 0050.47.2023 z dnia 16.03.2023 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 


Zarządzenie nr 0050.46.2023 z dnia 13.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.45.2023 z dnia 13.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.44.2023 z dnia 13.03.2023 r. w sprawie oddania w dzierźawę gruntu przy ul. Tomasza Rogali w Kościerzynie na okres do 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.43.2023 z dnia 10.03.2023 r. w sprawie wygaśnięcia kadencji oraz uzupełnienia składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.42.2023 z dnia 10.03.2023 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.41.2023 z dnia 10.03.2023 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 67/07 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.05.2007 r. w sprawie przekazania zadań dotyczących wykonywania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.40.2023 z dnia 09.03.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonywanie zadania pn. "Poprawa dostępności szkół podstawowych nr 6 i nr 4 poprzez dostawę i montaż platform schodowych; część I - Szkoła Podstawowa nr 4, część II - Szkoła Podstawowa nr 6")


Zarządzenie nr 0050.39.2023 z dnia 09.03.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.38.2023 z dnia 24.02.2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.37.2023 z dnia 24.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony 


Zarządzenie nr 0050.36.2023 z dnia 23.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Poprawa dostępności szkół podstawowych nr 6 i nr 4 poprzez dostawę i montaż platform schodowych; część I - Szkoła Podstawowa nr 4, część II - Szkoła Podstawowa nr 6") 


Zarządzenie nr 0050.35.2023 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie wyznaczenia placówek oświatowych, na rzecz których będą wykonywane prace społeczne przez nieletnich i wyznaczenia podmiotu koordynującego realizację zadań związanych z tymi pracami 


Zarządzenie nr 0050.34.2023 z dnia 22.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.33.2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.32.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.31.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.30.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu od Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie na rzecz Przedszkola nr 7 w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.29.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.28.2023 z dnia 16.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa ulicy Kopernika w Kościerzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą")


Zarządzenie nr 0050.27.2023 z dnia 16.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.26.2023 z dnia 15.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds.opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.25.2023 z dnia 15.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.24.2023 z dnia 14.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Przebudowa wejścia w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.23.2023 z dnia 10.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Remont wejścia w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.22.2023 z dnia 06.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców 


Zarządzenie nr 0050.21.2023 z dnia 06.02.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.20.2023 z dnia 06.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów, rokowań oraz aukcji w celu dokonywania zbycia oraz oddawania w dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.19.2023 z dnia 06.02.2023 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców 


Zarządzenie nr 0050.18.2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Kompleksowy remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.17.2023 z dnia 03.02.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.16.2023 z dnia 01.02.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Wymiana balustrad w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie" 


Zarządzenie nr 0050.15.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2023/2024


Zarządzenie nr 0050.14.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2023/2024 


Zarządzenie nr 0050.13.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2023/2024


Zarządzenie nr 0050.12.2023 z dnia 30.01.2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.11.2023 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.10.2023 z dnia 25.01.2023 r. w sprawie terminów przekazywania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz wnoszenia zmian w planach finansowych 

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.69.2023 z dnia 04.05.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.10.2023 w sprawie terminów przekazywania sprawozdań finansowych i budżetowych oraz wnoszenia zmian w planach finansowych 

Zarządzenie nr 0050.9.2023 z dnia 23.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.8.2023 z dnia 19.01.2023 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2023 r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego 

Załącznik - plan potrzeb


Zarządzenie nr 0050.7.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.6.2023 z dnia 16.01.2023 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Świętopełka 2D w Kościerzynie na okres do 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.5.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie powierzenia spraw Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.4.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.3.2023 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zmiany: 

 • Zarządzenie nr 0050.32.2024 z dnia 21.02.2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.3.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 

Zarządzenie nr 0050.2.2023 z dnia 12.01.2023 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.1.2023 z dnia 4.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia  "Planu dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem dla Miasta Kościerzyna" 

Załącznik nr 1 


2022


Zarządzenie nr 0050.191.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.160.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2022 w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta 


Zarządzenie nr 0050.190.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium  tego państwa na 2022 rok 


Zarządzenie nr 0050.189.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.188.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.187.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.186.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.185.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 


Zarządzenie nr 0050.184.2022 z dnia 29.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.183.2022 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna do zaciągania zobowiązań w 2023 roku 


Zarządzenie nr 0050.182.2022 z dnia 23.12.2022 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.181.2022 z dnia 22.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.180.2022 z dnia 20.12.2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o najem socjalny lokalu mieszkalnego, o najem lokalu mieszkalnego z umową najmu na czas nieoznaczony, o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, o uregulowanie tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu, o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobów mieszkaniowych Miasta Kościerzyna, o zamianę z umowy najmu socjalnego lokalu na umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony


Zarządzenie nr 0050.179.2022 z dnia 16.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.178.2022 z dnia 13.12.2022 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu dostępu przez licencjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej w Kościerzynie 

Załącznik - Regulamin

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.38.2023 z dnia 24.02.2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu dostępu przez licenjonowanych przewoźników kolejowych do obiektu infrastruktury usługowej - stacji pasażerskiej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.177.2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 


Zarządzenie nr 0050.176.2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 


Zarządzenie nr 0050.175.2022 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.174.2022 z dnia 09.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.173.2022 z dnia 06.12.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.172.2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie ustalenia stawki  czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.171.2022 z dnia 05.12.2022 r. w sprawie oddania lokali użytkowych nr 5 i 7 położonych w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 


Zarządzenie nr 0050.170.2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Małej Kolejowej w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.169.2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, na których zlokalizowane są parkingi, ozn. nr geodez. 98/3, 460/2 i 70/25 obręb 04 miasta Kościerzyna oraz ozn. nr geodez. 280/10 obręb 11 miasta Kościerzyna. stanowiące własność Gminy Miejskiej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 


Zarządzenie nr 0050.168.2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.167.2022 z dnia 02.12.2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.166.2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem


Zarządzenie 0050.165.2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem

Załącznik


Zarządzenie nr 0050.164.2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.163.2022 z dnia 01.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Załącznik


Zarządzenie nr 0050.162.2022 z dnia 30.11.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.161.2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.160.2022 z dnia 29.11.2022 r. w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta

Zmiany: 

 • Zarządzenie nr 0050.191.2022 z dnia 30.12.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.160.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2022 w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta 

Zarządzenie nr 0050.159.2022 z dnia 28.11.2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.158.2022 z dnia 28.11.2022 r. w sprawie oddania w najem gruntu przy ul. Tomasza Rogali w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.157.2022 z dnia 24.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.156.2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań  z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Zarządzenie nr 0050.155.2022  z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna 

Załącznik nr 1 - ogłoszenie


Zarządzenie  nr 0050.154.2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Zarządzenie nr 0050.153.2022 z dnia 23.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Załącznik nr 1 - ogłoszenie 


Zarządzenie nr 0050.152.2022 z dnia 16.11.2022 r. w sprawie powołania sztabu "Akcji Zima" 2022/2023


Zarządzenie nr 0050.151.2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 


Zarządzenie nr 0050.150.2022 z dnia 14.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.149.2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.148.2022 z dnia 10.11.2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2023 r. 


Zarządzenie nr 0050.147.2022 z dnia 09.11.2022 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 16 położonego w budynku przy ul. R>Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy 


Zarządzenie nr 0050.146.2022 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie przeznaczenia budynku do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy gruntu 


Zarządzenie nr 0050.145.2022 z dnia 02.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.144.2022 z dnia 02.11.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.143.2022  z dnia 31.10.2022 r. w sprawie przyjęcia raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności 


Zarządzenie nr 0050.142.2022 z dnia 31.10.2022 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.141.2022 z dnia 27.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.140.2022 z dnia 20.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.139.2022 z dnia 17.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.138.2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Małej Kolejowej w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.137.2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.136.2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.135.2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego biorącego do używania 


Zarządzenie nr 0050.134.2022 z dnia 12.10.2022 r. w sprawie oddania lokali użytkowych nr 13, 14,15 położonych w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.133.2022 z dnia 05.10.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.132.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce gruntu nr  525/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.131.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok 


Zarządzenie nr 0050.130.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok 


Zarządzenie nr 0050.129.2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.128.2022 z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.127.2022 z dnia 23.09.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.126.2022 z dnia 19.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.125.2022 z dnia 15.09.2022 r. - nie podlega publikacji


Zarządzenie nr 0050.124.2022 z dnia 09.09.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.123.2022 z dnia 01.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Budowa drogi gminnej ulicy Małej Kolejowej w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.122.2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.121.2022 z dnia 31.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny 


Zarządzenie nr 0050.120.2022 z dnia 25.08.2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.119.2022 z dnia 22.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.118.2022 z dnia 19.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.117.2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.116.2022 z dnia 17.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Rewitalizacja - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji - dostawa i montaż modułowych wiat śmietnikowych" )


Zarządzenie nr 0050.115.2022  z dnia 12.08.2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników (dyrektorów) i zastępców kierowników (dyrektorów) samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy  Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.114.2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

Załącznik nr 1 - Regulamin 


Zarządzenie nr 0050.113.2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 


Zarządzenie nr 0050.112.2022 z dnia 10.08.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.111.2022 z dnia 09.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta XIV emisji obligacji miejskich 


Zarządzenie nr 0050.110.2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.109.2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. - "Wyprawka szkolna" 


Zarządzenie nr 0050.108.2022 z dnia 08.08.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Tomasza Rogali w Kościerzynie na okres do 3 lat


Zarządzenie nr 0050.107.2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Rewitalizacja - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji - zagospodarowanie otoczenia budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni publicznych")


Zarządzenie nr 0050.106.2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (na wykonanie zadania pn. "Rewitalizacja - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji - zagospodarowanie otoczenia budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni publicznych" 


Zarządzenie nr 0050.105.2022 z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.104.2022 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.91.2022 z dnia 24.06.2022 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej 


Zarządzenie nr 0050.103.2022 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 


Zarządzenie nr 0050.102.2022 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.101.2022 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego  do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.100.2022 z dnia 19.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działkach gruntu nr 172/59 i 179/77, położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.99.2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.98.2022 z dnia 18.07.2022 r. w sprawie  przeznaczenia działek gruntu w najem na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.97.2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego. 


Zarządzenie nr 0050.96.2022 z dnia 01.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.95.2022  z dnia 01.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 0050.94.2022 z dnia 30.06.2022 r. uchylające zarządzenie nr 0050.84.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem nieruchomości na cele ogólnodostępnych stacji ładowana pojazdów elektrycznych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) na terenie miasta Kościerzyna na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.93.2022 z dnia 30.06.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2022 rok 


Zarządzenie nr 0050.92.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.91.2022 z dnia 24.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa ulicy Paderewskiego w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.104.2022 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta nr 0050.91.2022 z dnia 24.06.2022 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej 

Zarządzenie nr 0050.90.2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.89.2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.88.2022 z dnia 13.06.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.87.2022 z dnia 08.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany i sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.86.2022 z dnia 08.06.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.85.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.84.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem nieruchomości na cele ogólnodostępnych stacji ładowana pojazdów elektrycznych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) na terenie miasta Kościerzyna na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zmiany: 

 • Zarządzenie nr 0050.94.2022  z dnia 30.06.2022 r. uchylające zarządzenie nr 0050.84.2022 z dnia 06.06.2022 r. w sprawie ustalenia czynszu za najem nieruchomości na cele ogólnodostępnych stacji ładowana pojazdów elektrycznych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.) na terenie miasta Kościerzyna na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.83.2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji – zagospodarowanie otoczenia budynków mieszkalnych i wspólnych przestrzeni publicznych”)


Zarządzenie nr 0050.82.2022 z dnia 03.06.2022 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 


Zarządzenie nr 0050.81.2022 z dnia 01.06.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Dostawa laptopów w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym")


Zarządzenie nr 0050.80.2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola  nr 7 w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.79.2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.78.2022 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.77.2022 z dnia 26.05.2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny 

Załącznik nr 1- Regulamin 


Zarządzenie nr 0050.76.2022 z dnia 24.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina") 


Zarządzenie nr 0050.75.2022 z dnia 20.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla urzędu miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.74.2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.73.2022 z dnia 16.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.72.2022 z dnia 10.05.2022 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna pomieszczenia tymczasowego 


Zarządzenie nr 0050.71.2022 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.70.2022 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 


Zarządzenie nr 0050.69.2022 z dnia 06.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie 


Zarządzenie nr 0050.68.2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.67.2022 z dnia 29.04.2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Kościerzynie i wyznaczenie przewodniczącego komisji 


Zarządzenie nr 0050.66.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie powierzenia spraw Sekretarzowi Miasta 


Zarządzenie nr 0050.65.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa ulicy Paderewskiego w Kościerzynie"


Zarządzenie nr 0050.64.2022 z dnia 27.04.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Jeziornej w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.63.2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie"


Zarządzenie nr 0050.62.2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.119.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 września 2019 roku

Załącznik


Zarządzenie nr 0050.61.2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym


Zarządzenie nr 0050.60.2022 z dnia 25.04.2022 r. w sprawie oddania lokali użytkowych nr 5 i 7 położonych w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.59.2022 z dnia 22.04.2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2021-2025


Zarządzenie nr 0050.58.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie powołania Komisji (do przeprowadzenia analizy i weryfikacji złożonych wniosków na realizację zadania dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna) 


Zarządzenie nr 0050.57.2022 z dnia 14.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r. 


Zarządzenie nr 0050.56.2022 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.


Zarządzenie nr 0050.55.2022 z dnia 08.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.


Zarządzenie nr 0050.54.2022 z dnia 08.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.53.2022 z dnia 08.04.2022r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.52.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023


Zarządzenie nr 0050.51.2022 Burmistrza z dnia 05.04.2022 r. w sprawie podziału środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 


Zarządzenie nr 0050.50.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 w Kościerzynie

Załącznik - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.49.2022 z dnia 05.04.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 rok


Zarządzenie nr 0050.48.2022 z dnia 01.04.2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok


Zarządzenie nr 0050.47.2022 z dnia 01.04.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul.Tomasza Rogali w Kościerzynie na okres do 3 lat


Zarządzenie nr 0050.46.2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego na terenie miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.45.2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Kościerzynie"


Zarządzenie nr 0050.44.2022 z dnia 25.03.2022 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do przyjmowania wniosków i przyznawania świadczeń pieniężnych przysługującym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, a także w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia


Zarządzenie nr 0050.43.2022 z dnia 25.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.42.2022 z dnia 25.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.41.2022 z dnia 17.03.2022 r. - nie podlega publikacji


Zarządzenie nr 0050.40.2022 z dnia 17.03.2022 r. - nie podlega publikacji


Zarządzenie nr 0050.39.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska")


Zarządzenie nr 0050.38.2022 z dnia 17.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenier nr 0050.37.2022 z dnia 15.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.36.2022 z dnia 14.03.2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustalania i wypłacania pomocy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy


Zarządzenie nr 0050.35.2022 z dnia 14.03.2022 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. "Przebudowa dróg gminnych ul. Jodłowej i Świerkowej w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.34.2022 z dnia 10.03.2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę punktu przy ul.  Tomasza Rogali 35 w Kościerzynie na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.33.2022 z dnia 09.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.32.2022 z dnia 08.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w użyczenie na czas nieokreślony


Zarządzenie nr 0050.31.2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie wyznaczenia nieruchomości do odddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.30.2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.29.2022 z dnia 07.03.2022 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.28.2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. " Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni rzeki Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska")


Zarządzenie nr 0050.27.2022 z dnia 01.03.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV, część 3; separatory - pełnienie funkcji inspektora nadzoru; część I - układ podczyszczający SP 2, część II - układ podczyszcający SP 3")


Zarządzenie nr 0050.26.2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej użytkownika Mieszkania Wspomaganego, utworzonego w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, finansowanego ze środków POWER EFS i realizowanego przez Województwo Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” oraz Stowarzyszenie „Solidarni PLUS”


Zarządzenie nr 0050.25.2022 z dnia 28.02.2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.24.2022 z dnia 25.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.23.2022 z dnia 24.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. "Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.21.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie oddania pomieszczenia gospodarczego w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.20.2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzanie nr 0050.19.2022 z dnia 11.02.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.18.2022 z dnia 01.02.2022 r.  w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.17.2022 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat 


Zarządzenie nr 0050.16.2022 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.15.2022  z dnia 28.01.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2022 rok


Zarządzenie nr 0050.14.2022  z dnia 26.01.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizowanym w ramach "Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2022".


Zarządzenie nr 0050.13.2022  z dnia 25.01.2022 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do koordynacji projektu Mieszkań Wspomaganych na terenie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.12.2022 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.11.2022 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do dostępu do centralnej ewidencji emisyjności budynków w związku z postępowaniami administracyjnymi w zakresie  ustalania i wypłacania dodatku osłonowego


Zarządzenie nr 0050.10.2022 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.9.2022 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.8.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Jeziora Wierzysko i ulicy Klasztornej pomiędzy obwodnicą miasta oraz południową i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.7.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie powołania Zespołu Wdrażająco-Monitorującego Strategię Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030


Zarządzenie nr 0050.6.2022 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla którym organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023


Zarządzenie nr 0050.5.2022 z dnia 17.01.2022 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2022/2023


Zarządzenie nr 0050.4.2022 z dnia 14.01.2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.3.2022 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.2.2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do  prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie ustalania i wypłacania dodatku osłonowego


Zarządzenie nr 0050.1.2022 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Załącznik - Plan potrzeb

 


2021


Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.202.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.201.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie oddania lokali użytkowych nr 5 i 7 położonych w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.200.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.199.2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.198.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. pn. "Budowa zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową - pełnienie funkcji  inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.197.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.196.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.195.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie nr 0050.194.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.193.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.192.2021 z dnia 23.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.191.2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o najem socjalny lokalu mieszkalnego, o najem lokalu mieszkalnego z umową najmu na czas nieoznaczony, o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, o uregulowanie tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu, o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobów mieszkaniowych Miasta Kościerzyna, o zamianę z umowy najmu socjalnego lokalu na umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony.


Zarządzenie nr 0050.190.2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Kościerzyna procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości  oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń


Zarządzenie nr 0050.189.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna przeznaczonych pod handel fajerwerkami


Zarządzenie nr 0050.188.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia dnia 24-12-2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.187.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie oddania garaży i pomieszczeń gospodarczych w najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.186.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.185.2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2022


Zarządzenie nr 0050.184.2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna pod handel choinkami


Zarządzenie nr 0050.183.2021 z dnia  07.12.2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenie nr  0050.182.2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.181.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.180.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie powołania sztabu "Akcji Zima" 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.179.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przekazania w formie darowizny, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.178.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.177.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert  na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.176.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.175.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.174.2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające; część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP 4 i SP 5”)


Zarządzenie nr 0050.173.2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.172.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem


Zarządzenie nr 0050.171.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.170.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.169.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.168.2021 z dnia 19.11.2021 r. w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.167.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele handlowe na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.166.2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.165.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.164.2021 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. ksiegowości podatkowej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.163.2021 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.162.2021 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.161.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.160.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.159.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.158.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na której zlokalizowane są garaże


Zarządzenie nr 0050.157.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. "Plebanka"


Zarządzenie nr 0050.156.2021 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.155.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarzadzenie nr 0050.154.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. pn. "Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.153.2021 w sprawie przeznaczenia części niezabudowanych działek gruntu do oddania w dzierżawę na cele prowadzenia ogródków gastronomicznych


Zarządzenie nr 0050.152.2021 w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 55/1 i nr 55/2, położonych w obrębie 11 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, przeznaczonych na cele prowadzenia ogródków gastronomicznych


Zarządzenie nr 0050.151.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające; część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP 3, część III – układ podczyszczający SP 4 i SP 5”)


Zarządzenie nr 0050.150.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą


Zarządzenie nr 0050.149.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.148.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.147.2021 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta"


Zarządzenie nr 0050.146.2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, na których zlokalizowane są parkingi, ozn. nr geodez. 98/3, 460/2 i 70/19 obręb 04 miasta Kościerzyna oraz ozn. nr geodez. 280/10 obręb 11 miasta Kościerzyna, stanowiące własność Gminy Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.145.2021 w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę nieruchomości, na których zlokalizowane są parkingi, ozn. nr geodez. 98/3, 460/2 i 70/19 obręb 04 miasta Kościerzyna oraz ozn. nr geodez. 280/10 obręb 11 miasta Kościerzyna, stanowiące własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.144.2021 w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników


Zarządzenie nr 0050.143.2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 0050.142.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 1 roku


Zarządzenie nr 0050.141.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"


Zarządzenie nr 0050.140.2021 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.139.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.138.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem na rzecz spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.137.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.136.2021 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.135.2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. - "Wyprawka szkolna"


Zarządzenie nr 0050.134.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie sposobu i zasad elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.133.2021 w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników


Zarządzenie nr 0050.132.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. "Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna  z podziałem na części: Część I - strefa I, Część II - strefa II")


Zarządzenie nr 0050.131.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasoweo najemncy


Zarządzenie nr 0050.130.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2021 z dnia 25.06.2021 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta")


Zarządzenie nr 0050.129.2021 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie nr 0050.128.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Piastowskiej - pomoc administracyjna


Zarządzenie nr 0050.127.2021 w sprawie wyznaczenia osoby do kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.126.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.140.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa (etylina) w samochodzie służbowym Straży Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.125.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.124.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób      z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.123.2021 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załącznik nr 1  - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.122.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.121.2021 w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.120.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.119.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.118.2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 260/2, położoną przy ul. Jana Matejki w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.117.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.116.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.115.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 172/59, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.114.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030


Zarządzenie nr 0050.113.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.112.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem na rzecz spółki Miejskie Przedsiebiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.  z siedzibą w Kościerzynie, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.111.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejkskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.110.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 172/59, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.109.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.108.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"


Zarządzenie nr 0050.107.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.106.2021 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.105.2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli


Zarządzenie nr 0050.104.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta")
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.130.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2021 z dnia 25.06.2021 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.103.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.102.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości do zbycia w formie zamiany, oznaczonej nr geodezyjnym 94/6, położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.101.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej


Zarządzenie nr 0050.100.2021 w sprawie oddania lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.99.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.98.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Kasjer w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.97.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.96.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.95.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.94.2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 42/5, położoną przy ul. Rolniczej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.93.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.205.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19


Zarządzenie nr 0050.92.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową")


Zarządzenie nr 0050.91.2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy


Zarządzenie nr 0050.90.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.77.2021 z dnia 21.05.2021 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyn - zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową")


Zarządzenie nr 0050.89.2021 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie nr 0050.88.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie maista Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej: przepusty - pełnienie funkcji inspektora nadzoru; część I - przepust ul. Markubowo-1, cześć II - przepust ul. Markubowo-2")


Zarządzenie nr 0050.87.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul.Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.86.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska")


Zarządzenie nr 0050.85.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny w roku szkolnym/akademickim 2020/2021
Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania stypendium


Zarządzenie nr 0050.84.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części  miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.83.2021 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.82.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.81.2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna


Zarządzenie  nr 0050.80.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. podatku VAT w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.79.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Kasjer w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.78.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie


Zarządznie nr 0050.77.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią  oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową")
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.90.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.77.2021 z dnia 21.05.2021 r. dotyczacego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.76.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta")


Zarządzenie nr 0050.75.2021 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.74.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.05.,2021 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej de minimis w formie czasowej obniżki czynszu za dzierżawę powierzchni gastronomicznych na Rynku w Kościerzynie w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID-19


Zarządzenie nr 0050.73.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska" )


Zarządzenie nr 0050.72.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.122.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiedzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.71.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.70.2021 w sprawie ustalenia dnia 04.06.2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.69.2021 w sprawie udzielania pomocy publicznej de minimis w formie czasowej obniżki czynszu za dzierżawę powierzchni gastronomicznych na Rynku w Kościerzynie w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID - 19


Zarządzenie nr 0050.68.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.67.2021 w sprawie powołania przewodniczącego komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.66.2021 w sprawie sposobu i zasad  elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.134.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie sposobu i zasad elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.65.2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczenia w budynku nr 15, położonym przy ulicy Młyńskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.64.2021 w sprawie najmu pomieszczenia w budynku nr 15, położonym przy ulicy Młyńskiej w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.63.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.62.2021 w sprawie wygaśnięcia kadencji oraz uzupełnienia składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.61.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na okres do 3 lat


Zarządzenie nr 0050.60.2021 w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.59.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna"


Zarządzenie nr 0050.58.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowej w Kościerzynie
Zmiany:
Zarzadzenie nr 0050.68.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie


Zarządzenie nr  0050.57.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.56.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.55.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. J.Piłsudskiego, H.Jastaka, J.S. Gostkowskich")


Zarządzenie nr 0050.54.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.53.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.52.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.51.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w najem na okres do 3 lat


Zarządzenie nr 0050.50.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.49.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.48.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.47.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.46.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.45.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegp nr 2 im. ks. dr. Leona Heykiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.44.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.43.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.42.2021 w sprawie oddania w najem gruntu przy ul. Tomasza Rogali w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.41.2021 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.40.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.39.2021 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Karta  pracy zdalnej                                                                                                                                                
Załącznik nr 2 -  Wniosek pracownika


Zarządzenie nr 0050.38.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu podręcznego w lokalnym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.37.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.36.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.35.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. ks. dr. Leona Heykego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.34.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.33.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.32.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.13.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim"


Zarządzenie nr 0050.31.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządznie nr 0050.30.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny, położonej w obrębie geodezyjnym Karwia na terenie gminy Władysławowo, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.29.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.28.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 30 kwietnia 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.27.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.26.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. ks. dr. Leona Heykiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.25.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.24.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.23.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.22.2021 w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.21.2021 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora

 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna
 2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. ks. dra Leona Heykego, ul. Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna
 3. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna
 4. Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty, ul. M.Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna

Załącznik nr 1 - ogłoszenie  o konkursach


Zarządzenie nr 0050.20.2021 w sprawie powołania koordynatora ds. transportu osób z terenu Miasta Kościerzyna mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych


Zarządzenie nr 0050.19.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.18.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.17.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.16.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.15.2021 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.14.2021 w sprawie oddania w najem lokali uzytkowych usytuowanych w budynku dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 33 na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.13.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku


Zarządzenie nr 0050.12.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.11.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.10.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem na rzecz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, polożonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.9.2021 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego
Załącznik do Zarządzenia - Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.8.2021 w sprawie powołania Komisji  (do przeprowadzenia analizy i weryfikacji złożonych wniosków na realizację zadania dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna)

Zmiany: Zarządzenie nr 0050.58.2022 w sprawie powołania Komisji  (do przeprowadzenia analizy i weryfikacji złożonych wniosków na realizację zadania dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.7.2021 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.6.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.5.2021 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele handlowe i usługowe


Zarządzenie nr 0050.4.2021 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.3.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego Biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.2.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.1.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Zamówień Publicznych;
     Załącznik nr 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 3 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 4 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 5 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 6 do Regulaminu Zamówień Publicznych

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł w Urzędzie Miasta Kościerzyna;
     Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł

 

 


2020


Zarządzenie nr 0050.218.2020 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Regulamin


Zarządzenie nr 0050.217.2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o najem socjalny lokalu mieszkalnego, o najem lokalu mieszkalnego z czynszem regulowanym, o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobów mieszkaniowych Miasta Kościerzyna
Załącznik - wzór wniosku

Zarządzenie nr 0050.216.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kościerzyna
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Stanowiskowa Karta Pracy
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Plan Zastępstw na stanowisku pracy
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.215.2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.214.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Regulamin pracy pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.213.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Załącznik nr 1 - Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.212.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.211.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.210.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.209.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejksiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.208.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.207.2020 w sprawie oddania garaży murowanych, garaży i pomieszczeń gospodarczych w najem na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 0050.206.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.205.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.166.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem  COVID-19
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.93.2021 z sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.205.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie nr 0050.204.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.203.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Urzędzie Miasta Kościerzyna, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kościerzynie oraz Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.202.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021r.


Zarządzenie nr 0050.201.2020 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2021

Załącznik - nie podlega publikacji


Zarządzenie nr 0050.200.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Budowa węzła integracyjnego... - budowa linii transportu rowerowego – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Część I - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta,
Część II - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – Dobrogoszcz: ul. Drogowców”)


Zarządzenie nr 0050.199.2020 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.198.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych  w Urzędzie Miasta Kościerzyne


Zarządzenie nr 0050.197.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.196.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Budowa węzła integracyjnego... - budowa linii transportu rowerowego – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Część I - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta,
Część II - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – Dobrogoszcz: ul. Drogowców”)


Zarządzenie nr 0050.195.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert składanych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Regulamin


Zarządzenie nr 0050.194.2020 w sprawie zmiany planu finansowego Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.193.2020  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. obsługi projektów


Zarządzenie nr 0050.192.2020 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.191.2020 w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.190.2020 w sprawie powołania sztabu "Akcji Zima" 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.189.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.188.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.187.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.186.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.185.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.184.2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.183.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 


Zarządzenie nr 0050.182.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.181.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonania wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna reprezentacji osób zatrudnionych do udziału w pracach Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Kościerzyna oraz powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna reprezentacji osób zatrudnionych do udziału w wyborze instytucji finansowej do zarządzania PPK

Załącznik nr 1 do Regulaminu - zgoda na kandydowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu  - karta do głosowania

Załącznik nr 3 do Regulaminu  - Protokół  komisji wyborczej

Załącznik nr 4 do Regulaminu  - Informacja o wyborze reprezentacji

Załącznik nr 5 do Regulaminu  - Informacja o reprezentacji


Zarządzenie nr 0050.180.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.1.2019 w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza i powołania Zastępcy Burmistrza


Zarządzenie nr 0050.179.2020 w sprawie odwołania II Zastępcy Burmistrza


Zarządzenie nr 0050.178.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenu miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.177.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.176.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem


Zarządzenie nr 0050.175.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem
Załącznik nr 1 - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.174.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej przepust ul. Skarszewska.”


Zarządzenie nr 0050.173.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.172.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.171.2020 w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Strzeleckiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.170.2020 w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.169.2020 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania  oraz kasy Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.168.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.167.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.166.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.205.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.166.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19


Zarządzenie nr 0050.165.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2021r.


Zarządzenie nr 0050.164.2020 w  sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2011  Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie nr 0050.163.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”


Zarządzenie nr 0050.162.2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.191.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Koscierzyna
Zarządzenie nr 0050.206.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.161.2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.160.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.
Dz.U.Woj.Pom.18.11.2020 poz.4782


Zarządzenie nr 0050.159.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
(na wykonanie zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim - budowa linii transportu rowerowego; Część I - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, Część II - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – Dobrogoszcz: ul. Drogowców ”


Zarządzenie nr 0050.158.2020 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.157.2020 w sprawie wydania upoważnienia dla Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie dotyczącego realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży”


Zarządzenie nr 0050.156.2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta Kościerzyna oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.155.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załącznik Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.154.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.153.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg prefabrykowanymi żelbetowymi płytami wielootworowymi (typu YOMB);
Część I – ul. Widokowa, Część II – ul. Krótka, Część III – ul. M. Abakanowicz, J. Michałowicza, Polskiego Czerwonego Krzyża")


Zarządzenie nr 0050.152.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.151.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego z kanałem deszczowym w ul. Moniuszki w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.150.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.149.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna  etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”)


Zarządzenie nr 0050.148.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.147.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  (na wykonanie zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi ul. Plebanka w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.146.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.09.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności


Zarządzenie nr 0050.145.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Budowa zbiornika retencyjnego z kanałem deszczowym w ul. Moniuszki w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.144.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu


Zarządzenie nr 0050.143.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca – pełnienie funkcji inspektora nadzoru CZĘŚĆ I   – os. 1000-lecia (obszar po zachodniej stronie ul. Kartuskiej); CZĘŚĆ II  – ul. Kartuska (obszar po wschodniej stronie ul. Kartuskiej); CZĘŚĆ III – ul. Wybickiego, Jeziorna”)


Zarządzenie nr 0050.142.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.146.2020w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.09.2020r.w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności


Zarządzenie nr 0050.141.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  (na wykonanie zadania "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości  wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”)


Zarządzenie nr 0050.140.2020 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej


Zarządzenie nr 0050.139.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.138.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.137.2020 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.136.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.196.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.12.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych orazdokumentacji bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.135.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Załącznik - Regulamin


Zarządzenie nr 0050.134.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.
Dz.U.Woj.Pom. 16.09.2020 poz. 3903


Zarządzenie nr 0050.133.2020 w sprawie powołania dyrektora Muzuem Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.132.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.131.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 179/70, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.130.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej i zabudowanej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.129.2020 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 at


Zarządzenie nr 0050.128.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.127.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr  0050.126.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna  etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”)


Zarządzenie nr 0050.125.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową i dojściem dla pieszych z kostki betonowej przy ulicy Dworcowej w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.124.2020 w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.123.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31 lipca 2023 r.


Zarządzenie nr 0050.122.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.121.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.120.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.119.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna
Załącznik - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.118.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.117.2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.116.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.93.2020 z dnia 19.06.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.115.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.107.2020 z dnia 15.07.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.114.2020 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.113.2020 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.112.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.111.2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego nr 20 położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.110.2020 w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Jana Brzechwy w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.109.2020 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń gospodarczych na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.108.2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r.  -"Wyprawka szkolna"


Zarządzenie nr 0050.107.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”)
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.115.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.107.2020 z dnia 15.07.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.106.2020 w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz przy zabytkach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków i jednocześnie przy ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.105.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użykowników - drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca

CZĘŚĆ I – os. 1000-lecia (obszar po zachodniej stronie ul. Kartuskiej)

CZĘŚĆ II – ul. Kartuska (obszar po wschodniej stronie ul. Kartuskiej)

CZĘŚĆ III – ul. Wybickiego, Jeziorna”


Zarządzenie nr 0050.104.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.103.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.102.2020 w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 0050.101.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”


Zarządzenie nr 0050.100.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.99.2020 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.98.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.97.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.96.2020 w sprawie zmiany uchwały nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.95.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.94.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca)


Zarządzenie nr 0050.93.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”)
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.116.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.93.2020 z dnia 19.06.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.92.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny w roku szkolnym 2019/2020
Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.91.2020 w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Jeziornej w Kościerzynie z przeznaczeniem na cele składowe na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.90.2020 w sprawie udzielania pomocy publicznej de minimis w formie czasowej obniżki czynszu za dzierżawę powierzchni gastronomicznych na Rynku w Kościerzynie w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID-19


Zarządzenie nr 0050.89.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.88.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.87.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.86.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.85.2020 - nie podlega publikacji


Zarządzenie nr 0050.84.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.83.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.82.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.81.2020 w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.80.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.79.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.174.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.78.2020 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2021-2025


Zarządzenie nr 0050.77.2020 w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku przy ul. Romualda Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.76.2020 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta XIII emisji obligacji miejskich


Zarządzenie nr 0050.75.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.74.2020 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.73.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.72.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.71.2020 w sprawie odwołania czasowego zawieszenia prowadzenia Targowisk Miejskich przy ul. Targowej i Ogrodowej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.70.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.69.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap IV: regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.68.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna zmienionego zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.67.2020 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto”


Zarządzenie nr 0050.66.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.65.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.64.2020 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.63.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.62.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2020r.”)


Zarządzenie nr 0050.61.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2020 r.”)


Zarządzenie nr 0050.60.2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Mieście Kościerzyna
Wzór wniosku


Zarządzenie nr 0050.59.2020 w sprawie czasowego zawieszenia prowadzenia Targowisk Miejskich przy ul. Targowej i Ogrodowej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.58.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Jnyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.57.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.56.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.55.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.54.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.53.2020 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektoraSzkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.52.2020 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.51.2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.63.2020 z dnia 30.03.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna
Zarządzenie nr 0050.68.2020 z dnia 17.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna zmienionego zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.50.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.49.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.48.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.47.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.46.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.45.2020 w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.44.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap IV: regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.43.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży”


Zarządzenie nr 0050.42.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.41.2020 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.40.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.39.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie nr 0050.38.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.167.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 5 listopada 2018 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.37.2020 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej


Zarządzenie nr 0050.36.2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.35.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej


Zarządzenie nr 0050.34.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej


Zarządzenie nr 0050.33.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego


Zarządzenie nr 0050.32.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji


Zarządzenie nr 0050.31.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie nr 0050.30.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie nr 0050.29.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.28.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


Zarządzenie nr 0050.27.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia "Dobry Start"


Zarządzenie nr 0050.26.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.25.2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.24.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowego Regulaminu stypendiów Burmistrza Miasta Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.23.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.114.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030


Zarządzenie nr 0050.22.2020 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego.
Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.21.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna.


Zarządzenie nr 0050.20.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.19.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie
Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.18.2020 zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I”


Zarządzenie nr 0050.17.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.16.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.15.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.14.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.13.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.12.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.11.2020 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele handlowe i usługowe na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.10.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I”)


Zarządzenie nr 0050.9.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.8.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.7.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.6.2020 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.5.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie
Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.4.2020 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego
Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.3.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej


Zarządzenie nr 0050.2.2020 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.1.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna

 


2019


 Zarządzenie nr 0050.183.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.182.2019 sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie nr 0050.181.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.180.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.179.2019 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Załącznik
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.213.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę


Zarządzenie nr 0050.178.2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.177.2019 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.176.2019 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.175.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.174.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 r.
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.79.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.174.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.173.2019 w sprawie powierzenia obowiązków Koordynatora ds. współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi


Zarządzenie nr 0050.172.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.171.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat, na cele rekreacji i zieleni urządzonej


Zarządzenie nr 0050.170.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.169.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.168.2019 w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.167.2019 w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.166.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.165.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni


Zarządzenie nr 0050.164.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni


Zarządzenie nr 0050.163.2019 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłegio zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.162.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Świadczenie przez Operatora usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.161.2019 w sprawie powołania sztabu „Akcji Zima” 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.160.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.159.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 30.11.2021 r.


Zarządzenie nr 0050.158.2019 w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Załącznik do Zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.157.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.156.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.155.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.154.2019 w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Mieście Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.153.2019 w sprawie określenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązującychw Gminie Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.152.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej


Zarządzenie nr 0050.151.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.150.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.149.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.148.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.147.2019 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.146.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenu miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.145.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.144.2019 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe


Zarządzenie nr 0050.143.2019 - nie podlega publikacji w BIP


Zarządzenie nr 0050.142.2019 w sprawie wyznaczenia osób do udziału w pracach Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji torów zlokalizowanych na działce nr 167/20, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.141.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.140.2019 w sprawie wprowadzenia w Gminie Miejskiej Kościerzyna oraz w jednostkach budżetowych gminy procedury w zakresie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług za pomocą mechanizmu podzielonej płatności oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury


Zarządzenie nr 0050.139.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej


Zarządzenie nr 0050.138.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna”)


Zarządzenie nr 0050.137.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.136.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.111.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.135.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej


Zarządzenie nr 0050.134.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.133.2019 w sprawie oddania lokali użytkowych nr 13, 14,15 i 16 położonych w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.132.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.131.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.130.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym (zadanie pn. „Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Kościerzynie)


Zarządzenie nr 0050.129.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.118.2019 z dnia 16.09.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.128.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym (zadanie pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.127.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.126.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym (zadanie pn. „Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Centrum Zarządzania Energią w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.125.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.103.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.124.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Biblioteki w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie)


Zarządzenie nr 0050.123.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.122.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę do 31.08.2022 r. na cele rolnicze


Zarządzenie nr 0050.121.2019 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.120.2019 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku nr 3 ul. Gdańskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.119.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej


Zarządzenie nr 0050.118.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Budowa i przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Kościerzynie)
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.129.2019 z dnia 25.09.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.118.2019 z dnia 16.09.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.117.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna”)


Zarządzenie nr 0050.116.2019 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna
Zmainy:
Zarządzenie nr 0050.123.2019 z dnia 25.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.116.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 września 2019 r. w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.115.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.119.2019 z dnia 23.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej


Zarządzenie nr 0050.114.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.113.2019w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna (...)")


Zarządzenie nr 0050.112.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31.03.2022 r.


Zarządzenie nr 0050.111.2019 w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.136.2019 z dnia 11.10.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.111.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.110.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Biblioteki”


Zarządzenie nr 0050.109.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowegości podatkowej


Zarządzenie nr 0050.108.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.107.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.106.2019 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.105.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.104.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej(zadanie pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.127.2019 z dnia 25.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.103.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej(zadanie pn. Zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Centrum Zarządzania Energią w Kościerzynie)
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.125.2019 z dnia 25.09.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.103.2019 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.102.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.101.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019r.


Zarządzenie nr 0050.100.2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem i przekazaniem zabudowanej nieruchomości


Zarządzenie nr 0050.99.2019 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”


Zarządzenie nr 0050.98.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap III: zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji deszczowej na Os. Za Torami”)


Zarządzenie nr 0050.97.2019 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.96.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.131.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25 września 2017r.


Zarządzenie nr 0050.95.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.94.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanych nieruchomości przeznaczonychy do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących włosność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.93.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących włosność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.92.2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegajacych się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.91.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.90.2019 w sprawie zmiany planu fianansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.89.2019 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiajacego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.88.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta kościerzyna nr 0050.66.2019 z dnia 10.05.2019 dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.87.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.86.2019 w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie oraz kontroli i obiegu dokumentów Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościerzynie w zakresie zaopatrzania materiałowego i usług.


Zarządzenia nr 0050.85.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.50.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.84.2019 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.83.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.82.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podispenktor ds. księgowości budżetowej


Zarządzenie nr 0050.81.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.82.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.80.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.60.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zmienionego Zarządzeniem nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2012 r. oraz Zarządzeniem nr 0050.7.2017 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 16 stycznia 2017 r.


Zarządzenie nr 0050.79.2019 w sprawie uzupełnienia składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.78.2019 w sprawie wygaśnięcia kadencji członków komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.77.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.76.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 roku


Zarządzenie nr 0050.75.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.74.2019 w sprawie wprowadzenia i odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno — prywatnego


Zarządzenie nr 0050.73.2019 w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia budżetu obywatelskiego na rok 2020

Załącznik do zarządzenia - Harmonogram konsultacji


Zarządzenie nr 0050.72.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta, dostawa i montaż windy w ramach realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - budynek Urzędu Miasta”)


Zarządzenie nr 0050.71.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.70.2019 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na czas nieokreślony na cele statutowe


Zarządzenie nr 0050.69.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.68.2019 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Kościerzyny do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych


Zarządzenie nr 0050.67.2019 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta XII emisji obligacji miejskich


Zarządzenie nr 0050.66.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta; dostawa i montaż windy”)
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.88.2019 z dnia 27.06.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta kościerzyna nr 0050.66.2019 z dnia 10.05.2019 dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.65.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
(wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych: budynki Wybickiego 12 i Wybickiego 14 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.64.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolnicze


Zarządzenie nr 0050.63.2019 w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych dla miasta Kościerzyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.62.2019 w sprawie zmiany planu finansowego


Zarządzenie nr 0050.61.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych”)


Zarządzenie nr 0050.60.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

(na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta;
CZĘŚĆ I: termomodernizacja – docieplenie, wymiana stolarki, instalacja c.o.,
CZĘŚĆ II: dostawa i montaż windy”)


Zarządzenie nr 0050.59.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.58.2019 w sprawie udzielenia upoważnienie dla Pani Justyny Jabłońskiej - referenta ds. wymiaru podatków i kontroli


Zarządzenie nr 0050.57.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.56.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap I; część I: budynek Wybickiego 12, część II: budynek Wybickiego 14”)


Zarządzenie nr 0050.55.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Lipowa 3”)


Zarządzenie nr 0050.54.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego Biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.53.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.52.2019 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.51.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.50.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie
Zmiany:
Zarządzenia nr 0050.85.2019 z dnia 24.06.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.50.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.49.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.48.2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.47.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 15 lat


Zarządzenie nr 0050.46.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.45.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Kartuska 16”)


Zarządzenie nr 0050.44.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31.12.2021 r.


Zarządzenie nr 0050.43.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Starogard Gdański, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.42.2019 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. gospodarki nieruchomościami


Zarządzenie nr 0050.41.2019 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Miasta Kościerzyna lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny


Zarządzenie nr 0050.40.2019 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych


Zarządzenie nr 0050.39.2019 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna "Plebanka"


Zarządzenie nr 0050.38.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.37.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.36.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.35.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.18.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.34.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.33.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.13.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”


Zarządzenie nr 0050.32.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.9.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna”


Zarządzenie nr 0050.30.2019 w sprawie upoważnienia Pani Marceliny Betcher pracownika Działu ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych, prowadzenia postępowania i podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy


Zarządzenie nr 0050.31.2019 w sprawie wyłączenia lokalu mieszkalnego z zasobu lokali socjalnych


Zarządzenie nr 0050.29.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej zadania pn. „Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019 r.”


Zarządzenie nr 0050.28.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej zadania pn. „Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019 r.”


Zarządzenie nr 0050.27.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; budynek Kartuska 16”


Zarządzenie nr 0050.26.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej zadanie pn. „Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2019r.”


Zarządzenie nr 0050.25.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie
Załącznik do Zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.24.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na cele prowadzenia przedszkola niepublicznego oraz żłobka niepublicznego na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.23.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. „Budowa przystani kajakowych wraz z niezbędną infrastrukturą w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”)


Zarządzenie nr 0050.22.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. „Rozbudowa Przedszkola Nr 7 w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.21.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.20.2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.19.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadania pn. „Rewitalizacja osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny. Poprawa warunków życia w obszarze rewitalizacji poprzez remonty części wspólnych budynków mieszkalnych - etap III; Część I: budynek Strzelecka 26; Część II: budynek Kartuska 16, Część III: budynek Lipowa 3”)


Zarządzenie nr 0050.18.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.35.2019 z dnia 07.03.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.18.2019 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.17.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (zadanie pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.16.2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Zarządzenie nr 0050.15.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.14.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.13.2019 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.12.2019 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Kościerzyna do podpisywania sprawozdań


Zarządzenie nr 0050.11.2019 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.10.2019 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zarządzenie nr 0050.9.2019 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.8.2019 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2019r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego


Zarządzenie nr 0050.7.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.73.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.6.2019 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działkach ozn. nr geodez. 172/59, 179/48, 179/70 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.5.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.4.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1”)


Zarządzenie nr 0050.3.2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów, rokowań oraz aukcji w celu zbywania oraz oddawania w dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.2.2019 w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.1.2019 w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza i powołania Zastępcy Burmistrza
Zmiany:
Zarządzenie nr 0050.180.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050.1.2019 w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza i powołania Zastępcy Burmistrza

 


2018


Zarządzenie nr 0050.204.2018 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.203.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kościerzyna
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Stanowiskowa Karta Pracy
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Plan zastępstw na stanowisku pracy
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.202.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok 


Zarządzenie nr 0050.201.2018 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.200.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok 


Zarządzenie nr 0050.199.2018 w sprawie oddania lokali użytkowych nr 5, 7 i 21 położonych w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.198.2018 w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. 


Zarządzenie nr 0050.197.2018 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.182.2019 z dnia 30.12.2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 • Zarządzenie nr 0050.183.2020 z dnia 30.11.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 • Zarządzenie nr 0050.212.2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 • Zarządzenie nr 0050.195.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 • Zarządzenie nr 0050.113.2022 z dnia 12.08.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
 • Zarządzenie nr 0050.177.2022 z dnia 13.12.2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
 • Zarządzenie nr 0050.180.2023 z dnia 31.10.2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 0050.196.2018 w sprawie: ochrony danych osobowychoraz dokumentacji bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Załącznik nr 3 do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.195.2018 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na cele rolnicze


Zarządzenie nr 0050.194.2018 w sprawie oddania garaży i pomieszczeń gospodarczych w najem na rzecz dotychczasowych najemców 


Zarządzenie nr 0050.193.2018 w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna w grudniu 2018 r. 


Zarządzenie nr 0050.192.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem 


Zarządzenie nr 0050.191.2018 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem
Załącznik do Zarządzenia 


Zarządzenie nr 0050.190.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 r. 


Zarządzenie nr 0050.189.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansa rozwoju całej Kościerzyny: przebudowa budynku usługowego przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz obiektu po byłej kotłowni wraz z adaptacją na cele społeczne; część I: budynek usługowy przy ul. Osiedle 1000-lecia1, część II: obiekt po byłej kotłowni”) 


Zarządzenia nr 0050.188.2018 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2019 r. 


Zarządzenie nr 0050.187.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.180.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta 


Zarządzenie nr 0050.186.2018 w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w Urzędzie Miasta w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.185.2018 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2018 rok 


Zarządzenie nr 0050.184.2018 w sprawie uzupełnienia składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.183.2018 w sprawie wygaśnięcia kadencji członków komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna 


Zarządzenie nr 0050.182.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania tymi środkami oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej
Załącznik do zarządzenia 


Zarządzenie nr 0050.181.2018 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta 


Zarządzenie nr 0050.180.2018 w sprawie inwentaryzacji przedmiotów niskiej wartości oraz magazynu Urzędu Miasta 

Metryka

sporządzono
2022-03-28 przez Lewna Natali
udostępniono
2022-03-28 00:00 przez Lewna Natali
zmodyfikowano
2024-05-10 13:58 przez Lewna Natali
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4088
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.