Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Burmistrz Kościerzyny Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2024 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2020, bieżące, menu 138 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

2020

Zarządzenie nr 0050.218.2020 w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowaniu egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.217.2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o najem socjalny lokalu mieszkalnego, o najem lokalu mieszkalnego z czynszem regulowanym, o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobów mieszkaniowych Miasta Kościerzyna
Załącznik - wzór wniosku

Zarządzenie nr 0050.216.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kościerzyna
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Schemat Organizacyjny
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Stanowiskowa Karta Pracy
Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Plan Zastępstw na stanowisku pracy
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych z udziałem Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.215.2020 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.214.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna
Załącznik nr 1 - Regulamin pracy pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.213.2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Załącznik nr 1 - Regulamin Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.212.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 0050.211.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.210.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.209.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejksiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.208.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.207.2020 w sprawie oddania garaży murowanych, garaży i pomieszczeń gospodarczych w najem na rzecz dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 0050.206.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.205.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.166.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia              13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane      z przeciwdziałaniem  COVID-19

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.93.2021 z sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.205.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia           23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane
  z przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie nr 0050.204.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.203.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych
w Urzędzie Miasta Kościerzyna, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie, Kościerskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Kościerzynie oraz Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Zarządzenie nr 0050.202.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2021r.


Zarządzenie nr 0050.201.2020 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2021

Załącznik - nie podlega publikacji


Zarządzenie nr 0050.200.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Budowa węzła integracyjnego... - budowa linii transportu rowerowego – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Część I - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta,
Część II - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – Dobrogoszcz: ul. Drogowców”)


Zarządzenie nr 0050.199.2020 w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.198.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych  w Urzędzie Miasta Kościerzyne


Zarządzenie nr 0050.197.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.196.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Budowa węzła integracyjnego... - budowa linii transportu rowerowego – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
Część I - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta,
Część II - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – Dobrogoszcz: ul. Drogowców”)


Zarządzenie nr 0050.195.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert składanych w ramach konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Załącznik nr 1 - Regulamin


Zarządzenie nr 0050.194.2020 w sprawie zmiany planu finansowego Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.193.2020  w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. obsługi projektów


Zarządzenie nr 0050.192.2020 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.191.2020 w  sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.190.2020 w sprawie powołania sztabu "Akcji Zima" 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.189.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.188.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.187.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.186.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.185.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.184.2020 w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.183.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 


Zarządzenie nr 0050.182.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.181.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonania wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna reprezentacji osób zatrudnionych do udziału w pracach Zespołu do spraw wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Kościerzyna oraz powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru w Urzędzie Miasta Kościerzyna reprezentacji osób zatrudnionych do udziału w wyborze instytucji finansowej do zarządzania PPK

Załącznik nr 1 do Regulaminu - zgoda na kandydowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu  - karta do głosowania

Załącznik nr 3 do Regulaminu  - Protokół  komisji wyborczej

Załącznik nr 4 do Regulaminu  - Informacja o wyborze reprezentacji

Załącznik nr 5 do Regulaminu  - Informacja o reprezentacji


Zarządzenie nr 0050.180.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.1.2019 w sprawie określenia liczby Zastępców Burmistrza i powołania Zastępcy Burmistrza


Zarządzenie nr 0050.179.2020 w sprawie odwołania II Zastępcy Burmistrza


Zarządzenie nr 0050.178.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenu miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.177.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.176.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem


Zarządzenie nr 0050.175.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem

Załącznik nr 1 - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.174.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania: „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej przepust ul. Skarszewska.”


Zarządzenie nr 0050.173.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.172.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.171.2020 w sprawie oddania w dzierżawę gruntu przy ul. Strzeleckiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.170.2020 w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.169.2020 w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania  oraz kasy Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.168.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.167.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.166.2020 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.205.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.166.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zarządzenie nr 0050.165.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2021r.


Zarządzenie nr 0050.164.2020 w  sprawie zmiany zarządzenia Nr 115/2011  Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie nr 0050.163.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”


Zarządzenie nr 0050.162.2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.191.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Koscierzyna
 • Zarządzenie nr 0050.206.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.162.2020 z dnia 03.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.161.2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.160.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.
Dz.U.Woj.Pom.18.11.2020 poz.4782


Zarządzenie nr 0050.159.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
(na wykonanie zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w powiecie kościerskim - budowa linii transportu rowerowego; Część I - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna - Wielki Klincz od ul. Wita Stwosza do granicy administracyjnej miasta, Część II - droga rowerowa na odcinku Kościerzyna – Dobrogoszcz: ul. Drogowców ”


Zarządzenie nr 0050.158.2020 w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.157.2020 w sprawie wydania upoważnienia dla Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie dotyczącego realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży”


Zarządzenie nr 0050.156.2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta Kościerzyna oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.155.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.154.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.153.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg prefabrykowanymi żelbetowymi płytami wielootworowymi (typu YOMB);
Część I – ul. Widokowa, Część II – ul. Krótka, Część III – ul. M. Abakanowicz, J. Michałowicza, Polskiego Czerwonego Krzyża")


Zarządzenie nr 0050.152.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.151.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego z kanałem deszczowym w ul. Moniuszki w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.150.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.149.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna  etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”)


Zarządzenie nr 0050.148.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.147.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  (na wykonanie zadania pn. "Modernizacja odcinka drogi ul. Plebanka w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.146.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.09.2020r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności


Zarządzenie nr 0050.145.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Budowa zbiornika retencyjnego z kanałem deszczowym w ul. Moniuszki w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.144.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań i wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu


Zarządzenie nr 0050.143.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca – pełnienie funkcji inspektora nadzoru CZĘŚĆ I   – os. 1000-lecia (obszar po zachodniej stronie ul. Kartuskiej); CZĘŚĆ II  – ul. Kartuska (obszar po wschodniej stronie ul. Kartuskiej); CZĘŚĆ III – ul. Wybickiego, Jeziorna”)


Zarządzenie nr 0050.142.2020 w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.146.2020w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.142.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24.09.2020r.w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Zarządzenie nr 0050.141.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  (na wykonanie zadania "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości  wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”)


Zarządzenie nr 0050.140.2020 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Referent ds. księgowości budżetowej


Zarządzenie nr 0050.139.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.138.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, położonego na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.137.2020 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.136.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.196.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 07.12.2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych orazdokumentacji bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.135.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Załącznik - Regulamin


Zarządzenie nr 0050.134.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.
Dz.U.Woj.Pom. 16.09.2020 poz. 3903


Zarządzenie nr 0050.133.2020 w sprawie powołania dyrektora Muzuem Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.132.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.131.2020 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 179/70, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.130.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej i zabudowanej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.129.2020 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 at


Zarządzenie nr 0050.128.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.127.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr  0050.126.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna  etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – przepusty; część I – przepust ul. Skarszewska, część II – przepust ul. Markubowo-1, część III – przepust ul. Markubowo-2”)


Zarządzenie nr 0050.125.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Wykonanie parkingu wraz z drogą dojazdową i dojściem dla pieszych z kostki betonowej przy ulicy Dworcowej w Kościerzynie”)


Zarządzenie nr 0050.124.2020 w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.123.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 31 lipca 2023 r.


Zarządzenie nr 0050.122.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.121.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.120.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.119.2020 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Załącznik - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.118.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.117.2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.116.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.93.2020 z dnia 19.06.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.115.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.107.2020 z dnia 15.07.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 0050.114.2020 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.113.2020 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu przetargowym


Zarządzenie nr 0050.112.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.111.2020 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego nr 20 położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.110.2020 w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Jana Brzechwy w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.109.2020 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń gospodarczych na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.108.2020 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020r.  -"Wyprawka szkolna"


Zarządzenie nr 0050.107.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”)

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.115.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.107.2020 z dnia 15.07.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.106.2020 w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz przy zabytkach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu urbanistycznego miasta Kościerzyny wpisanego do rejestru zabytków i jednocześnie przy ulicach objętych działaniami rewitalizacyjnymi Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.105.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zadania „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użykowników - drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca

CZĘŚĆ I – os. 1000-lecia (obszar po zachodniej stronie ul. Kartuskiej)

CZĘŚĆ II – ul. Kartuska (obszar po wschodniej stronie ul. Kartuskiej)

CZĘŚĆ III – ul. Wybickiego, Jeziorna”


Zarządzenie nr 0050.104.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.103.2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.102.2020 w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 0050.101.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na wykonanie zadania „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”


Zarządzenie nr 0050.100.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.99.2020 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.98.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.97.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.96.2020 w sprawie zmiany uchwały nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.95.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020r.


Zarządzenie nr 0050.94.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji z dostosowaniem do potrzeb wszystkich użytkowników – drogi, ciągi piesze i infrastruktura towarzysząca)


Zarządzenie nr 0050.93.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”)

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.116.2020 z dnia 24.07.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.93.2020 z dnia 19.06.2020r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.92.2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny w roku szkolnym 2019/2020
Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.91.2020 w sprawie oddania w dzierżawę części działki przy ul. Jeziornej w Kościerzynie z przeznaczeniem na cele składowe na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.90.2020 w sprawie udzielania pomocy publicznej de minimis w formie czasowej obniżki czynszu za dzierżawę powierzchni gastronomicznych na Rynku w Kościerzynie w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID-19


Zarządzenie nr 0050.89.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.88.2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.87.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.86.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.85.2020 - nie podlega publikacji


Zarządzenie nr 0050.84.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.83.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.82.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.81.2020 w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.80.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.79.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.174.2019 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.78.2020 w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2021-2025


Zarządzenie nr 0050.77.2020 w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 12 położonego w budynku przy ul. Romualda Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.76.2020 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na pełnienie agenta XIII emisji obligacji miejskich


Zarządzenie nr 0050.75.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.74.2020 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.73.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.72.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.71.2020 w sprawie odwołania czasowego zawieszenia prowadzenia Targowisk Miejskich przy ul. Targowej i Ogrodowej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.70.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.69.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap IV: regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.68.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna zmienionego zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.67.2020 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto”


Zarządzenie nr 0050.66.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.65.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Biblioteki Miejskiej im. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.64.2020 w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.63.2020 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.62.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2020r.”)


Zarządzenie nr 0050.61.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2020 r.”)


Zarządzenie nr 0050.60.2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Mieście Kościerzyna
Wzór wniosku


Zarządzenie nr 0050.59.2020 w sprawie czasowego zawieszenia prowadzenia Targowisk Miejskich przy ul. Targowej i Ogrodowej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.58.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Jnyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.57.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.56.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.55.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.54.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.53.2020 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektoraSzkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.52.2020 w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.51.2020 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.63.2020 z dnia 30.03.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna
 • Zarządzenie nr 0050.68.2020 z dnia 17.04.2020r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna zmienionego zarządzeniem nr 0050.63.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 30 marca 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.51.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.50.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.49.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.48.2020 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.47.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.46.2020 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.45.2020 w sprawie oddania lokalu użytkowego nr 3 położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w Kościerzynie w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.44.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap IV: regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru”)


Zarządzenie nr 0050.43.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży”


Zarządzenie nr 0050.42.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.84.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.41.2020 w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.40.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.39.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie nr 0050.38.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.167.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 5 listopada 2018 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.37.2020 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej na nabór na stanowisko Podinspektor ds. księgowości podatkowej


Zarządzenie nr 0050.36.2020 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.35.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej


Zarządzenie nr 0050.34.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej


Zarządzenie nr 0050.33.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego


Zarządzenie nr 0050.32.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji


Zarządzenie nr 0050.31.2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 115/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych


Zarządzenie nr 0050.30.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji


Zarządzenie nr 0050.29.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.28.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postępowań w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


Zarządzenie nr 0050.27.2020 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do prowadzenia postepowań w sprawie świadczenia "Dobry Start"


Zarządzenie nr 0050.26.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.25.2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.24.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania nowego Regulaminu stypendiów Burmistrza Miasta Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.23.2020 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030

Zmiany:

 • Zarządzenie nr 0050.114.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 0050.22.2020 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego.

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.21.2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna.


Zarządzenie nr 0050.20.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.19.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kościerzynie

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.18.2020 zadania pn. „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I”


Zarządzenie nr 0050.17.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.16.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.15.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.14.2020 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie nr 0050.13.2020 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.12.2020 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2020 r.


Zarządzenie nr 0050.11.2020 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele handlowe i usługowe na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.10.2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I”)


Zarządzenie nr 0050.9.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.8.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.174.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych


Zarządzenie nr 0050.7.2020 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.6.2020 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.5.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.4.2020 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Załącznik do zarządzenia


Zarządzenie nr 0050.3.2020 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej


Zarządzenie nr 0050.2.2020 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.1.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.128.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Metryka

sporządzono
2020-03-25 przez Recław Krzysztof
udostępniono
2020-03-25 00:00 przez Lewna Natali
zmodyfikowano
2023-07-03 14:39 przez Lewna Natali
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1933
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.