Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 Uchwały całej kadencji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały całej kadencji, bieżące, menu 283 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały całej kadencji

Uchwały całej kadencji


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXX z dnia 20 grudnia 2023 r.


Uchwała Nr LXXX/659/23 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna do końca kadencji.

Uchwała Nr LXXX/658/23 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna do końca kadencji.

Uchwała Nr LXXX/657/23 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Kościerzyna na rok 2024”.

Uchwała Nr LXXX/656/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXXX/655/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIX z dnia 13 grudnia 2023 r.


Uchwała Nr LXXIX/654/23 w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok
Dz.U.Woj.Pom. 20.112.2023 poz. 6017

Uchwała Nr LXXIX/653/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVIII z dnia 29 listopada 2023 r


Uchwała Nr LXXVIII/652/23 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
Dz.U.Woj.Pom. 18.01.2024 poz. 193

Uchwała Nr LXXVIII/651/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym
Dz.U.Woj.Pom. 13.12.2023 poz. 5794

Uchwała Nr LXXVIII/650/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Dz.U.Woj.Pom. 13.12.2023 poz. 5793

Uchwała Nr LXXVIII/649/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXXVIII/648/23 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr LXXVIII/647/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 74/16, 74/8 i 179/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 1038 i 216/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 51/30 i 76/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/646/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 52/1 i 59/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1491/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 64/61 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/645/23 w sprawie nadania nazwy Cztery Pory Roku drodze położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 18.01.2024 poz. 192

Uchwała Nr LXXVIII/644/23 w sprawie nadania nazwy Cyprysowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 15.12.2023 poz. 5888

Uchwała Nr LXXVIII/643/23  w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVII/632/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
Dz.U.Woj.Pom.05.12.2023 poz. 5543

Uchwała Nr LXXVIII/642/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/474/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 czerwca 2022r. w sprawie XIV emisji obligacji miejskich oraz w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/601/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie emisji XV obligacji miejskich

Uchwała Nr LXXVIII/641/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/640/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVII z dnia 25 października 2023 r.


Uchwała Nr LXXVII/639/23 w sprawie w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody;

Uchwała Nr LXXVII/638/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie zmienionej uchwałą nr LVII/510/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2022 r.

Uchwała Nr LXXVII/637/23 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości zajętych pod drogę publiczną gminną ul. Leśną w Kościerzynie;

Uchwała Nr LXXVII/636/23 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 218/2, 218/6 i 218/9, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/635/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Wspólnotą Mieszkaniową Kamienica Bankowa ul. Dworcowa 3;

Uchwała Nr LXXVII/634/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 1387 i 1480, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/633/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 4999

Uchwała Nr LXXVII/632/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 5000

Uchwała Nr LXXVII/631/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. oraz Nr XLIII/394/21 z dnia 29 września 2021r.
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 5009

Uchwała Nr LXXVII/630/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/629/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVI z dnia 13 października 2023 r.


Sesja uroczysta z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXV z dnia 27 września 2023 r.


Uchwała Nr LXXV/628/23 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027;

Uchwała Nr LXXV/627/23 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję 2024 – 2027;

Uchwała Nr LXXV/626/23 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie;
Dz.U.Woj.Pom.19.10.2023 poz. 4589

Uchwała Nr LXXV/625/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej przy ul. Brzozowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXV/624/23 w sprawie uchylenia uchwały nr LXXIII/609/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu;

Uchwała Nr LXXV/623/23 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie;

Uchwała Nr LXXV/622/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXV/621/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIV z dnia 30 sierpnia 2023 r.


Uchwała Nr LXXIV/620/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr LXXIV/619/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/618/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/617/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/616/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 85/9, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/615/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 455, 87/8 i 167/34 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/614/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 47/10 położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1480 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 5, 6/1, 6/4 i 7/5 położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/613/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/612/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIII z dnia 28 czerwca 2023 r.


Uchwała Nr LXXIII/611/23 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Uchwała Nr LXXIII/610/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Dz.Urz.Woj.Pom. 19.07.2023 poz.3460

Uchwała Nr LXXIII/609/23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu ozn. nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu
Uchylona uchwałą Nr LXXV/624/23 Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/608/23 w sprawie uchylenia uchwały nr LXVI/555/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/607/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/606/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 220/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 18/11, 20/8, 166/18 i 166/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/605/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 808 położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/604/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/603/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna "Stare Miasto"

Uchwała Nr LXXIII/602/23 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kościerzyna na lata 2023-2030”
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.62.2023.KJ z dnia 21.07.2023

Uchwała Nr LXXIII/601/23 w sprawie XV emisji obligacji miejskich

Uchwała Nr LXXIII/600/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/599/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXII z dnia 21 czerwca 2023 r.


Uchwała Nr LXXII/598/23 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXII/597/23 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXII/596/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LXXII/595/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXI z dnia 31 maja 2023 r.


Uchwała Nr LXXI/594/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2022 rok.
Dz.U.Woj.Pom.15.06.2023 poz.2945


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXX z dnia 24 maja 2023 r.


Uchwała Nr LXX/593/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 38/36 położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 269/28, 50/10 i 51/12 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXX/592/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną

Uchwała Nr LXX/591/23 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Miastem i Gminą Kórnik

Uchwała Nr LXX/590/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXX/589/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIX z dnia 26 kwietnia 2023 r.


Uchwała Nr LXIX/588/23 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2023", przyjętym uchwałą LXV/545/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2022r.

Uchwała Nr LXIX/587/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna ze środków budżetu Miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.18.05.2023 poz.2400

Uchwała Nr LXIX/586/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXIX/585/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVIII z dnia 29 marca 2023 r.


Uchwała Nr LXVIII/584/23 w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1770

Uchwała Nr LXVIII/583/23 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Sportowców, Działaczy Sportowych i Organizacji Sportowych za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/285/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1771

Uchwała Nr LXVIII/582/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Dz.U.Woj.Pom.13.04.2023 poz. 1755

Uchwała Nr LXVIII/581/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1772

Uchwała Nr LXVIII/580/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1773

Uchwała Nr LXVIII/579/23 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku.
DZ.U.Woj.Pom. 17.04.2023 poz. 1786

Uchwała Nr LXVIII/578/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVIII/577/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVII z dnia 8 marca 2023 r.


Uchwała Nr LXVII/576/23 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;

Uchwała Nr LXVII/575/23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/574/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/334/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1514

Uchwała Nr LXVII/573/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2023 roku;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1513

Uchwała Nr LXVII/572/23 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa rosnącego w Alei Jaworowej” uznanego za pomnik przyrody;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1512 

Uchwała Nr w LXVII/571/23 sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną;

Uchwała Nr LXVII/570/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 255/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, w rejonie ul. Wierzysko;

Uchwała Nr LXVII/569/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 59/2 i 79/2, położonych w rejonie ul. Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/568/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 310/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/567/23 w sprawie wyrażenia zgody na najem działki gruntu ozn. nr geodez. 42/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/386/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat;

Uchwała Nr LXVII/566/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu ozn. nr geodez. 43/13, 43/14 oraz części działki gruntu ozn. nr geodez. 43/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/565/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 232/23, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna, przy ulicy Jeziornej na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/564/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 112 i 153/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/563/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/562/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVI z dnia 1 lutego 2023 r.


Uchwała Nr LXVI/561/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXII/534/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.20.02.2023 poz.898

Uchwała Nr LXVI/560/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr LXVI/559/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Dz.Urz.Woj.Pom.17.02.2023 poz.874

Uchwała Nr LXVI/558/23 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.23.02.2023 poz.973

Uchwała Nr LXVI/557/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dz.Urz.Woj.Pom.23.02.2023 poz.972

Uchwała Nr LXVI/556/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 98, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/555/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna.
Uchylona uchwałą nr LXXIII/608/23 Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXVI/554/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 159/46, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/553/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 975, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/552/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie
Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/551/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/550/23 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego działki gruntu ozn. nr geodez. 224/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/549/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/548/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXV z dnia 28 grudnia 2022 r.


Uchwała Nr LXV/547/22 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2023 rok

Uchwała Nr LXV/546/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2023 rok

Uchwała Nr LXV/545/22 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2023"

Uchwała Nr LXV/544/22 w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr LXV/543/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębach geodezyjnym nr 09, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXV/542/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku

Uchwała Nr LXV/541/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 78 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 962 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 111/62 położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 120/4 i 119/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 71/1, 70/1 i 69/1 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXV/540/22 w sprawie darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego działek gruntu wchodzących w skład dróg wojewódzkich nr 214 i 221, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04, 05, 09 i 11 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXV/539/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXV/538/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIV z dnia 14 grudnia 2022 r.


Uchwała Nr LXIV/537/22 w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.12.2022 poz.5324

Uchwała Nr LXIV/536/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIII z dnia 14 grudnia 2022 r.


Uchwała Nr LXIII/535/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXII z dnia 30 listopada 2022 r.


Uchwała Nr LXII/534/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.12.2022 poz.5021

Uchwała Nr LXII/533/22 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.15.12.2022 poz.5166

Uchwała Nr LXII/532/22 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”
Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN-I-4131.70.2022.ESR z dnia 23.12.2022

Uchwała Nr LXII/531/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 962, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXII/530/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 36/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXII/529/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębach geodezyjnym nr 05, 06 i 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXII/528/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXII/527/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.

Uchwała Nr LXII/526/22 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXI z dnia 23 listopada 2022 r.


Uchwała Nr LXI/525/22 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) oraz uchwałę Nr XL/366/21 Rady Miasta Kościerzynaz dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2021 r., poz. 3056) wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LXI/524/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości

Uchwała Nr LXI/523/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.

Uchwała Nr LXI/522/22 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LX z dnia 26 października 2022 r.


Uchwała Nr LX/521/22 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.17.11.2022 poz.4298

Uchwała Nr LX/520/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LX/519/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.

Uchwała Nr LX/518/22 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego
Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

Uchwała Nr LX/517/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIX z dnia 13 października 2022 r.


Uchwała Nr LIX/516/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.

Uchwała Nr LIX/515/22 w sprawie uchylenia uchwały Nr LVII/501/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2022r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LVII z dnia 28 września 2022 r.


Uchwała Nr LVII/514/22 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania zmienioną uchwałami: nr VII/45/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku oraz nr IX/72/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 roku;

Uchwała Nr LVII/513/22 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Kościerzyna; 

Uchwała Nr LVII/512/22 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Liniewo;

Uchwała Nr LVII/511/22 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Gminą Nowa Karczma;

Uchwała Nr LVII/510/22 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie;

Uchwała Nr LVII/509/22 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna;
Dz.Urz.Woj.Pom. - Wycofano z publikacji w Dz.Urz.Woj.Pom. (Rozstrzygnięcie nadzorcze)

Uchwała Nr LVII/508/22 w sprawie w sprawie zaliczenia ul. Leśnej w Kościerzynie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;
Dz.Urz.Woj.Pom.25.10.2022 poz.3895

Uchwała Nr LVII/507/22 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie jeziora Wierzysko i ulicy Klasztornej pomiędzy obwodnicą miasta oraz południową i zachodnią granicą miasta Kościerzyna;
DZ.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr LVII/506/22 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 78, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LVII/505/22 w sprawie w spawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez.72/35, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LVII/504/22 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 148/22 i 973 położonych w rejonie ul. Marii Konopnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LVII/503/22 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok;
Dz.Urz.Woj.Pom.25.10.2022 poz. 3887

Uchwała Nr LVII/502/22 w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;
DZ.Urz.Woj.Pom.17.10.2022 poz. 3728

Uchwała Nr LVII/501/22 w sprawie w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.;

Uchwała Nr LVII/500/22 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LVII/499/22 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LVI z dnia 31 sierpnia 2022 r.


Uchwała Nr LVI/498/22 w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Miasta Kościerzyna o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Spółce – Kościerskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Kościerzynie w związku z inwestycją spółki na działce nr 159/67 przy ul. T. Rogali w Kościerzynie

Uchwała Nr LVI/497/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 74/8, 74/16 i 179/13, położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LVI/496/22 w sprawie nadania nazwy Do Parowozowni drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.131.08.2022 poz.3436

Uchwała Nr LVI/495/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 126/29 i 167/37, położonych przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/I494/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 236/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LVI/493/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 150/9, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LVI/492/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LVI/491/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LV z dnia 29 czerwca 2022 r.


Uchwała Nr LV/490/22 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom: którym powierzono stanowisko kierownicze; dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.18.07.2022 poz.2785

Uchwała Nr LV/489/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2022/2023
Dz.Urz.Woj.Pom.18.07.2022 poz.2784

Uchwała Nr LV/488/22 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie
Dz.Urz.Woj.Pom.01.08.2022 poz.2994

Uchwała Nr LV/487/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 74/16, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/486/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu nr 118/27 i 149/5, położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/485/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 34/7 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/484/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 i 04 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LV/483/22 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie

Uchwała Nr LV/482/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LV/481/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIV z dnia 1 czerwca 2022 r.


Uchwała Nr LIV/480/22 w sprawie nadania nazwy Serdeczna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.15.06.2022 poz.2408

Uchwała Nr LIV/479/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 57/42, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 159/47, 159/50 i 159/54, położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/478/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych przy ul. Fabrycznej i w rejonie ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/477/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/476/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 232/22, położonej przy ul. Świętojańskiej, w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/475/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 150/5, położonej w rejonie ul. Małej Kolejowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/474/22 w sprawie XIV emisji obligacji miejskich

Uchwała Nr LIV/473/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LIV/472/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LIII z dnia 25 maja 2022 r.


Uchwała Nr LIII/471/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2021 rok.

Uchwała Nr LIII/470/22 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2021 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.13.06.2022 poz. 2319

Uchwała Nr LIII/469/22 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LII z dnia 27 kwietnia 2022 r.


Uchwała Nr LII/468/22 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Uchwała Nr LII/467/22 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą prawną

Uchwała Nr LII/466/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębach geodezyjnym nr 06 i 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LII/465/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LII/464/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LI z dnia 30 marca 2022 r.


Uchwała Nr LI/463/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Dz.Urz.Woj.Pom.29.04.2022 poz.1637

Uchwała Nr LI/462/22 w sprawie przyjęcia rezygnacji i wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Kościerzyna do Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca

Uchwała Nr LI/461/22 w sprawie przekazania petycji według właściwości

Uchwała Nr LI/460/22 w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miejską Kościerzyna dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Miejska Kościerzyna jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1628

Uchwała Nr LI/459/22 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024”

Uchwała Nr LI/458/22 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2022-2024”

Uchwała Nr LI/457/22 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2022”

Uchwała Nr LI/456/22 w sprawie wyznaczenia oraz przyjęcia regulaminu miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1627

Uchwała Nr LI/455/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2022 roku
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1626

Uchwała Nr LI/454/22 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Kościerzyna na dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1625
Rozstrzygnięcie RIO

Uchwała Nr LI/453/22 w sprawie nadania nazwy Nowa Młyńska drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.27.04.2022 poz.1616

Uchwała Nr LI/452/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 101/34, położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 179/71, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LI/451/22 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla mieszkańców Ukrainy

Uchwała Nr LI/450/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LI/449/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr L z dnia 2 marca 2022 r.


Uchwała Nr L/448/22 w sprawie wniesionej w dniu 13 stycznia 2022 roku przez Ruch Narodowy Kościerzyna Klub Konfederacji Kościerzyna petycji o uhonorowanie Romana Dmowskiego

Uchwała Nr L/447/22w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr L/446/22 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego
Dz.Urz.Woj.Pom.21.03.2022.poz.1058

Uchwała Nr L/445/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Kościerzyna

Uchwała Nr L/444/22 w sprawie nadania nazwy Okoniowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.21.03.2022.poz.1057

Uchwała Nr L/443/22 w sprawie nadania nazwy Cynkowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.21.03.2022.poz.1056

Uchwała Nr L/442/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 281, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr L/441/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 126/24, 126/16, 126/22, 126,26 i 397/1,  położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIX z dnia 26 stycznia 2022 r.


Uchwała Nr XLIX/440/22 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/320/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/439/22 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew rosnących w „Alei Jaworowej” uznanej za pomnik przyrody.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.03.2022.poz.863

Uchwała Nr XLIX/438/22 w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie.
Dz.Urz.Woj.Pom.21.02.2022.poz.633

Uchwała nr XLIX/437/22 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu nr 1275/1, 270/17, i 270/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/436/22 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 5 oraz ozn. nr geodez. 12/13, położonych w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/435/22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu nr 157/51, 273/13 i 273/24, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/434/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 41/3 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/433/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1068 położonej w rejonie ul. Towarowej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/432/22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIX/431/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/421/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022r. 


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVIII z dnia 22 grudnia 2021 r.


Uchwała Nr XLVIII/430/21 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2022 rok.

Uchwała Nr XLVIII/429/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2022 rok.

Uchwała Nr XLVIII/428/21 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLVIII/427/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030.

Uchwała Nr XLVIII/426/21 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Kościerzyna do realizacji w latach 2022-2023 projektu Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (nr POWR.04.01.00-00-DS10/19) - Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uchwała Nr XLVIII/425/21 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta Kościerzyna na rok 2022"

Uchwała Nr XLVIII/424/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 157/66, 164/12, 164/13 i 524/3, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVIII/423/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVIII/422/21 w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVII z dnia 15 grudnia 2021 r.


Uchwała Nr XLVII/421/21 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.22.12.2021.poz.5068

Uchwała Nr XLVII/420/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLVI z dnia 24 listopada 2021 r.


Uchwała Nr XLVI/419/21 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023"

Uchwała Nr XLVI/418/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVI/417/21 w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.6.12.2021.poz.4626

Uchwała Nr XLVI/416/21 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dzi.Urz.Woj.Pom.6.12.2021.poz.4625

Uchwała Nr XLVI/415/21 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok".

Uchwała Nr XLVI/414/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. „Plebanka".
Dz.Urz.Woj.Pom.03.01.2022.poz.7

Uchwała Nr XLVI/413/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLVI/412/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLV z dnia 27 października 2021 r.


Uchwała Nr XLV/411/21 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.11.2021.poz.3997

Uchwała Nr XLV/410/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Kościerzyna 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
Dz.Urz.Woj.Pom.24.11.2021.poz.4331

Uchwała Nr XLV/409/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. Gałęźne-Stadion w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLV/408/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pn. Markubowo w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLV/407/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Rogali – Tysiąclecia w Kościerzynie.

Uchwała Nr XLV/406/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 315/1 i 399/5 położonych przy ul. Strzeleckiej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

Uchwała nr XLV/405/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/54, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 78, położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLV/404/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/393/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.11.2021.poz.3996

Uchwała Nr XLV/403/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/392/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.08.11.2021.poz.3995

Uchwała Nr XLV/402/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/391/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 września 2021r. w sprawie XIV emisji obligacji miejskich.

Uchwała Nr XLV/401/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLV/400/21 w sprawie w zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLIII z dnia 29 września 2021 r.


Uchwała Nr XLIII/399/21 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania „Medalu im. Tomasza Rogali” stanowiącego załącznik do uchwały  nr VII/57/07 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 marca 2007 roku.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3605

Uchwała Nr XLIII/398/21 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Uchwała Nr XLIII/397/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 480, położonej przy ul. I. Krasickiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIII/396/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 14/94, 14/95, 14/96 i 14/97, położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIII/395/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego, niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 481, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna.

Uchwała NR XLIII/394/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr  oraz Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3626

Uchwała nr XLIII/393/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3625

Uchwała Nr XLIII/392/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.12.10.2021.poz.3624

Uchwała Nr XLIII/391/21 w sprawie XIV emisji obligacji miejskich.

Uchwała Nr XLIII/390/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr XLIII/389/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XLII z dnia 1 września 2021 r.


Uchwała nr XLII/388/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2021/2022;
Dz.Urz.Woj.Pom.16.09.2021.poz.3376

Uchwała nr XLII/387/2021 w sprawie wniesienia aportem do spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 159/67, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna;

Uchwała nr XLII/386/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat; 

Uchwała nr XLII/385/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kościerzyna z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna;
Dz.Urz.Woj.Pom.16.09.2021.poz.3375

Uchwała nr XLII/384/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pn. "Skłodowskiej - Strzelnica"; 

Uchwała nr XLII/383/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 239, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/382/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 38/16, 36/2 i 36/13, położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/381/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 226/20, 226/21, 226/22, 226/23 i 226/24 położonych przy ul. X. Dunikowskiego w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/380/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 6/45 i 6/48 położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/379/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 8/26 i 1006 położonych przy ul. T. Kościuszki w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/378/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 111/86 położonej przy ul. Świętopełka, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/377/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1482 położonej przy ul. Ignacego Paderewskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/376/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 86/13 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna; 

Uchwała nr XLII/375/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/314/2021 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021r. w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o. o. w Kościerzynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej; 

Uchwała nr XLII/374/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała nr XLII/373/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.; 


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XL z dnia 30 czerwca 2021 r.


Uchwała Nr XL/372/21 w sprawie przyjęcia przez Gminę Miejską Kościerzyna zadania w zakresie budowy oraz utrzymania dróg rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo od skrzyżowania z ul. Os. 1000 - lecia do granicy administracyjnej miasta oraz Kościerzyna – Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta

Uchwała Nr XL/371/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie

Uchwała Nr XL/370/21 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu położonych w Kościerzynie stanowiących płytę rynku

Uchwała nr XL/369/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 111/13, 113/3, 112, 101/34 oraz 101/35 położonych w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XL/368/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 74/11 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XL/367/21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XL/366/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową, a północną granicą miasta Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.10.08.2021 poz.3056

Uchwała nr XL/365/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr XL/364/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIX z dnia 26 maja 2021 r.


Uchwała Nr XXXIX/363/21 w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała nr XXXIX/362/21 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego.
Dz.Urz.Woj.Pom.17.06.2021.poz.2295

Uchwała Nr XXXIX/361/21 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie
Dz.Urz.Woj.Pom.06.07.2021.poz.2527

Uchwała nr XXXIX/360/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Dz.Urz.Woj.Pom.01.07.2021.poz.2487

Uchwała Nr XXXIX/359/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 66/9 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

Uchwała Nr XXXIX/358/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 240 położonej przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXIX/357/21 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, zbywanych w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz zasad jej udzielenia
Dz.Urz.Woj.Pom.21.06.2021.poz.2321

Uchwała Nr XXXIX/356/21 w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny należnych Gminie Miejskiej Kościerzyna lub jej jednostkom organizacyjnym
Dz.Urz.Woj.Pom.21.06.2021.poz.2320

Uchwała Nr XXXIX/355/21 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przysługującym Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkom organizacyjnym
Dz.Urz.Woj.Pom.21.06.2021.poz.2319

Uchwała Nr XXXIX/354/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr XXXIX/353/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVIII z dnia 26 maja 2021 r.


Uchwała Nr XXXVIII/352/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2020 rok

Uchwała Nr XXXVIII/351/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2020 rok
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr XXXVIII/350/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVII z dnia 28 kwietnia 2021 r.


Uchwała nr XXXVII/349/21 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023”

Uchwała nr XXXVII/348/21 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021” przyjętym uchwałą XXXIII/301/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020r.

Uchwała nr XXXVII/347/21 w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.20.05.2021.poz.1871

Uchwała nr XXXVII/346/21 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku
Dz.Urz.Woj.Pom.20.05.2021.poz.1870

Uchwała nr XXXVII/345/21 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 209, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/344/21 w sprawie wyrażenia zgody na  nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 207, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/343/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 15/8, położonej w obrębie geodezyjnym 06 oraz ozn. nr geodez. 264/4, położonej w obrębie 07 miasta Kościerzyna, działki gruntu ozn. nr geodez. 74/16, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu ozn. nr geodez. 82/3 i ozn. nr geodez. 85/9, położonych w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/342/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 87/8 położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/341/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02  miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/340/21 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Dz.Urz.Woj.Pom.31.05.2021.poz.1988

Uchwała nr XXXVII/339/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/315/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty
Dz.Urz.Woj.Pom.20.05.2021.poz.1869

Uchwała nr XXXVII/338/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXXVII/337/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXVI z dnia 31 marca 2021 r.


Uchwała Nr XXXVI/336/21 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,  uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. i uchwałą Nr IX/71/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr XXXVI/335/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2021 roku
Dz.Urz.Woj.Pom.22.04.2021.poz.1467

Uchwała Nr XXXVI/334/21 w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna
Dz.Urz.Woj.Pom.22.04.2021.poz.1465

Uchwała Nr XXXVI/333/21 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 76/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/332/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 1019/3 położonej w rejonie ulic Towarowej i Transportowców w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/331/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 239 położonej w rejonie ulicy Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/330/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 6/5 i 6/3 położonych w rejonie ulicy Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/329/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 27/6 położonej w rejonie ulicy Skarszewskiej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/328/21 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą prawną

Uchwała Nr XXXVI/327/21 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

Uchwała Nr XXXVI/326/21 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie

Uchwała Nr XXXVI/325/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XXXVI/324/21 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr XXXVI/323/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/294/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2021r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXV z dnia 3 marca 2021 r.


Uchwała Nr XXXV/322/21 w sprawie odrzucenia obywatelskiego projektu uchwały zgłoszonego w procedurze wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr XXXV/321/21 w sprawie zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali"

Uchwała Nr XXXV/320/21 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023"

Uchwała Nr XXXV/319/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kościerzyna na lata 2021 - 2025

Uchwała Nr XXXV/318/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu nr 18/3, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr XXXV/317/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 260/2 położonej przy ul. Jana Matejki w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXV/316/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działki gruntu ozn. nr geodez. 32/4, położonej w obrębie geodezyjnym 09; ozn. nr geodez. 5, położonej w obrębie geodezyjnym 10 oraz ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXV/315/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty.
Dz.Urz.Woj.Pom.22.03.2021.poz.1061

Uchwała Nr XXXV/314/21 w sprawie wniesienia aportem do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Spółka z o. o. w Kościerzynie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIV z dnia 20 stycznia 2021 r.


Uchwała Nr XXXIV/313/21 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku skargi na Uchwałę Nr XXXIII/302/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna wraz z odpowiedzią na skargę.

Uchwała Nr XXXIV/312/21 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXIV/311/21 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.
Dz.Urz.Woj.Pom.10.02.2021. poz. 541

Uchwała Nr XXXIV/310/21 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie źródeł ogrzewania niskoemisyjnego albo bezemisyjnego na terenie Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.10.02.2021. poz.540

Uchwała Nr XXXIV/309/21 w sprawie przyjęcia regulaminu przewozu osób i bagażu podręcznego w lokalnym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyna.
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego

Uchwała Nr XXXIV/308/21 w sprawie zmiany załącznika nr 1 i 2 do uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.10.02.2021. poz.539

Uchwała Nr XXXIV/307/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 451, położonej przy ul. Jana Kochanowskiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr XXXIV/306/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 280/10, położonej w obrębie geodezyjnym 11 oraz ozn. nr geodez. 98/3, położonej w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna. 


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXIII z dnia 21 grudnia 2020 r.


Uchwała nr XXXIII/305/20 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022"

Uchwała nr XXXIII/304/20 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2021 rok.

Uchwała nr XXXIII/303/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na 2021 rok.

Uchwała nr XXXIII/302/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXXIII/301/20 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Kościerzyna na rok 2021".

Uchwała nr XXXIII/300/20 w sprawie nadania nazwy Franciszka Greinke drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.11.01.2021 poz. 59

Uchwała nr XXXIII/299/20 w sprawie nadania nazwy Adama Zwolakiewicza drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.11.01.2021 poz.58

Uchwała nr XXXIII/298/20 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXXIII/297/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXXIII/296/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXII z dnia 16 grudnia 2020 r.


Uchwała nr XXXII/295/20 w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/290/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.18.12.2020 poz.5553

Uchwała nr XXXII/294/20 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.29.12.2020 poz.5692

Uchwała nr XXXII/293/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXXI z dnia 30 listopada 2020 r.


Uchwała nr XXXI/292/20 w sprawie przekazania Wojewodzie Pomorskiemu skargi z dnia 25 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXXI/291/20 w sprawie zmiany porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXX z dnia 25 listopada 2020 r.


Uchwała nr XXX/290/20 w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.03.12.2020 poz.5129

Uchwała nr XXX/289/20 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.

Uchwała nr XXX/288/20 w sprawie nadania nazwy Cypriana Godebskiego drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.15.12.2020 poz.5428

Uchwała nr XXX/287/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 80/30 i 80/26 położonych w obrębie geodezyjnym 02 oraz działki ozn. nr geodez. 1002, położonej w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXX/286/20 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Władysławowo, nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopernika, położonej w obrębie geodezyjnym Karwia gmina Władysławowo.

Uchwała nr XXX/285/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/257/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.
Dz.Urz.Woj.Pom.8.12.2020 poz.5224

Uchwała nr XXX/284/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXX/283/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIX z dnia 28 października 2020 r.


Uchwała nr XXIX/282/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/281/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/280/20 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022".

Uchwała nr XXIX/279/20 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dz.U.Woj.Pom.17.11.2020 poz.4753

Uchwała nr XXIX/278/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie.

Uchwała nr XXIX/277/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/208/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4720

Uchwała nr XXIX/276/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych zmienionej Uchwałą Nr LVII/437/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych i Uchwałą Nr VIII/66/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych.

Uchwała nr XXIX/275/20 w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miejską Kościerzyna dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4719    
Uchwała Nr 263/g116/D/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXIX/274/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 lutego 2014 nr LXII/456/14 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych, którym przysługuje roszczenie z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4718

Uchwała nr XXIX/273/20 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobami fizycznymi.

Uchwała nr XXIX/272/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/271/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 27/4, 27/5 i 32/4 położonych w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/270/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/256/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4717

Uchwała nr XXIX/269/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. oraz Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r.
Dz.U.Woj.Pom.16.11.2020 poz.4716

Uchwała nr XXIX/268/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXIX/267/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


 Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVIII z dnia 30 września 2020 r.


Uchwała nr XXVIII/266/20 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielki Klincz i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Wielki Klincz

Uchwała nr XXVIII/265/20 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kościerzyna i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/264/20 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/162/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2020-2024"
Dz.U.Woj.Pom.26.10.2020 poz.4371
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Kościerzyna tekst jednolity   

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego

Uchwała nr XXVIII/263/20 w sprawie nadania nazwy Radosna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.22.10.2020 poz.4343

Uchwała nr XXVIII/262/20 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie

Uchwała nr XXVIII/261/20 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowych stanowiących działki gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 167/20, 167/21, 167/22 oraz 167/23, położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/260/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębach geodezyjnych nr 07 i 08 miasta Kościerzyna   

Uchwała nr XXVIII/259/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 142/51, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/258/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 179/74 położonej w rejonie ulic Zakładowej i Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/257/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok
Dz.U.Woj.Pom.22.10.2020 poz. 4342   
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29.10.2020r.

Uchwała nr XXVIII/256/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
Dz.U.Woj.Pom.22.10.2020 poz. 4341

Uchwała nr XXVIII/255/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXVIII/254/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała nr XXVIII/253/20 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. i Nr XVII/139/19 z dnia 30 października 2019 r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVII z dnia 26 sierpnia 2020 r.


Uchwała nr XXVII/252/20 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna uchwalonego uchwałą nr VII/48/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/251/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1505, położonej przy ul. Stanisława Staszica w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/250/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, położonych przy ul. Juliusza Słowackiego w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/249/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 54/7, położonej przy ul. Młyńskiej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/248/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/247/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 179/13, położonej w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/246/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 95/8 położonej w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/245/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r. oraz Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r.
Dz.U.Woj.Pom. 08.09.2020 poz 3823         
Uchwała Nr 222/g116/P/20 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 17 września 2020 r.

Uchwała nr XXVII/244/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXVII/243/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXVI z dnia 1 lipca 2020r.


Uchwała nr XXVI/242/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie

Uchwała nr XXVI/241/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Kościerzyna na rok szkolny 2020-2021
Dz.U.Woj.Pom. 30.07.2020 poz. 3424

Uchwała nr XXVI/240/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2022"

Uchwała nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie

Uchwała nr XXVI/238/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę z części działek obręb Nowy Klincz

Uchwała nr XXVI/237/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3421

Uchwała nr XXVI/236/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 65/10, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 452, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 1480 i 269/28, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/235/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3420

Uchwała nr XXVI/234/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy Leśny Zakątek drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3419

Uchwała nr XXVI/233/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy Przyjazna drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom. 29.07.2020 poz. 3414

Uchwała nr XXVI/232/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd

Uchwała nr XXVI/231/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku użytkowego położonego przy ul. Cegielnia w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania z budynku

Uchwała nr XXVI/230/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 60/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/229/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 53/4 położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/228/2020 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 10 lat części działki ozn. nr geodez. 159/69, obręb 05 miasta Kościerzyna oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy

Uchwała nr XXVI/227/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1065, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/226/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 279/1, położonej przy ul. Mazurka Dąbrowskiego w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/225/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 142/71, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/224/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”

Uchwała nr XXVI/223/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXVI/222/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXV z dnia 1 lipca 2020r.


Uchwała nr XXV/221/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2019 rok

Uchwała nr XXV/220/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2019 rok
Dz.U.Woj.Pom.02.09.2020 poz.3762

Uchwała nr XXV/219/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIV z dnia 27 maja 2020 r.


Uchwała nr XXIV/218/20 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie.

Uchwała nr XXIV/217/20 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Dz.U.Woj.Pom.25.06.2020 poz.2890

Uchwała nr XXIV/216/20 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2020 roku.
Dz.U.Woj.Pom. 23.06.2020 poz.2781

Uchwała nr XXIV/215/20 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2019 – 2022 wraz z perspektywą do roku 2026”.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego

Uchwała nr XXIV/214/20 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Kościerzyna na rok 2020”.

Uchwała nr XXIV/213/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorsko – restauratorskie i budowlane w budynku przy ulicy Rynek 11 w Kościerzynie.

Uchwała nr XXIV/212/20 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Dz.U.Woj.Pom. 25.06.2020 poz.2879

Uchwała nr XXIV/211/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała nr XXIV/210/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała nr XXIV/209/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto”.
Dz.U.Woj.Pom. 30.06.2020 poz. 2897 


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXIII z dnia 18 marca 2020 r.


Uchwała nr XXIII/208/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2020 roku     
Dz.U.Woj.Pom. 22.04.2020 poz.2015

Uchwała nr XXIII/207/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.. terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Uchwała nr XXIII/206/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  poz terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie

Uchwała nr XXIII/205/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną
granicą miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/204/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, położonej przy ul. Inżynierskiej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/203/20 w sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działek gruntu ozn. nr geodez. 71/22, 71/18 i 131/14 położonych w rejonie ulicy Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/202/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 42/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/201/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 87/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/200/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 65/34, nr 65/33, nr 38/4, nr 113/3 i nr 113/6, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/199/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 167/28, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/198/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 127/5, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/197/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu nr 1377, położonej przy ul. Henryka Wieniawskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/196/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXIII/195/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała nr XXIII/194/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXII z dnia 26 lutego 2020 r.


Uchwała nr XXII/193/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XXII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 26/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/191/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/190/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/189/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/188/20 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 99/43, 99/44 i 371, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXII/187/20 w sprawie XIII emisji obligacji miejskich

Uchwała nr XXII/186/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXII/185/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXI z dnia 29 stycznia 2020 r.


Uchwała nr XXI/184/20 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXI/183/20 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania zmienionej uchwałami Nr VI/28/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz Nr VII/44/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 roku

Uchwała nr XXI/182/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchylona:

Uchwałą nr XXII/193/20 w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr XXI/181/20 w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/538/18 z dnia 26 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za Dzienny Dom Pobytu „Senior+” w Kościerzynie ul. 8 Marca 41

Uchwała nr XXI/180/20 w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom 12.02.2020 poz. 984

Uchwała nr XXI/179/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 1018/2, położonej w rejonie ulic Towarowej, Igora Mitoraja, Aliny Szapocznikow i Magdaleny Abakanowicz

Uchwała nr XXI/178/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 43/2, położonej przy ul. Kalinowej

Uchwała nr XXI/177/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 80/1 i nr 366/8, położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXI/176/20 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 32/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XXI/175/20 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XXI/174/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r.

Uchwała na XXI/173/20 w sprawie przyjęcia rezolucji

 

 


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XX z dnia 18 grudnia 2019 r.


Uchwała nr XX/172/19 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok    
Dz.U.Woj.Pom. 16.01.2020 poz.490

Uchwała nr XX/171/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIX z dnia 18 grudnia 2019 r.


Uchwała nr XIX/170/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kościerzyna zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczającymi do żłobków na terenie Miasta Kościerzyna oraz w sprawie określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie Gminy Kościerzyna

Uchwała nr XIX/169/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2020 rok

Uchwała nr XIX/168/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2020 rok

Uchwała nr XIX/167/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/141/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Uchwała nr XIX/166/19 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2020"

Uchwała nr XIX/165/19 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzanie

Uchwała nr XIX/164/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XIX/163/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVIII z dnia 27 listopada 2019 r.


Uchwała nr XVIII/162/19 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2020 - 2024"    
Dz.U.Woj.Pom. 17.12.2019 poz.6092

Uchwała nr XVIII/161/19 w sprawie pomnika przyrody „Aleja Jaworowa”    
Dz.U.Woj.Pom. 30.12.2019 poz. 6279

Uchwała nr XVIII/160/19 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 – 2022”    
Dz.U.Woj.Pom. 30.12.2019 poz 6280

Uchwała nr XVIII/159/19 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 83 i 97, położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/158/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 10/1, położonej przy ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/157/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 416/39, nr 416/40, nr 416/41 i nr 416/42 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/156/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 1502 i nr 1503, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/155/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe    
Dz.U.Woj.Pom. 24.12.2019 poz.6211

Uchwała nr XVIII/154/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 416/45, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 96/8, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/153/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/152/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/151/19 w sprawie nadania nazw: Jesienna i Zimowa drogom położonym w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna    
Dz.U.Woj.Pom. 30.12.2019 poz.6272

Uchwała nr XVIII/150/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XVIII/149/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVII z dnia 30 października 2019 r.


Uchwała nr XVII/148/19 w sprawie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Uchwała nr XVII/147/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej    
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5211

Uchwała nr XVII/146/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020 - 2023

Uchwała nr XVII/145/19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała nr XVII/144/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/346/13 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna    
Dz.U.Woj.Pom. 26.11.2019 poz.5247

Uchwała nr XVII/143/19 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia     
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5204

Uchwała nr XVII/142/19 w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko objęte opieką na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna dla podmiotów prowadzących żłobki      
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5200

Uchwała nr XVII/141/19 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

Uchwała nr XVII/140/19 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XVII/139/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie zmienionej uchwałą Nr VII/37/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r.

Uchwała nr XVII/138/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XVII/137/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała nr XVII/136/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r. oraz Nr XIV/114/19 z dnia 04 września 2019r.      
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5207

Uchwała nr XVII/135/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok      
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5203

Uchwała nr XVII/134/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok     
Dz.U.Woj.Pom. 25.11.2019 poz.5199


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XV z dnia 25 września 2019 r.


Uchwała nr XV/133/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania zmienionej uchwałą Nr VII/46/19 z dnia 27 lutego 2019 roku

Uchwała nr XV/132/19 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Kościerzyna w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z części miejscowości Kościerska Huta

Uchwała nr XV/131/19 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021”

Uchwała nr XV/130/19 w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie, nadania jej statutu i określenia jej mienia

Uchwała nr XV/129/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 263/8 i 191/6, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/128/19 w sprawie zmiany uchwały nr LXX/549/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom. 24.10.2019 poz.4674

Uchwała nr XV/127/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 491/1, 441/1, 442/1, 443/1 i 444/1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna oraz niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 51/10, 51/12 i 55/7, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/126/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 230/2 i 230/3, położonych przy ul. Osiedle Tysiąclecia, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/125/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 263/8 i 191/6, położonych przy ul. Chojnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XV/124/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XV/123/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIV z dnia 4 września 2019 r.


Uchwała nr XIV/122/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała nr XIV/121/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej     
Dz.U.Woj.Pom. 01.10.2019 poz.4358

Uchwała nr XIV/120/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania, zmienionej: Uchwałą Nr XLVIII/382/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.; Uchwałą Nr XXX/232/16 z dnia 25 maja 2016 r.; Uchwałą Nr LXVI/527/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.; Uchwałą Nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.     
Dz.U.Woj.Pom. 01.10.2019 poz.4357

Uchwała nr XIV/119/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/314/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminów wynagradzania dla nauczycieli w zakresie zmiany w regulaminie przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli w tabeli stawek dodatków funkcyjnych     
Dz.U.Woj.Pom. 30.09.2019 poz.4330

Uchwała nr XIV/118/19 w spawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 171/12 i 171/15, położonych w obrębie geodezyjnym 03 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/117/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 26/3, położonej w rejonie ul. Skarszewskiej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/116/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 324/11, 324/12, 324/13, 324/14, 324/15 i 324/16, położonych w rejonie ul. Juliana Fałata, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/115/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 55/1, nr 56/1, nr 57/5, nr 67/5, nr 104/5, nr 110/1, nr 110/2, nr 115/1, nr 116/9 i nr 116/7, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna

Uchwała nr XIV/114/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r. oraz Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r.     
Dz.U.Woj.Pom. 30.09.2019 poz.4329

Uchwała nr XIV/113/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała nr XIV/112/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr XIII/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r.


Uchwała nr XIII/111 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała nr XIII/110 w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Miasta Kościerzyna nr IX/81/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r.w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania


Sesja Rady Miasta nr XII/19 z dnia 3 lipca 2019 r.


Uchwała XII/109/19 w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkańca

Uchwała XII/108/19 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023

Uchwała XII/107/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom. 08.08.2019 poz.3750

Uchwała XII/106/19 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego     
Dz.U.Woj.Pom. 08.08.2019 poz. 3749

Uchwała XII/105/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych     
Dz.U.Woj.Pom.08.08.2019 poz.3748

Uchwała XII/104/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, położonych przy ul. Drogowców, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/103/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 86/10, 86/11 i 86/12, położonych przy ul. Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/102/19 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Leśnej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/101/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 500/1 oraz 500/2, położonych w rejonie ul. F. Borzyszkowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/100/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 167/21 i 167/23, położonych przy ul. Dworcowej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/99/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 23/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/98/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 186/65, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/97/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu,  oznaczonych nr geodezyjnym 1420/1, nr 50/10, nr 51/7, nr 53/1, nr 55/5 i nr 57/14, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 166 i nr 165/1, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/96/19 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 213/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała XII/95/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Uchwała XII/94/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. „Plebanka”     
Dz.U.Woj.Pom. 30.07.2019 poz.3582

Uchwała XII/93/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała XII/92/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr XI/19 z dnia 26 czerwca 2019 r.


Uchwała XI/91/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna absolutorium za 2018 rok

Uchwała XI/90/19 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2018 rok     
DZ.U.Woj.Pom. 23.07.2019 poz.3460

Uchwała XI/89/19 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kościerzyna wotum zaufania


Sesja Rady Miasta nr X/19 z dnia 29 maja 2019 r.


Uchwała X/88/19 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021"

Uchwała X/87/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie Jeziora Wierzysko i ulicy Klasztornej pomiędzy obwodnicą miasta oraz południową i zachodnią granicą miasta Kościerzyna

Uchwała X/86/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta Kościerzyna

Uchwała X/85/19 w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała X/84/19 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania "Medalu imienia Tomasza Rogali"

Uchwała X/83/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała X/82/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. zmienionej uchwałą Nr VII/38/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr IX/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r.


Uchwała IX/81/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/423/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Kościerzyna, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów oraz ustalenia sposobu ich pobierania     
Dz.U.Woj.Pom. 09.05.2019 poz.2217

Uchwała IX/80/19 w sprawie zasad budżetu obywatelskiego     
Dz.U.Woj.Pom. 09.05.2019 poz.2216

Uchwała IX/79/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorsko - restauratorskie i budowlane kościoła rzymskokatolickiego pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie

Uchwała IX/78/19 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2019", przyjętym uchwałą IV/20/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r.

Uchwała IX/77/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/76/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 212/2 i 232/23, położonych w obrębie geodezyjnym 11 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/75/19 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 126/18 i 132/1 położonych w rejonie ulicy Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/74/19 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 126/20, położonej przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała IX/73/19 w sprawie wyznaczenia radnego do stałych kontaktów z Radą Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała IX/72/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania zmienioną uchwałą VII/45/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała IX/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VII/42/19 Rady Miasta Kościerzyna w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała IX/70/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała IX/69/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała IX/68/19 w sprawie XII emisji obligacji miejskich


Sesja Rady Miasta nr VIII/19 z dnia 27 marca 2019 r.


Uchwała VIII/67/19 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/506/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie     
Dz.U.Woj.Pom. 26.04.2019 poz.2076

Uchwała VIII/66/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/289/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych

Uchwała VIII/65/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2019 roku

Uchwała VIII/64/19 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała VIII/63/19 w sprawie przystąpienia do modernizacji dróg miejskich w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych

Uchwała VIII/62/19 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXV/272/16 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna, zmienionej Uchwałą Nr LI/407/17 z dnia 27 września 2017 r.; Uchwałą Nr LVII/436/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.; Uchwałą Nr LXVI/525/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r.     
Dz.U.Woj.Pom. 26.04.2019 poz.2074

Uchwała VIII/61/19 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 185011G - ulicy Chojnickiej - poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej     
Dz.U.Woj.Pom. 26.04.2019 poz. 2073

Uchwała VIII/60/19 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2019 roku     
Dz.U.Woj.Pom. 06.05.2019 poz.2128

Uchwała VIII/59/19 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości na okres 15 lat

Uchwała VIII/58/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy

Uchwała VIII/57/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała VIII/56/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.


Sesja Rady Miasta nr VII/19 z dnia 27 lutego 2019 r.


Uchwała VII/55/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna     
Dz.U.Woj.Pom. 29.03.2019 poz.1569

Uchwała VII/54/19 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2019-2021”

Uchwała VII/53/19 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż działek gruntu ozn. nr geodez. 1500 oraz 1501, położonych przy ul. Klonowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/52/19 w sprawie wyrażania zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki gruntu ozn. nr geodez. 1498 położonej przy ul. Klonowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/51/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/50/19 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki ozn. nr geodez. 167/20 i działki ozn. nr geodez. 167/28, położonych w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna

Uchwała VII/49/19 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała VII/48/19 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna

Uchwała VII/47/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/31/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok

Uchwała VII/46/19 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania

Uchwała VII/45/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VII/44/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania zmienionej uchwałą Nr VI/28/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VII/43/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała VII/42/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienionej uchwałą Nr VI/27/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Uchwała VII/41/19 w sprawie przekazania wniosku

Uchwała VII/40/19 w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku

Uchwała VII/39/19 w sprawie zmianyuchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała VII/38/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.

Uchwała VII/37/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/488/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego do Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kościerzynie

Uchwała VII/36/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kościerskiego


Sesja Rady Miasta nr VI/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.


Uchwała VI/35/19 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny

Uchwała VI/34/19 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyny

Uchwała VI/33/19 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała VI/32/19 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Kościerzyna na 2019 rok

Uchwała VI/31/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok

Uchwała VI/30/19 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Zdrowia i Środowiska i jej przedmiotu działania

Uchwała VI/29/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VI/28/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała VI/27/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała VI/26/19 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna

 


Sesja Rady Miasta nr V/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.


Uchwała V/25/18 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok    
Dz.U.Woj.Pom. 18.01.2019 poz.359

Uchwała V/24/18 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Sesja Rady Miasta nr IV/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.


Uchwała IV/23/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/536/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2019    
Dz.U.Woj.Pom. 09.01.2019 poz.142

Uchwała IV/22/18 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała IV/21/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023    
Dz.U.Woj.Pom. 28.12.2018 poz.5261

Uchwała IV/20/18 w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2019"

Uchwała IV/19/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna

Uchwała IV/18/18 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna

Uchwała IV/17/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu nr 49 położonej przy ul. Gimnazjalnej nr 19, w obrębie geodezyjnym nr 14 miasta Starogard Gdański

Uchwała IV/16/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku nr 1 przy ul. Osiedle Tysiąclecia 1, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna

Uchwała IV/15/18 w sprawie zmianyuchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała IV/14/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2018r.

Uchwała IV/13/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/486/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie XI emisji obligacji miejskich

Uchwała IV/12/18 w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/453/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok    
Dz.U.Woj.Pom. 28.12.2018 poz.5260

Uchwała IV/11/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/542/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok    
Dz.U.Woj.Pom. 28.12.2018 poz.5259


Sesja Rady Miasta nr II/18 z dnia 29 listopada 2018 r.


Uchwała II/10/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała II/9/18 w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta

Uchwała II/8/18 w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała II/7/18 w sprawie powołania Komisji Komunalnej i określenia jej przedmiotu działania

Uchwała II/6/18 w sprawie powołania Komisji Budżetowej i określenia jej przedmiotu działalnia

Uchwała II/5/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Uchwała II/4/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała II/3/18 w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Kościerzyna

Uchwała II/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna


Sesja Rady Miasta nr I/18 z dnia 21 listopada 2018 r.


Uchwała I/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna

Metryka

sporządzono
2020-05-24 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2020-05-24 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2024-02-15 09:39 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2163
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.