Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 438 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVIII z dnia 29 listopada 2023 r.


Uchwała Nr LXXVIII/652/23 w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”
Dz.U.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXXVIII/651/23 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym
Dz.U.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXXVIII/650/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Dz.U.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXXVIII/649/23 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Uchwała Nr LXXVIII/648/23 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr LXXVIII/647/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 74/16, 74/8 i 179/13 położonych w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna, działek ozn. nr geodez. 1038 i 216/3 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 51/30 i 76/8 położonych w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/646/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 52/1 i 59/10 położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1491/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 64/61 położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/645/23 w sprawie nadania nazwy Cztery Pory Roku drodze położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXXVIII/644/23 w sprawie nadania nazwy Cyprysowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXXVIII/643/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXXVII/632/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 października 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
Dz.U.Woj.Pom.05.12.2023 poz. 5543

Uchwała Nr LXXVIII/642/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/474/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 czerwca 2022r. w sprawie XIV emisji obligacji miejskich oraz w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/601/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie emisji XV obligacji miejskich

Uchwała Nr LXXVIII/641/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXVIII/640/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVII z dnia 25 października 2023 r.


Uchwała Nr LXXVII/639/23 w sprawie w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody;

Uchwała Nr LXXVII/638/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/239/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Kościerzyna realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kościerzyna w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z części działek zlokalizowanych w obrębie 01 i 10 oraz części ul. Inżynierskiej obręb 3 w Kościerzynie zmienionej uchwałą nr LVII/510/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 września 2022 r.

Uchwała Nr LXXVII/637/23 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości zajętych pod drogę publiczną gminną ul. Leśną w Kościerzynie;

Uchwała Nr LXXVII/636/23 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości składającej się z działek gruntu ozn. nr geodez. 218/2, 218/6 i 218/9, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/635/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Wspólnotą Mieszkaniową Kamienica Bankowa ul. Dworcowa 3;

Uchwała Nr LXXVII/634/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 1387 i 1480, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/633/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 4999

Uchwała Nr LXXVII/632/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 5000

Uchwała Nr LXXVII/631/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/114/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015r. w sprawie opłaty targowej zmienionej uchwałami Nr LIX/457/18 z dnia 21 marca 2018r., Nr LXVI/511/18 z dnia 29 sierpnia 2018r., Nr XIV/114/19 z dnia 4 września 2019r., Nr XVII/136/19 z dnia 30 października 2019r., Nr XXIX/269/20 z dnia 28 października 2020r. oraz Nr XLIII/394/21 z dnia 29 września 2021r.
Dz.U.Woj.Pom. 20.11.2023 poz. 5009

Uchwała Nr LXXVII/630/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXVII/629/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXVI z dnia 13 października 2023 r.


Sesja uroczysta z okazji Dnia Edukacji Narodowej


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXV z dnia 27 września 2023 r.


Uchwała Nr LXXV/628/23 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027;

Uchwała Nr LXXV/627/23 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję 2024 – 2027;

Uchwała Nr LXXV/626/23 w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie;
Dz.U.Woj.Pom.19.10.2023 poz. 4589

Uchwała Nr LXXV/625/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej przy ul. Brzozowej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXV/624/23 w sprawie uchylenia uchwały nr LXXIII/609/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu;

Uchwała Nr LXXV/623/23 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. w Kościerzynie;

Uchwała Nr LXXV/622/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXXV/621/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIV z dnia 30 sierpnia 2023 r.


Uchwała Nr LXXIV/620/23 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr LXXIV/619/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu położonej w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/618/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 02, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/617/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/616/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 85/9, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/615/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 455, 87/8 i 167/34 położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/614/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 47/10 położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 1480 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 5, 6/1, 6/4 i 7/5 położonych w obrębie 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/613/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIV/612/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXIII z dnia 28 czerwca 2023 r.


Uchwała Nr LXXIII/611/23 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Uchwała Nr LXXIII/610/23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Dz.Urz.Woj.Pom. 19.07.2023 poz.3460

Uchwała Nr LXXIII/609/23 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 15 lat części działki gruntu ozn. nr geodez. 255/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy najmu

Uchwała Nr LXXIII/608/23 w sprawie uchylenia uchwały nr LXVI/555/23 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/607/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/606/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 220/2 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 18/11, 20/8, 166/18 i 166/19 położonych w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/605/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 808 położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/604/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/603/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna "Stare Miasto"

Uchwała Nr LXXIII/602/23 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kościerzyna na lata 2023-2030”
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.62.2023.KJ z dnia 21.07.2023

Uchwała Nr LXXIII/601/23 w sprawie XV emisji obligacji miejskich

Uchwała Nr LXXIII/600/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXXIII/599/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXII z dnia 21 czerwca 2023 r.


Uchwała Nr LXXII/598/23 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXII/597/23 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXXII/596/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr LXXII/595/23 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Nr LV/431/10 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 69, poz. 1120) wraz z odpowiedzią na skargę


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXXI z dnia 31 maja 2023 r.


Uchwała Nr LXXI/594/23 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2022 rok.
Dz.U.Woj.Pom.15.06.2023 poz.2945


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXX z dnia 24 maja 2023 r.


Uchwała Nr LXX/593/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/85 położonej w obrębie geodezyjnym nr 02 miasta Kościerzyna, działki ozn. nr geodez. 38/36 położonej w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna oraz działek ozn. nr geodez. 269/28, 50/10 i 51/12 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Uchwała Nr LXX/592/23 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną

Uchwała Nr LXX/591/23 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a Miastem i Gminą Kórnik

Uchwała Nr LXX/590/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXX/589/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXIX z dnia 26 kwietnia 2023 r.


Uchwała Nr LXIX/588/23 w sprawie przyjęcia uzupełnienia harmonogramu działań zawartych w "GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2023", przyjętym uchwałą LXV/545/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 grudnia 2022r.

Uchwała Nr LXIX/587/23 w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania na terenie Miasta Kościerzyna ze środków budżetu Miasta Kościerzyna
Dz.U.Woj.Pom.18.05.2023 poz.2400

Uchwała Nr LXIX/586/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna

Uchwała Nr LXIX/585/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVIII z dnia 29 marca 2023 r.


Uchwała Nr LXVIII/584/23 w sprawie ustanowienia dorocznych Nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/286/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Twórców i Działaczy Kultury za wybitne osiągnięcia.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1770

Uchwała Nr LXVIII/583/23 w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla Sportowców, Działaczy Sportowych i Organizacji Sportowych za wybitne osiągnięcia oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/285/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 października 2012 roku w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Rady Miasta Kościerzyna dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1771
Rozstrzygnięcie Nadzorcze PN-II.4131.33.2023.KJ z dnia 04.05.2023r.

Uchwała Nr LXVIII/582/23 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
Dz.U.Woj.Pom.13.04.2023 poz. 1755

Uchwała Nr LXVIII/581/23 w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/504/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1772

Uchwała Nr LXVIII/580/23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/290/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Kościerzyna i likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Kościerzyna.
Dz.U.Woj.Pom. 13.04.2023 poz. 1773

Uchwała Nr LXVIII/579/23 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 roku.
DZ.U.Woj.Pom. 17.04.2023 poz. 1786

Uchwała Nr LXVIII/578/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVIII/577/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVII z dnia 8 marca 2023 r.


Uchwała Nr LXVII/576/23 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;

Uchwała Nr LXVII/575/23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/574/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/334/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1514

Uchwała Nr LXVII/573/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2023 roku;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1513

Uchwała Nr LXVII/572/23 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa rosnącego w Alei Jaworowej” uznanego za pomnik przyrody;
Dz.Urz.Woj.Pom. 28.03.2023 poz. 1512 

Uchwała Nr w LXVII/571/23 sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną;

Uchwała Nr LXVII/570/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 255/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, w rejonie ul. Wierzysko;

Uchwała Nr LXVII/569/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 59/2 i 79/2, położonych w rejonie ul. Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/568/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 310/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/567/23 w sprawie wyrażenia zgody na najem działki gruntu ozn. nr geodez. 42/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/386/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat;

Uchwała Nr LXVII/566/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu ozn. nr geodez. 43/13, 43/14 oraz części działki gruntu ozn. nr geodez. 43/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/565/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 232/23, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna, przy ulicy Jeziornej na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/564/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 112 i 153/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/563/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/562/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVI z dnia 1 lutego 2023 r.


Uchwała Nr LXVI/561/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXII/534/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.20.02.2023 poz.898

Uchwała Nr LXVI/560/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr LXVI/559/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Dz.Urz.Woj.Pom.17.02.2023 poz.874

Uchwała Nr LXVI/558/23 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.23.02.2023 poz.973

Uchwała Nr LXVI/557/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dz.Urz.Woj.Pom.23.02.2023 poz.972

Uchwała Nr LXVI/556/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 98, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/555/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/554/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 159/46, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/553/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 975, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/552/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie
Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/551/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/550/23 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego działki gruntu ozn. nr geodez. 224/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/549/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/548/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.

Metryka

sporządzono
2023-02-02 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2023-02-02 12:03 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2023-12-06 08:03 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1403
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.