Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne i prawo miejscowe Uchwały Rady Miasta Kadencja 2018 - 2023 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2023, bieżące, menu 438 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

2023


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVII z dnia 8 marca 2023 r.


Uchwała Nr LXVII/576/23 w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023;

Uchwała Nr LXVII/575/23 w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/574/23 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/334/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/55/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna;
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXVII/573/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2023 roku;
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXVII/572/23 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa rosnącego w Alei Jaworowej” uznanego za pomnik przyrody;
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr w LXVII/571/23 sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanych działek gruntu pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna a osobą fizyczną;

Uchwała Nr LXVII/570/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 255/4, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, w rejonie ul. Wierzysko;

Uchwała Nr LXVII/569/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 59/2 i 79/2, położonych w rejonie ul. Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/568/23 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości zabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 310/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/567/23 w sprawie wyrażenia zgody na najem działki gruntu ozn. nr geodez. 42/2, położonej w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat oraz w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/386/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 1 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki gruntu ozn. nr geodez. 44/7, położonej w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat;

Uchwała Nr LXVII/566/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek gruntu ozn. nr geodez. 43/13, 43/14 oraz części działki gruntu ozn. nr geodez. 43/12, położonych w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna, przy ulicy Markubowo na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowych umów dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/565/23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 232/23, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna, przy ulicy Jeziornej na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia przedmiotowej umowy dzierżawy;

Uchwała Nr LXVII/564/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek gruntu ozn. nr geodez. 112 i 153/2, położonych w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/563/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna;

Uchwała Nr LXVII/562/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r;


Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr LXVI z dnia 1 lutego 2023 r.


Uchwała Nr LXVI/561/23 w sprawie zmiany uchwały nr LXII/534/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.20.02.2023 poz.898

Uchwała Nr LXVI/560/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała Nr LXVI/559/23 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Dz.Urz.Woj.Pom.17.02.2023 poz.874

Uchwała Nr LXVI/558/23 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna.
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXVI/557/23 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Dz.Urz.Woj.Pom.

Uchwała Nr LXVI/556/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działki gruntu ozn. nr geodez. 98, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/555/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/554/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 159/46, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/553/23 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki gruntu ozn. nr geodez. 975, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/552/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie
Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/551/23 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/550/23 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego działki gruntu ozn. nr geodez. 224/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/549/23 w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Uchwała Nr LXVI/548/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2023r.

Metryka

sporządzono
2023-02-02 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2023-02-02 12:03 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2023-03-10 08:57 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
191
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.