Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Miejskie Jednostki Organizacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia, komunikaty i przetargi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023 - Ogłoszenia, komunikaty i przetargi, menu 328, artykuł 1245 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia, komunikaty i przetargi

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie ul. Brzechwy 5, informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –edycja 2023. Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku za znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym oraz traktowane na równi do wymienionych.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  i przyprowadzaniu ich z niej.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej1), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie, o których mowa w pkt 1 i 2.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę uczestnictwa do programu można złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie przy
ul. Brzechwy 5
(Karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie poniżej)

Formularze i dokumenty do pobrania

Program,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Dokumenty dla uczestnika programu:

Karta zgłoszenia do Programu-pdf

Nabór zakończono z dniem 06.04.2023 r.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie będą świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn.zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w dziale IV ust. 8 Programu finansowane ze środków publicznych.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 • Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Metryka

sporządzono
2023-02-17 przez Pisarski Marcin
udostępniono
2023-02-17 12:09 przez Pisarski Marcin
zmodyfikowano
2023-04-06 12:03 przez Pisarski Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
247
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.