Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Miejskie Jednostki Organizacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia, komunikaty i przetargi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ - Ogłoszenia, komunikaty i przetargi, menu 328, artykuł 1168 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia, komunikaty i przetargi

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert
w zakresie pomocy społecznej w trybach określonych w/w ustawie. 

 

Zadaniem członka komisji konkursowej jest:


- ocena formalna i merytoryczna ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego oraz ustalonych  wewnętrznych procedur;

 

Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) nie są wskazane przez organizacje/podmioty biorące udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4) osoby zgłoszone jako reprezentanci organizacji pozarządowych powinny posiadać odpowiednią wiedzę merytoryczną i doświadczenie w zakresie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.

5) zostały wskazane przez osoby reprezentujące organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu członkom komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Termin i miejsce składania dokumentów – bezterminowo - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie ul. Brzechwy 5, 83-400 Kościerzyna (sekretariat p. 13). Zgłoszenie należy dokonać na załączonym formularzu. Zgłoszenia niepełne oraz te, które nie będą zawierały wymaganych podpisów i/lub załączników nie będą brane pod uwagę przy wyborze członków komisji.

 
Wyboru osób wskazanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na kandydatów do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Kościerzyna.

    
Liczymy na efektywną współpracę.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pdf 

Metryka

sporządzono
2022-11-16 przez Pisarski Marcin
udostępniono
2022-11-16 00:00 przez Pisarski Marcin
zmodyfikowano
2022-11-16 09:57 przez Pisarski Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
149
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.