Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Komórki organizacyjne Wydział Finansowy Procedury Wydziału i wnioski do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zezwolenie na sprzedaż, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Procedury Wydziału i wnioski do pobrania, menu 115, artykuł 115 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Procedury Wydziału i wnioski do pobrania

Zezwolenie na sprzedaż, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

KARTA INFORMACYJNA - WF XV
Wydział Finansowy
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
www.koscierzyna.gda.pl
tel. 058 680 23 00
fax. 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ, NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

I PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.),
 • uchwała Nr LIX/458/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna
 • uchwała Nr LIX/459/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 21 marca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna mijsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2168 ze zm.).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż, na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (WF-8)
TUTAJ.PDF
TUTAJ.DOC

 Załączniki:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,  jeżeli    punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, 
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.).

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
 30 dni

IV. OPŁATY:

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia, w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności i wynosi:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata, za następny rok korzystania z zezwolenia naliczana jest na podstawie złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. W przypadku, gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w danym punkcie przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim w danym punkcie nie przekroczyła podanych wyżej wartości, wnosi opłatę za korzystanie z zezwolenia w wysokości podstawowej.

Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31.01., 31.05., 30.09., w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego: Bank Millennium S.A. w Kościerzynie nr 40 1160 2202 0000 0002 2364 6194.

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Finansowy.

 1. Składanie dokumentów – Biuro Obsługi Mieszkańca - na parterze Urzędu Miasta.
 2. Załatwienie sprawy – Ewelina Domarus tel. 58/680-23-04 lub 58/680-23-00.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Strona może odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościerzyna. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI

 1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Metryka

sporządzono
2020-03-27 przez Recław Krzysztof
udostępniono
2020-03-27 00:00 przez Recław Krzysztof
zmodyfikowano
2020-03-27 08:49 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
697
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.