Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Dokumenty Miasta o charakterze strategicznym
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Program wspierania rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2019 - 2021 - Dokumenty Miasta o charakterze strategicznym, menu 103, artykuł 396 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dokumenty Miasta o charakterze strategicznym

Gminny Program wspierania rodziny dla Miasta Kościerzyna na lata 2019 - 2021

Podstawowym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021 (GPWR) przyjętego uchwałą nr VII/54/19 z dnia 27 lutego 2019 roku jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Cel ten osiągany będzie poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie jej pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Realizowane w ramach GPWR zadania koncentrować będą się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie, również w sytuacjach, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną biologiczną, w celu odzyskania przez nią funkcji opiekuńczych. Program zakłada tworzenie korzystnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzin na terenie miasta Kościerzyna oraz poprawy jakości ich życia. Wsparcie rodziny będzie miało charakter profilaktyczny,
a rodzinie będą stwarzane możliwości samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami,
co zwiększy jej szanse na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.

 


Informacja z realizacji za rok 2019


W roku 2019 w tut. MOPS pracę asystenta rodziny wykonywały 3 osoby. Asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę z 15 rodzinami. W 2019r. asystenci pracowali łącznie
z 43 rodzinami. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystencji są zobowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi
i rodziną poprzez udział w szkoleniach oraz samokształceniu. Tut. Ośrodek umożliwił udział
w szkoleniach.

Zatrudnienie asystentów było finansowane częściowo ze środków pozyskanych z MRPiPS (54 889 zł), pozostałą kwotę w wys. 111 824,62 zł pokryte zostało z budżetu miasta.

W 2019 roku współfinansowaliśmy pobyt w pieczy zastępczej 48 dzieci z terenu miasta
w łącznej kwocie 370 676,76 zł, z tej grupy 6 dzieci powróciło do rodzin biologicznych, zostały przysposobione lub się usamodzielniły.

Koordynatorem i głównym realizatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja Programu odbywała się poprzez wsparcie pracowników socjalnych i asystentów rodziny oraz inne instytucje pracujące na rzecz dziecka i rodziny. Ważnym elementem pracy z dzieckiem i rodziną były cykliczne spotkania organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w których brali udział pracownicy socjalni i asystenci rodzin dotyczących sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz ich rodzin biologicznych.

Potrzeby związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to: utrzymanie dotychczasowego poziomu finansowania zadań, utrzymanie
a w perspektywie zwiększenie zatrudnia asystentów rodziny.


 

Metryka

data wytworzenia
2020-05-29
data udostępnienia
2020-05-29
sporządzone przez
Szkobel Sławomir
opublikowane przez
Szkobel Sławomir
ilość odwiedzin
123
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.