Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Dokumenty Miasta o charakterze strategicznym
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Gminny Program opieki nad zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 – 2022 - Dokumenty Miasta o charakterze strategicznym, menu 103, artykuł 391 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dokumenty Miasta o charakterze strategicznym

Gminny Program opieki nad zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 – 2022

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna jest dokumentem o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych aktów planowania w gminie w tym: Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościerzyna, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kościerzyna. Program nie stanowi aktu prawa miejscowego, lecz jest dokumentem polityki administracyjnej w zakresie podejmowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym wskazuje ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami jako jedno z zadań własnych gminy, natomiast ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na organy samorządowe obowiązek zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury oraz nakłada na gminę obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

Gmina Miejska Kościerzyna posiada Program Opieki nad Zabytkami od 2007 roku Miasta. Program co cztery lata podlega aktualizacji i jest podstawowym dokumentem wyznaczającym cele i kierunki działania w zakresie opieki nad zabytkami zlokalizowanymi w mieście Kościerzyna. Dokument ten jest również istotny przy ubieganiu się o środki ze źródeł zewnętrznych, w tym między innymi z Unii Europejskiej czy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecna IV edycja Programu obowiązująca na lata 2019-2022 uzgodniona została z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku i przyjęta uchwałą Nr XVIII/160/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 listopada 2019r.

Głównym celem Programu jest ochrona dziedzictwa kulturowego miasta oraz podwyższenie świadomości społecznej mieszkańców i właścicieli zabytkowych obiektów dla zachowania dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz kultywowania tradycji regionalnych.

Zabytki są nie tylko materialnym śladem przeszłości, lecz także cennym elementem kultury, pozytywnie kształtującym naszą świadomość i otoczenie. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kultury w istotny sposób przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców. Na krajobraz kulturowy składają się zarówno elementy przyrodnicze, jak i wytwory i osiągnięcia cywilizacyjne człowieka. Są to pojedyncze obiekty i zespoły budowli, dzieła sztuki, elementy zagospodarowania przestrzeni, krajobraz miejski, obszary kształtujące świadomość i tożsamość regionalną mieszkańców. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości, wspiera identyfikację jednostki z tzw. małą ojczyzną, zacieśnia procesy integracyjne w społeczności lokalnej, minimalizując niektóre negatywne skutki globalizacji.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na samorząd obowiązek sporządzenia roportu z realizacji Programu w okresie dwuletnim.

  • Gminny Program opieki nad zabutkami Miasta Kościerzyna na lata 2015 - 2018   - pdf
  • Gminny Program opieki nad zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 - 2022   - pdf
  • Raport z realizacji Programu za okres 2017 - 2018r     - pdf

Metryka

data wytworzenia
2020-05-28
data udostępnienia
2020-05-28
sporządzone przez
Szkobel Sławomir
opublikowane przez
Szkobel Sławomir
ilość odwiedzin
144
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.