Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Wybory i referenda Wybory samorządowe 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory samorządowe 2024, bieżące, menu 453 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024


WYNIKI


Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 8 kwietnia 2024 roku z wyborów do Rady Miasta Kościerzyna

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym nr 1.

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym nr 2.

Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym nr 3.

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 8 kwietnia 2024 roku z wyborów Burmistrza Miasta Kościerzyna

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.
w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Kalendarz wyborczy

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Miasto Kościerzyna - str. 13

 


Obwieszczenia


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 5 lutego 2024 roku
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych Miasta Kościerzyna oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 7 marca 2024 roku
w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Obwieszczenie Starosty Kościerskiego z dnia 7 lutego 2024 roku
w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościerzynie w wyborach do Rady Powiatu Kościerskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 6 lutego 2024 roku
sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 13 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kościerskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 


Komitety Wyborcze


UCHWAŁA NR 1/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 stycznia 2024 r.
w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wzory zgłoszeń kandydatów do Rady Miasta

Wzory zgłoszeń kandydatów na Burmistrza


Terytorialna Komisja Wyborcza


UCHWAŁA NR 25/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wzory zgłoszeń kandydatów do Terytorialnych Komisji Wyborczych

POSTANOWIENIE NR 152/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA  Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 13 marca 2024 roku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

HARMONOGRAM pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w dniu wyborów


Obwodowe Komisje Wyborcze


Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej?

UCHWAŁA NR 26/2024 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- zgłoszenie.doc             - zgłoszenie.pdf

Numery i adresy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Kościerzynie

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

POSTANOWIENIE NR 199/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.         Miasto Kościerzyna str. od 185 do str. 196

POSTANOWIENIE NR 208/197/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Kościerzyna

POSTANOWIENIE NR 208/217/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w mieście Kościerzyna

POSTANOWIENIE NR 208/229/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w mieście Kościerzyna

POSTANOWIENIE NR 208/231/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 6 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w mieście Kościerzyna

 

I N F O R M A C J A
Informujemy, że szkolenie dla wszystkich członków obwodowych komisji wyborczych Miasta Kościerzyna odbędzie się dnia
4 kwietnia 2024 roku (czwartek) w sali konferencyjnej Sali im Lubomira Szopińskiego (I piętro)  o godz. 16:00
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się wg. poniższego harmonogramu w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna w Urzędzie Miasta Kościerzyna.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
Dnia 25.03.2024r. upływa termin zgłaszania głosowania korespondencyjnego.
Jeżeli wyborca zgłosi tą formę głosowania to obwodowa komisja wyborcza obsługująca adres z CRW tego wyborcy pierwsze posiedzenie odbędzie dnia 28 marca o godz. 15:30

Harmonogram pierwszych posiedzeń OKW

MATERIAŁY SZKOLENIOWE OKW:

Kodeks wyborczy - wyciąg (wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r.)

Uchwała nr 102/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Prezentacja szkoleniowa KBW nr 1

Prezentacja szkoleniowa KBW nr 2 

Pozostałe materiały dla OKW - tutaj

INFORMACJA
Informujemy, że obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do 11 w Kościerzynie dnia 7 kwietnia 2024 roku rozpoczną prace od godz. 6:00 w swoich siedzibach (lokalach wyborczych)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 dnia 7 kwietnia rozpocznie prace w swojej siedzibie od godz. 7:00

 

INFORMACJA
Informujemy, że obwodowe komisje wyborcze od nr 1 do 11 w Kościerzynie dnia 21 kwietnia 2024 roku rozpoczną prace od godz. 6:00 w swoich siedzibach (lokalach wyborczych)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 dnia 21 kwietnia rozpocznie prace w swojej siedzibie od godz. 7:00


Głosowanie korespondencyjne


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców,
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - DZIAŁ III

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
- zgłoszenie.doc          - zgłoszenie.pdf

Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 25 marca 2024 r. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 11 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

 


Głosowanie przez pełnomocnika


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców,
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat - DZIAŁ IV

Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 29 marca 2024 r. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura) w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem upływa w dniu 12 kwietnia 2024 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu miasta.


Mężowie zaufania


Uchwała nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Wniosek o wypłatę diety dla męża zaufania   -doc          -pdf

 

Metryka

sporządzono
2024-01-25 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2024-01-25 07:52 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2024-04-18 15:16 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6040
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.