Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Miejskie Jednostki Organizacyjne Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Awans zawodowy nauczycieli
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Awans zawodowy nauczycieli, bieżące, menu 432 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

Informacja dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 984  z późn. zm.);

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(tj. Dz. U. z 2022 poz. 2082 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200);

 

 

Wymagane dokumenty:

 

Komplet dokumentów ułożonych według poniższej kolejności należy złożyć w skoroszycie.

 • Metryczka (załącznik nr 1);
 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomów, świadectw, suplementów do dyplomów) poświadczone przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem;
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczona przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem;
 • Zaświadczenie dyrektora placówki o:
 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
 3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 • Kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczona przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem;
 • Kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu poświadczona przez dyrektora placówki za zgodność z oryginałem;
 • W przypadku innego nazwiska na dokumentach niż obecne – oświadczenie.

Dokumenty wielostronicowe - kopiowane dwustronnie, zszyte zszywaczem.

 

Terminy wyznaczania postępowania egzaminacyjnego:

 

 1. w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku - nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku;
 2. w terminie do dnia 31 grudnia danego roku - nauczycielom, którzy złożą wnioski od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku.

 

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie

Ul. 3 Maja 9A

83-400 Kościerzyna

Pok. 50, 46 lub 47

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

telefonicznie: (58) 680 23 69

elektronicznie: kadrybopo@koscierzyna.gda.pl 

 

Załącznik nr 1 - opis teczki

 

Metryka

sporządzono
2022-05-31 przez Kulas Patrycja
udostępniono
2022-05-31 00:00 przez Kulas Patrycja
zmodyfikowano
2023-05-31 13:56 przez Kulas Patrycja
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1296
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.