Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Sprawy załatwiane w Urzędzie Miasta Kościerzyna Kontrole 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 386 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Data wytworzenia 2021-11-02, ostatniej modyfikacji 2022-02-15 10:10

08/2021 Kontrola w zakresie gospodarki finansowej oraz gospodarki nieruchomościami

Nr w rejestrze: 8. Zakres kontroli: gospodarka finansowa oraz gospodarka nieruchomościami Podmiot przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Termin przeprowadzenia kontroli: od 13.10.2021 r. do 23.11.2021 r. Protokół Wystąpienie pokontrolne Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Data wytworzenia 2021-11-02, ostatniej modyfikacji 2021-12-13 14:23

09/2021 Kontrola okresowa Straży Miejskiej

Nr w rejestrze: 9. Zakres kontroli: wykonywanie zadań przez Straż Miejską w Kościerzynie w ramach udzielonych upoważnień oraz posiadanych kompetencji ustawowych, realizacja czynności wykonywanych przez strażników Straży Miejskiej w Kościerzynie, pod kątekm zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Podmiot przeprowadzający kontrolę: Wojewoda Pomorski Termin przeprowadzenia kontroli: 14 -15.10.2021 r. Protokół z kontroli Wystąpienie pokontrolne
Data wytworzenia 2021-09-13, ostatniej modyfikacji 2021-11-23 11:56

07/2021 Kontrola dotycząca zawierania umów cywilnoprawnych

Nr w rejestrze: 7. Zakres kontroli: realizacja poprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy; wybrane zagadnienia dotyczace zawierania umów cywilnoprawnych (umów zlecenie). Podmiot przeprowadzający kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Termin przeprowadzenia kontroli: 17, 19.
Data wytworzenia 2021-08-19, ostatniej modyfikacji 2021-11-23 11:56

05/2021 Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

Nr w rejestrze: 3. Zakres kontroli: przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska Podmiot przeprowadzający kontrolę: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Delegatura w Słupsku Termin przeprowadzenia kontroli: 29.06.2021 r. - przewidywany termin zakończenia kontroli 31.08.2021 r. Protokół kontroli
Data wytworzenia 2021-08-19, ostatniej modyfikacji 2021-11-24 10:55

06/2021 Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego

Nr w rejestrze: 4. Zakres kontroli: archiwum zakładowe Urzędu Miasta Kościerzyna i Urzędu Stanu Cywilnego oraz sprawdzenie poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych Podmiot przeprowadzający kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku Termin przeprowadzenia kontroli: 07.07.2021 r. Protokół kontroli w UM Wystąpienie pokontrolne Protokół kontroli w USC Wystąpienie pokontrolne
Data wytworzenia 2021-08-09, ostatniej modyfikacji 2021-11-23 11:56

04/2021 Kontrola wypełniania obowiązków zarządcy dworca dotyczących przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym

Nr w rejestrze: 6. Zakres kontroli: wypełnianie obowiązków zarządcy dworca dotyczących przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Transportu Kolejowego Termin przeprowadzenia kontroli: 8.06.2021 r. - 21.06.2021 r. Dokumentacja: Protokół kontroli Wystąpienie pokontrolne
Data wytworzenia 2021-08-06, ostatniej modyfikacji 2021-11-23 11:55

03/2021 Kontrola dotycząca realizacji projektu Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce

Nr w rejestrze: 5. Zakres kontroli: weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie Podmiot przeprowadzający kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Termin przeprowadzenia kontroli: 10.05.2021 r. - 12.05.2021 r. Dokumentacja: Informacja pokontrolna Sprostowanie informacji pokontrolnej
Data wytworzenia 2021-06-14, ostatniej modyfikacji 2021-11-23 11:55

02/2021 Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne

Nr w rejestrze: 2. Zakres kontroli: prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń, dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalnej i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych; Podmiot przeprowadzający
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.