Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Burmistrz Kościerzyny Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2018 - 2024 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2021, bieżące, menu 359 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

2021

 

Zarządzenie nr 0050.203.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.202.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.201.2021 z dnia 31.12.2021 r.  w sprawie oddania lokali użytkowych nr 5 i 7 położonych w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.200.2021 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.199.2021 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia dnia 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.198.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. pn. "Budowa zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową - pełnienie funkcji  inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.197.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.196.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.195.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości


Zarządzenie nr 0050.194.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.193.2021 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.192.2021 z dnia 23.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.191.2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o najem socjalny lokalu mieszkalnego, o najem lokalu mieszkalnego z umową najmu na czas nieoznaczony, o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu mieszkalnego, o uregulowanie tytułu prawnego do aktualnie zajmowanego lokalu, o zamianę aktualnie zajmowanego lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobów mieszkaniowych Miasta Kościerzyna, o zamianę z umowy najmu socjalnego lokalu na umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony.


Zarządzenie nr 0050.190.2021 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Kościerzyna procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości  oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń


Zarządzenie nr 0050.189.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna przeznaczonych pod handel fajerwerkami


Zarządzenie nr 0050.188.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ustalenia dnia 24-12-2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.187.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie oddania garaży i pomieszczeń gospodarczych w najem na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.186.2021 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.185.2021 z dnia 13.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kościerzyna na rok 2022


Zarządzenie nr 0050.184.2021 z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna pod handel choinkami


Zarządzenie nr 0050.183.2021 z dnia  07.12.2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenie nr  0050.182.2021 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.181.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie inwentaryzacji paliwa, druków ścisłego zarachowania oraz kasy Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.180.2021 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie powołania sztabu "Akcji Zima" 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.179.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przekazania w formie darowizny, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.178.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.177.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert  na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.176.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.175.2021 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.174.2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  (wykonanie zadania pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające; część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP 4 i SP 5”)


Zarządzenie nr 0050.173.2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli w zakresie zgodności dokumentów stanowiących podstawę wydania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.172.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem


Zarządzenie nr 0050.171.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.170.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.169.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.168.2021 z dnia 19.11.2021 r. w sprawie inwentaryzacji magazynu Urzędu Miasta


Zarządzenie nr 0050.167.2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele handlowe na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.166.2021 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.165.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.164.2021 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. ksiegowości podatkowej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.163.2021 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Kościerzyna na 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.162.2021 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.161.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.160.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.159.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.158.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat, na której zlokalizowane są garaże


Zarządzenie nr 0050.157.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. "Plebanka"


Zarządzenie nr 0050.156.2021 w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.155.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarzadzenie nr 0050.154.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. pn. "Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.153.2021 w sprawie przeznaczenia części niezabudowanych działek gruntu do oddania w dzierżawę na cele prowadzenia ogródków gastronomicznych


Zarządzenie nr 0050.152.2021 w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 55/1 i nr 55/2, położonych w obrębie 11 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, przeznaczonych na cele prowadzenia ogródków gastronomicznych


Zarządzenie nr 0050.151.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna – zaprojektuj i wybuduj – urządzenia podczyszczające; część I – układ podczyszczający SP2, część II – układ podczyszczający SP 3, część III – układ podczyszczający SP 4 i SP 5”)


Zarządzenie nr 0050.150.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą


Zarządzenie nr 0050.149.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zadania pn. Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.148.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.147.2021 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta"


Zarządzenie nr 0050.146.2021 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości, na których zlokalizowane są parkingi, ozn. nr geodez. 98/3, 460/2 i 70/19 obręb 04 miasta Kościerzyna oraz ozn. nr geodez. 280/10 obręb 11 miasta Kościerzyna, stanowiące własność Gminy Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.145.2021 w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę nieruchomości, na których zlokalizowane są parkingi, ozn. nr geodez. 98/3, 460/2 i 70/19 obręb 04 miasta Kościerzyna oraz ozn. nr geodez. 280/10 obręb 11 miasta Kościerzyna, stanowiące własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.144.2021 w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników


Zarządzenie nr 0050.143.2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 0050.142.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 1 roku


Zarządzenie nr 0050.141.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"


Zarządzenie nr 0050.140.2021 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.139.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.138.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem na rzecz spółki Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.137.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.136.2021 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w najem na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.135.2021 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 r. - "Wyprawka szkolna"


Zarządzenie nr 0050.134.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie sposobu i zasad elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.133.2021 w sprawie oddania gruntu w dzierżawę na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych użytkowników


Zarządzenie nr 0050.132.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. "Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna  z podziałem na części: Część I - strefa I, Część II - strefa II")


Zarządzenie nr 0050.131.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasoweo najemncy


Zarządzenie nr 0050.130.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2021 z dnia 25.06.2021 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej (wykonanie zad. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta")


Zarządzenie nr 0050.129.2021 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie nr 0050.128.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pani Magdaleny Piastowskiej - pomoc administracyjna


Zarządzenie nr 0050.127.2021 w sprawie wyznaczenia osoby do kontaktu z Młodzieżową Radą Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.126.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.140.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa (etylina) w samochodzie służbowym Straży Miejskiej


Zarządzenie nr 0050.125.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.124.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób      z zaburzeniami psychicznymi


Zarządzenie nr 0050.123.2021 w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Załącznik nr 1  - ogłoszenie


Zarządzenie nr 0050.122.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.121.2021 w sprawie  przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.120.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.119.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.118.2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 260/2, położoną przy ul. Jana Matejki w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.117.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.116.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.115.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 172/59, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.114.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2021-2030


Zarządzenie nr 0050.113.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.112.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem na rzecz spółki Miejskie Przedsiebiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o.  z siedzibą w Kościerzynie, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.111.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejkskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.110.2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia lustracji zaawansowania robót budowlanych na działce nr 172/59, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.109.2021 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.108.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta - pełnienie funkcji inspektora nadzoru"


Zarządzenie nr 0050.107.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.106.2021 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny


Zarządzenie nr 0050.105.2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do zatwierdzania aneksów do arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli


Zarządzenie nr 0050.104.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Sarnowy od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do granicy administracyjnej miasta")

Zmiany:

  • Zarządzenie nr 0050.130.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.104.2021 z dnia 25.06.2021 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.103.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta - pełnienie funkcji inspektora nadzoru")


Zarządzenie nr 0050.102.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości do zbycia w formie zamiany, oznaczonej nr geodezyjnym 94/6, położonej w obrębie geodezyjnym 10 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.101.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictw do działania jednoosobowego kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej


Zarządzenie nr 0050.100.2021 w sprawie oddania lokali użytkowych położonych w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców


Zarządzenie nr 0050.99.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.98.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Kasjer w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.97.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.96.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie nr 0050.95.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.94.2021 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 42/5, położoną przy ul. Rolniczej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.93.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.205.2020 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19


Zarządzenie nr 0050.92.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową")


Zarządzenie nr 0050.91.2021 w sprawie upoważnienia Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy


Zarządzenie nr 0050.90.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.77.2021 z dnia 21.05.2021 r. dotyczącego powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyn - zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową")


Zarządzenie nr 0050.89.2021 w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


Zarządzenie nr 0050.88.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie maista Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej: przepusty - pełnienie funkcji inspektora nadzoru; część I - przepust ul. Markubowo-1, cześć II - przepust ul. Markubowo-2")


Zarządzenie nr 0050.87.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul.Skłodowskiej, Piechowskiego, Moniuszki i Małcużyńskiego w Kościerzynie")


Zarządzenie nr 0050.86.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska")


Zarządzenie nr 0050.85.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny w roku szkolnym/akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania stypendium


Zarządzenie nr 0050.84.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części  miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.83.2021 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.82.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.81.2021 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Kościerzyna


Zarządzenie  nr 0050.80.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Referent ds. podatku VAT w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.79.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Kasjer w Urzędzie Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.78.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenngo terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie


Zarządznie nr 0050.77.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią  oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego z przepompownią wód i kanalizacją deszczową")

Zmiany:

  • Zarządzenie nr 0050.90.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.77.2021 z dnia 21.05.2021 r. dotyczacego powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 0050.76.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi rowerowej na odcinku Kościerzyna - Skorzewo od skrzyżowania z ul. os. 1000-lecia do granicy administracyjnej miasta")


Zarządzenie nr 0050.75.2021 w sprawie przeznaczenia części działek gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.74.2021 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.69.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 10.05.,2021 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej de minimis w formie czasowej obniżki czynszu za dzierżawę powierzchni gastronomicznych na Rynku w Kościerzynie w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID-19


Zarządzenie nr 0050.73.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej - przepust ul. Skarszewska" )


Zarządzenie nr 0050.72.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiędzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zmiany:

  • Zarządzenie nr 0050.122.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu funkcjonowania Biura Prawnego Urzędu Miasta Kościerzyna, zatwierdzenia podziału zadań pomiedzy radcami prawnymi oraz wyznaczenia koordynatora pomocy prawnej świadczonej w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.71.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.70.2021 w sprawie ustalenia dnia 04.06.2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.69.2021 w sprawie udzielania pomocy publicznej de minimis w formie czasowej obniżki czynszu za dzierżawę powierzchni gastronomicznych na Rynku w Kościerzynie w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID - 19


Zarządzenie nr 0050.68.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.67.2021 w sprawie powołania przewodniczącego komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.66.2021 w sprawie sposobu i zasad  elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zmiany:

  • Zarządzenie nr 0050.134.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.66.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie sposobu i zasad elektronicznej rejestracji czasu pracy w Urzędzie Miasta Kościerzyna

Zarządzenie nr 0050.65.2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pomieszczenia w budynku nr 15, położonym przy ulicy Młyńskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.64.2021 w sprawie najmu pomieszczenia w budynku nr 15, położonym przy ulicy Młyńskiej w Kościerzynie na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.63.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.62.2021 w sprawie wygaśnięcia kadencji oraz uzupełnienia składu komisji socjalnej Urzędu Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.61.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na okres do 3 lat


Zarządzenie nr 0050.60.2021 w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.59.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna"


Zarządzenie nr 0050.58.2021 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowej w Kościerzynie

Zmiany:

  • Zarzadzenie nr 0050.68.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.58.2021 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 15.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie

Zarządzenie nr  0050.57.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.56.2021 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.55.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. J.Piłsudskiego, H.Jastaka, J.S. Gostkowskich")


Zarządzenie nr 0050.54.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (na wykonanie zadania pn. "Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna")


Zarządzenie nr 0050.53.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.52.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.51.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R. Traugutta 7 w najem na okres do 3 lat


Zarządzenie nr 0050.50.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Muzeum Ziemi Kościerskiej im. dra Jerzego Knyby w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.49.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.48.2021 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.47.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.46.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.45.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnegp nr 2 im. ks. dr. Leona Heykiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.44.2021 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.43.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Kościerskiego Domu Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.42.2021 w sprawie oddania w najem gruntu przy ul. Tomasza Rogali w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.41.2021 w sprawie przeznaczenia części działki gruntu do oddania w użyczenie na rzecz dotychczasowego biorącego do używania na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.40.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.39.2021 w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Kościerzyna  

Załącznik nr 1 - Karta  pracy zdalnej                                                                                                                                                         Załącznik nr 2 -  Wniosek pracownika


Zarządzenie nr 0050.38.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu podręcznego w lokalnym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.37.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie 


Zarządzenie nr 0050.36.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.35.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. ks. dr. Leona Heykego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.34.2021 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.33.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.32.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.13.2017 w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za realizację Projektu "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim"


Zarządzenie nr 0050.31.2021 w sprawie oddania lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. R.Traugutta 7 w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządznie nr 0050.30.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do przekazania w formie darowizny, położonej w obrębie geodezyjnym Karwia na terenie gminy Władysławowo, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.29.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.28.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę do 30 kwietnia 2022 r.


Zarządzenie nr 0050.27.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.26.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. ks. dr. Leona Heykiego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.25.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.24.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.23.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.22.2021 w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.21.2021 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora

  1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, ul. 8 Marca 1, 83-400 Kościerzyna
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 im. ks. dra Leona Heykego, ul. Strzelecka 1, 83-400 Kościerzyna
  3. Szkoły Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej, ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna
  4. Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty, ul. M.Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna

Załącznik nr 1 - ogłoszenie  o konkursach


Zarządzenie nr 0050.20.2021 w sprawie powołania koordynatora ds. transportu osób z terenu Miasta Kościerzyna mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych


Zarządzenie nr 0050.19.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.18.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.17.2021 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas sportowych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościerzyna w roku szkolnym 2021/2022


Zarządzenie nr 0050.16.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.15.2021 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców


Zarządzenie nr 0050.14.2021 w sprawie oddania w najem lokali uzytkowych usytuowanych w budynku dworca kolejowego przy ulicy Dworcowej 33 na okres 3 lat


Zarządzenie nr 0050.13.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku


Zarządzenie nr 0050.12.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy


Zarządzenie nr 0050.11.2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.10.2021 w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem na rzecz spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury "KOS-EKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie, polożonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna


Zarządzenie nr 0050.9.2021 w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 r., w tym w ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz Programu Specjalnego

Załącznik do Zarządzenia - Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021


Zarządzenie nr 0050.8.2021 w sprawie powołania Komisji  (do przeprowadzenia analizy i weryfikacji złożonych wniosków na realizację zadania dofinansowania systemu ogrzewania niskoemisyjnego i bezemisyjnego na terenie miasta Kościerzyna)


Zarządzenie nr 0050.7.2021 w sprawie zatwierdzenia Planu zamówień publicznych


Zarządzenie nr 0050.6.2021 w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2021 r.


Zarządzenie nr 0050.5.2021 w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do oddania w najem na okres 3 lat na cele handlowe i usługowe


Zarządzenie nr 0050.4.2021 w sprawie przeznaczenia działki gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy


Zarządzenie nr 0050.3.2021 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowego Biorącego do używania


Zarządzenie nr 0050.2.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Kościerzynie


Zarządzenie nr 0050.1.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Zamówień Publicznych;
     Załącznik nr 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 2 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 3 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 4 do Regulaminu Zamówień Publicznych
     Załącznik nr 5 do Regulaminu Zamówień Publicznych                                                                                                                      
     Załącznik nr 6 do Regulaminu Zamówień Publicznych

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Regulamin udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł w Urzędzie Miasta Kościerzyna;
     Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
     Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000 zł
 

Metryka

sporządzono
2021-01-14 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2021-01-14 00:00 przez Lewna Natali
zmodyfikowano
2024-01-08 12:51 przez Lewna Natali
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3149
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.