Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Komórki organizacyjne Wydział Finansowy Zadania wydzialu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zadania wydzialu, bieżące, menu 338 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zadania wydzialu

Zadania wydzialu

1. opracowywanie projektu uchwały budżetowej na podstawie ustalonych wytycznych
i projektów jednostkowych planów finansowych,

2. opracowywanie projektu układu wykonawczego wraz z planem finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

3. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie,

4. informowanie podległych jednostek organizacyjnych o zaistniałych zmianach w ich planach finansowych,

5. kontrola nad prawidłowym wykonaniem budżetu,

6. rejestracja, kontrola i dekretacja dowodów księgowych,

7. chronologiczne księgowanie dowodów księgowych,

8. ewidencja księgowa środków trwałych i wyposażenia Urzędu,

9. przestrzeganie zasad ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

10. rozliczanie zaliczek, ryczałtów i delegacji służbowych,

11. obsługa płatności gotówkowych,

12. ewidencja i gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

13. prowadzenie rejestru faktur VAT,

14. rozliczanie podatku VAT, rachunków uproszczonych oraz dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

15. wystawianie faktur VAT i faktur uproszczonych,

16. sporządzanie sprawozdań jednostkowych oraz okresowych analiz,

17. przyjmowanie oraz weryfikacja sprawozdawczości budżetowej gminnych jednostek organizacyjnych,

18. sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej,

19. sporządzenie sprawozdawczości budżetowej Gminy z zakresu spraw finansowych.

20. umarzanie lub rozkładanie na raty kaucji i czynszów mieszkaniowych,

W zakresie podatków, opłat i windykacji:

 1. naliczanie podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku rolnego
  i leśnego od osób fizycznych i prawnych,
 2. generowanie decyzji dotyczących wymiaru podatków i opłat lokalnych,
 3. analizowanie i opiniowanie podań w sprawach odraczania, rozkładania na raty lub umarzania podatków i opłat,
 4. kontrola powszechności opodatkowania,
 5. analizowanie i opiniowanie odwołań, skarg i zażaleń w sprawach wymiaru podatków,
 6. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach ustalenia wysokości podatków i opłat lokalnych zastrzeżonych do właściwości Rady Miasta,
 7. gromadzenie materiałów informacyjnych dla celów wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz wykorzystanie ich m.in. dla celów postępowania egzekucyjnego,
 8. sporządzanie sprawozdań o dochodach Gminy oraz danych do sprawozdania
  z wykonania budżetu Miasta,
 9. prowadzenie księgowości podatkowej,
 10. prowadzenie dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. prowadzenie windykacji należności niepodatkowych,
 12. przygotowywanie projektów pism w zakresie egzekucji administracyjnej i sądowej,
 13. współpraca z Urzędem Skarbowym i innymi organami upoważnionymi do prowadzenia egzekucji w zakresie zobowiązań podatkowych i innych,
 14. przygotowywanie decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu lub o umorzeniu tytułów podatkowych i niepodatkowych,
 15. pobór podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych wynikających ze stosowanych przepisów, za wyjątkiem poboru opłaty targowej,
 16. prowadzenie rozliczeń i egzekucji administracyjnej opłat dodatkowych za postój
  w strefie płatnego parkowania.

W zakresie działalności gospodarczej:

 1. wydawanie zezwoleń na przewóz osób,
 2. opracowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia liczby punktów, zasad usytuowania i miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. przygotowywanie postanowień i decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. realizacja zadań z zakresu Funduszu pracy z zakresu wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez pracodawców z tytułu wyszkolenia młodocianych.

W zakresie rolnictwa, przy współpracy z jednostkami zewnętrznymi:

    1. wybory do izb rolniczych.

Metryka

sporządzono
2021-01-28 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2021-01-28 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2021-01-28 09:46 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
917
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.