Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Komórki organizacyjne Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych Zadania wydzialu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zadania wydzialu, bieżące, menu 332 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zadania wydzialu

Zadania wydzialu

W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 1. wykonywanie czynności związanych z wydawaniem dokumentów tożsamości,
 2. prowadzenie ewidencji ludności,
 3. opracowywanie decyzji administracyjnych orzekających w sprawach wymeldowania
  i zameldowania,
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
 5. sporządzanie spisów wyborców i przygotowywanie list wyborczych, stosownie do utworzonych obwodów głosowania, w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, władz samorządowych, Parlamentu Europejskiego oraz do przeprowadzenia referendum,
 6. prowadzenie archiwum dowodowego.

W zakresie spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG):

 1. przyjmowanie wniosków CEIDG o: wpis lub zmianę wpisu do CEIDG, wpis informacji o zawieszeniu / wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, wykreślenie wpisu,
 2. przesyłanie informacji do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. wystawianie potwierdzenia przyjęcia wniosku o wpis CEIDG,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy ustawy o działalności gospodarczej,

W zakresie obsługi mieszkańców:

 1. przyjmowanie korespondencji dostarczanej bezpośrednio przez interesantów,
 2. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych korzystających z usług Urzędu, udzielanie im pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie oraz podejmowanie działań służących ochronie ich interesów,
 3. współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie aktualizacji procedur, druków, instrukcji oraz przepisów prawnych dotyczących załatwienia spraw,
 4. wstępna weryfikacja wniosków przyjmowanych do poszczególnych wydziałów,

W zakresie mieszkalnictwa:

 1. opracowywanie, przy współudziale Komisji Mieszkaniowej, list przydziałów mieszkań,
 2. przeprowadzanie wizji lokalnych celem zbadania warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o przydział mieszkania,
 3. opiniowanie wniosków o umorzenie lub rozkładanie na raty kaucji mieszkaniowych
  i zaległości czynszowych,
 4. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie stawek czynszu regulowanego oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
 5. przygotowywanie sprawozdawczości statystycznej,
 6. wydawanie przydziału na zasiedlenie mieszkań komunalnych,
 7. wydawanie zgody na zamianę mieszkań, ich poszerzenie lub podział,
 8. weryfikacja i udzielanie zgody na zawarcie umowy najmu następcom prawnym,
 9. wskazywanie tymczasowych pomieszczeń, noclegowni, schronisk lub innych placówek zapewniających miejsca noclegowe dla osób eksmitowanych,
 10. nadzór nad gospodarką lokalową,
 11. udział w egzekucji w sprawach lokalowych,
 12. współpraca z zarządcami budynków będących własnością zakładów pracy, spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli w zakresie zasobów mieszkaniowych,
 13. gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy, w tym lokalami socjalnymi,
 14. reprezentowanie Gminy w zebraniach wspólnot mieszkaniowych i współpraca
  z zarządcami nieruchomości,
 15. prowadzenie procedury pozyskiwania, adaptacji i tworzenia lokali socjalnych, zastępczych i tymczasowych,
 16. przygotowywanie programów rozwoju mieszkalnictwa,
 17. prowadzenie baz danych o zasobie mieszkaniowym Gminy.
 18. współpraca z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie sprzedaży lokali.

W zakresie realizacji programu dla Miasta Kościerzyna Kościerska Karta Dużej Rodziny:

 1. wydawanie i przedłużanie kart,
 2. pozyskiwanie partnerów programu.

W zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny:

 1. ustalanie uprawnień do Karty Dużej Rodziny,
 2. wydawanie Karty Dużej Rodziny.

Metryka

sporządzono
2021-01-27 przez Szkobel Sławomir
udostępniono
2021-01-27 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2021-01-27 14:41 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1400
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.