Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Rada Miasta Kościerzyna Kadencja 2018 - 2024 Plan pracy Rady Miasta
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Plan pracy Rady Miasta, bieżące, menu 33 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Plan pracy Rady Miasta

Plan pracy Rady Miasta


styczeń 2022


 • Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna za 2021 rok;

 • Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Kościerzyna za 2021 rok;

 • Projekty uchwał;


luty 2022


 • Informacja z przebiegu i stanu przygotowań inwestycji realizowanych przez gminę miejską oraz gminne jednostki organizacyjne;

 • Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021;

 • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021;

 • Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za rok 2021;

 • Ocena realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna za rok 2021;

 • Utrzymanie porządku i czystości w gminie;

 • Informacja z działalności Związku Gmin Wierzyca za rok 2021 rok;

 • Informacja z działalności ZUOK Stary Las Sp. z o.o. za 2021 rok;

 • Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta za rok 2021;

 • Projekty uchwał;


marzec 2022


 • Informacja o stanie i zagospodarowaniu miejskich obiektów kubaturowych;

 • Realizacja uchwały w sprawie przyjęcia założeń polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Kościerzyna;

 • Przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna w 2022 roku”;

 • Ocena realizacji za rok 2021 Strategii Rozwoju Edukacji;

 • Ocena realizacji współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok;

 • Informacja z działalności LOT SERCE KASZUB za 2021 rok

 • Informacja o działalności za 2021 rok związków i stowarzyszeń, których miasto Kościerzyna jest członkiem wraz z planem działań na 2021 rok;

 • Informacja o współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z gminami partnerskimi za 2021 rok;

 • Projekty uchwał;


kwiecień 2022


 • Wizyta na obiektach komunalnych Gminy Miejskiej Kościerzyna;

 • Ocena realizacji za rok 2021 Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji;

 • Ocena zasobów Pomocy Społecznej;

 • Projekty uchwał;


maj 2022


 • Sprawozdanie z działań związanych z poprawą jakości powietrza;

 • Ocena realizacji uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia „Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;

 • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska;

 • Sprawozdanie z gospodarowania zasobem mieszkaniowym;

 • Informacja o kierunkach rozwoju mieszkalnictwa na terenie gminy miejskiej Kościerzyna;

 • Wręczenie nagród dla twórców i działaczy kultury oraz dla sportowców i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia;

 • Projekty uchwał;


czerwiec 2022


 • Raport o stanie miasta;

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta;

 • Przygotowanie miasta do sezonu letniego;

 • Projekty uchwał;


lipiec 2022


 • Informacja z działalności spółek z udziałem kapitału Miasta za 2021 rok;

 • Projekty uchwał;

sierpień 2022


 • nformacja o przygotowaniu szkół miejskich do roku szkolnego 2022 – 2023;

 • Projekty uchwał;

wrzesień 2022


 • Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku;
 • Informacja z przebiegu inwestycji realizowanych przez gminę miejską oraz gminne jednostki organizacyjne;

 • Analiza oświadczeń majątkowych;

 • Ustalenie stawek podatkowych na rok 2023 (od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty targowej)

 • Projekty uchwał;


październik 2022


 • Uroczysta sesja Rady Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 • Wręczenie nagród Burmistrza nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny;

 • Sprawozdanie z działalności i wykonania zadań wraz z planami na rok 2023: Kościerskiego Domu Kultury, Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Biblioteki Miejskiej, Muzeum Ziemi Kościerskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Urząd Miasta;

 • Projekty uchwał


listopad 2022


 • Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022;
 • Projekty uchwał;


grudzień 2022


 • Plan pracy Komisji Rady Miasta Kościerzyna na rok 2023;

 • Plan pracy Rady Miasta Kościerzyna na rok 2023;

 • Uchwalenie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok;

 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kościerzyna na 2023 rok;


 

Metryka

sporządzono
2020-05-26 przez
udostępniono
2020-05-26 00:00 przez Szkobel Sławomir
zmodyfikowano
2021-12-23 10:28 przez Szkobel Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1321
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.