Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Miejskie Jednostki Organizacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenia, komunikaty i przetargi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenia, komunikaty i przetargi, menu 328 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia, komunikaty i przetargi

Data wytworzenia 2023-09-05, ostatniej modyfikacji 2023-09-05 09:14

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. ogłoszony został nabór wniosków do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024, realizowany ze środków finansowych Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę 505 000 000,00 zł.
Data wytworzenia 2023-02-17, ostatniej modyfikacji 2023-04-06 12:03

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie ul. Brzechwy 5, informuje, iż przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –edycja 2023. Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. CEL PROGRAMU Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności
Data wytworzenia 2023-01-04, ostatniej modyfikacji 2023-01-17 13:43

Ogłoszenie o postępowaniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, że ogłasza postępowanie, w którym wyłoniony zostanie dostawca produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w Dziennym Domu Pobytu Senior +. Szczegółowe informacje dot. postępowania uzyskać można pod telefonem 575-114-811 u Kierownika Domu Pani Jarosi Tuszkowskiej. MOPS w Kościerzynie informuje o zakończeniu prowadzonych 2 postępowań z zakresu zamówień publicznych.
Data wytworzenia 2022-12-29, ostatniej modyfikacji 2023-01-17 13:42

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza, że rozpoczął procedurę rozeznania cenowego w zakresie wyłonienia dostawcy materiałów biurowych potrzebnych przy realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Procedura zakończy się w dniu 16.01.2023r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 58 686 60 66 wew. 35 MOPS w Kościerzynie informuje o zakończeniu prowadzonych 2 postępowań z zakresu zamówień publicznych.
Data wytworzenia 2022-11-24, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 14:33

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZAPEWNIENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZAPEWNIENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Na podstawie art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.), art. 11, art. 13-19 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1327), rozporządzenia przewodniczącego komitetu
Data wytworzenia 2022-11-24, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 14:32

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KOŚCIERZYNIE

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), rozporządzenia przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania
Data wytworzenia 2022-12-01, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 14:32

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT BURMISTRZ MIASTA KOŚCIERZYNA NA ZAPEWNIENIE OSOBOM BEZDOMNYM SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM

ZARZĄDZENIE Nr 0050.165.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01.12.2022r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem. Zarządzenie 0050.165.2022 - pdf Ogłoszenie konkursu - pdf Rozstrzygnięcie konkursu - pdf
Data wytworzenia 2022-12-02, ostatniej modyfikacji 2022-12-28 14:31

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

ZARZĄDZENIE Nr 0050.163.2022 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01.12.2022r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna. Zarządzenie 0050.163.2022 - pdf Ogłoszenie konkursu - pdf Rozstrzygnięcie konkursu - pdf
Data wytworzenia 2022-11-16, ostatniej modyfikacji 2022-11-16 09:57

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert
Data wytworzenia 2022-08-09, ostatniej modyfikacji 2022-08-09 14:17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn.
1 2 3
1 / 3
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.