Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Miejskie Jednostki Organizacyjne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programy pomocowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Programy pomocowe, bieżące, menu 262 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Programy pomocowe

Data wytworzenia 2024-03-11, ostatniej modyfikacji 2024-03-11 14:46

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz w 2024roku

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w gospodarstwie domowym za okres od 01.01.2023r. do 30.06.2024r. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. W ramach ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, o refundację podatku VAT za gaz niektóre gospodarstwa domowe mogą wnioskować
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-20 15:17

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024

Gmina Miejska Ko ś cierzyna po raz kolejny przyst ą pi ł a do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo ł ecznej pt. „ Asystent osobisty osoby z niepe ł nosprawno ś ci ą ” – dla Jednostek Samorz ą du Terytorialnego- edycja 2024, kt ó ry w ca ł o ś ci finansowany jest ze ś rodk ó w Funduszu Solidarno ś ciowego. Realizatorem zadania na terenie naszej gminy jest Miejski O ś rodek Pomocy Spo ł ecznej w Ko ś cierzynie.
Data wytworzenia 2024-02-16, ostatniej modyfikacji 2024-02-16 08:00

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że pozyskano dotację na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, współfinansowane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Data wytworzenia 2020-06-04, ostatniej modyfikacji 2024-01-04 15:00

Fundusz alimentacyjny

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMUJEMY: OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 14:00 W PIĄTKI OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 11:30 WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL: /58/ 686-60-66 WEW. 33, 37, 38 /58/ 680-13-40 WEW. 33. 37, 38 DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI SKŁADA SIĘ ZGODZNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, NIE ZAMELDOWANIA. NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ, IŻ WSZYSTKIE
Data wytworzenia 2020-06-04, ostatniej modyfikacji 2024-01-03 11:32

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMUJEMY: OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 14:00 W PIĄTKI OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 11:30 WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL: /58/ 686-60-66 WEW. 33, 37, /58/ 680-13-40 WEW. 33. 37, DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI SKŁADA SIĘ ZGODZNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, NIE ZAMELDOWANIA.
Data wytworzenia 2020-10-23, ostatniej modyfikacji 2023-09-21 08:32

Stypendium Szkolne

STYPENDIUM SZKOLNE Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje: Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
Data wytworzenia 2020-06-01, ostatniej modyfikacji 2023-02-07 14:18

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMUJEMY: OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 14:00 W PIĄTKI OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 11:30 WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL: /58/ 686-60-66 WEW. 33, 37, 38 /58/ 680-13-40 WEW. 33. 37, 38 DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI SKŁADA SIĘ ZGODZNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, NIE ZAMELDOWANIA. NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ, IŻ WSZYSTKIE
Data wytworzenia 2020-06-04, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 09:04

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMUJEMY: OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 14:00 W PIĄTKI OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 11:30 WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL: /58/ 686-60-66 WEW. 33, 37, 38 /58/ 680-13-40 WEW. 33. 37, 38 DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI SKŁADA SIĘ ZGODZNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, NIE ZAMELDOWANIA. NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ, IŻ WSZYSTKIE
Data wytworzenia 2020-06-04, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 09:03

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. BECIKOWE

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMUJEMY: OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 14:00 W PIĄTKI OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 11:30 WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL: /58/ 686-60-66 WEW. 33, 37, 38 /58/ 680-13-40 WEW. 33. 37, 38 DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI SKŁADA SIĘ ZGODZNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, NIE ZAMELDOWANIA. NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ, IŻ WSZYSTKIE
Data wytworzenia 2020-06-04, ostatniej modyfikacji 2023-01-05 09:03

Zasiłek pielęgnacyjny

WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO PRZYJMUJEMY: OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 14:00 W PIĄTKI OD GODZ. 8:00 DO GODZ. 11:30 WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TEL: /58/ 686-60-66 WEW. 33, 37, 38 /58/ 680-13-40 WEW. 33. 37, 38 DODATKOWO INFORMUJEMY, IŻ WNIOSKI SKŁADA SIĘ ZGODZNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, NIE ZAMELDOWANIA. NALEŻY RÓWNIEŻ PAMIĘTAĆ, IŻ WSZYSTKIE
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.