Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Kościerzyna
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Kościerzyna Urząd Miasta Kościerzyna Komórki organizacyjne Wydział Infrastruktury i Środowiska Procedury i wnioski do pobrania W zakresie infrastruktury
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „W zakresie infrastruktury, menu 139 - BIP - Gmina Miejska Kościerzyna”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

W zakresie infrastruktury

Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2024-03-19 11:50

01. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ROBÓT ORAZ ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z UMIESZCZENIEM W PASIE DROGOWYM LINIOWYCH URZĄDZEŃ OBCYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ OBCYCH Pobierz pdf: Pobierz doc: ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA CELE ZWIĄZANE Z UMIESZCZENIEM W PASIE DROGOWYM REKLAM Pobierz pdf: Pobierz doc: ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI Pobierz pdf: Pobierz doc: Podstawa prawna: Art. 20 pkt.
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2024-03-19 11:51

02. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym

Pobierz pdf: Pobierz doc: Podstawa prawna: Art. 20 pkt. 8, art. 40 ust. 1-4, 11, 13, 13a i 16, art. 40d ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i Uchwałą Nr LXVI/558/23
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2020-03-27 14:13

03. Wniosek o wydanie prawa do dysponowania gruntem w pasie drogowym

Pobierz pdf: Pobierz doc: Wymagane dokumenty: Mapa do celów informacyjnych z projektowanym przebiegiem sieci technicznej; Aktualny wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej/przedmiotowych działki/działek.
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2023-01-24 08:51

04. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

Pobierz pdf: Pobierz doc: Podstawa prawna: Art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wymagane dokumenty: Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno – wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2020-03-27 13:53

05. Wniosek o wydanie identyfikatora/identyfikatorów na wjazd w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o dopuszczalne masie całkowitej powyżej 7,5 t dla pojazdu/pojazdów

Pobierz pdf: Pobierz doc: Podstawa prawna: Zarządzenie 139/08 w sprawie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony Wymagane dokumenty: Stosowne dokumenty potwierdzające konieczność dojazdu do posesji wskazanych we wniosku.
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2023-05-16 11:53

06. Wniosek o wydanie identyfikatora/identyfikatorów na wjazd w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o dopuszczalne masie całkowitej powyżej 7,5 t dla pojazdu/pojazdów realizujących dostawy towarów do naszego obiektu/sklepu/siedziby na OKAZICIELA

Pobierz pdf: Pobierz doc: Podstawa prawna: Zarządzenie 139/08 w sprawie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony Wymagane dokumenty: Stosowne dokumenty potwierdzające konieczność dojazdu do posesji wskazanych we wniosku.
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2020-03-27 13:40

07. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego

Pobierz pdf: Pobierz doc: Podstawa prawna: Art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane Wymagane dokumenty: Projekt budowlany.......... szt. W przypadku inwestycji liniowych, należy do wniosku dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną działki/działek, przez które przebiega inwestycja.
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2020-03-27 13:22

08. Wniosek o wydanie uzgodnienia obszaru wykorzystania pasa drogowego w sposób szczególny

Pobierz pdf Pobierz doc Podstawa prawna: Art. 65a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Wymagane dokumenty: Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne ulice miasta Kościerzyna, Zobowiązanie organizatora do przywrócenia
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2020-03-27 13:19

09. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego/ urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Pobierz pdf: Pobierz doc: Podstawa prawna: Art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wymagane dokumenty: Mapę do celów informacyjnych w 2 egz. w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją obiektu budowlanego/urządzenia*. Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli Wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor) Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku złożenia wniosku z upoważnienia Inwestora.
Data wytworzenia 2020-03-27, ostatniej modyfikacji 2020-03-27 13:15

10. Wniosek o wydanie zezwolenia na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu

Pobierz pdf. Pobierz doc. Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1, 2, 3 ustawy o drogach publicznych Wymagane dokumenty: Mapa do celów informacyjnych w 2 egz. w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją obiektu budowlanego/urządzenia. Upoważnienie do działania w imieniu Inwestora (jeżeli wniosek składa osoba fizyczna lub prawna inna niż Inwestor). Opłaty: W przypadku złożenia wniosku z pełnomocnictwem, jeżeli nie występuje inwestor, uiszcza się opłatę skarbową w kasie
1 2
1 / 2
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.