Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Kontrole / Kontrole w 2012 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Kontrole w 2012 roku

 

Kontrola doraźna o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II"

Protokół z kontroli

Zał.1

 

Kontrola doraźna prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu E-Kościerzyna-Zintegrowany System Informatyczny

Protokół z kontroli


Prawidłowość wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa ramach Projektu "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Kościerzynie poprzez modernizację ulicy Dworcowej, stanowiącej podstawowy element ciągu łączącego drogę krajową nr 20 z drogą wojewódzką nr 221"

Protokół z kontroli

 

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Kościerzynie i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Kościerzyna
Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego
Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Miasta Kościerzyna
Ustalenia kontroli

 

Kontrola  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kościerzynie w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk
Wystąpienie pokontrolne w przedmiocie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk

 

Kontrola  doraźna dotycząca prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanej na realizację zadania pn.: "Modernizacja ciągu ulic: Heykego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa, stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie"
Wystąpienie pokontrolne

 

Kontrola uproszczona zadania pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie"
Notatka z kontroli uproszczonej
Dokumentacja robocza kontroli - "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie"
Lista sprawdzająca z kontroli uproszczonej realizacji zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczości publicznej w Kościerzynie"

 

Kontrola realizacji projektu "Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku Miasta"
Informacja pokontrolna
Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie wydania decyzji o zwrocie środków beneficjentowi
Skarga na decyzję Zarządu Województwa Pomorskiego
Informacja dot. wniosku o płatność końcową
Informacja dot. zamknięcia projektu
Pismo dot. dofinansowania projektu
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2012-08-02
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2012-08-02 09:07:41
Edytor : Sekretariat
Stronę odwiedzono 12325 razy.
v.20140204-083257