Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dot. Wyborów Prezydenta RP 2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2020 r.    - doc       - pdf

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w trybie uzupełnienia przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2020 r.   - doc   - pdf


INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZE
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o upływie terminów związanych w uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.   - pdf.    - doc.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.   - doc.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborah Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.    - doc.

POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU

Postanowienie Nr 6/4/2020 Komisarza Wyborczegow w Słupsku III z dnia17 lutego 2020 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Postanowienie Nr 5/5/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 20 lutego 2020 r. zieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2020-02-06
Autor : Rada MiastaCzas udostępnienia : 2020-02-06 08:09:27
Edytor : radamiasta
Stronę odwiedzono 3443 razy.
v.20140204-083257