Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

 

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej dot. Wyborów Prezydenta RP 2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz wyborczy

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

POSTANOWIENIE NR 24/III/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku III
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA Komisarzy Wyborczych w Słupsku
w sprawie zgłaszania się kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 

Wyjaśnienia w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
- pdf

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2020 r.    - doc       - pdf

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w trybie uzupełnienia przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 - 05 - 2020 r.   - doc   - pdf


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZE
o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o upływie terminów związanych w uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.   - pdf.    - doc.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.   - doc.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborah Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020r.    - doc.

POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU


Postanowienie Nr 5/21/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Mieście Kościerzyna

Postanowienie Nr 6/4/2020 Komisarza Wyborczegow w Słupsku III z dnia17 lutego 2020 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzień 10 maja 2020 roku.

Postanowienie Nr 5/5/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 20 lutego 2020 r. zieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2020-02-06
Autor : Rada MiastaCzas udostępnienia : 2020-02-06 08:09:27
Edytor : radamiasta
Stronę odwiedzono 3862 razy.
v.20140204-083257