Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2020
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
ZP 7/2020 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap IV: regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.18436, dalej zwaną ustawą Pzp), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej jak i elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy zakupowej -platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna
 
ZP 5/2020 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2020r.

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.18436, dalej zwaną ustawą Pzp), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej jak i elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy zakupowej -platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna
 
ZP 4/2020 Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2020 r.

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.18436, dalej zwaną ustawą Pzp), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej jak i elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy zakupowej -platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

 
ZP 6/2020 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Uwaga: Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej jak i elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna

Postępowanie prowadzone jest  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.18436, dalej zwaną ustawą Pzp), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

Dokumenty do postępowania znajdują się na stronie internetowej Platformy zakupowej -platformazakupowa.pl OpenNexus pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/pn/koscierzyna
 
ZP 3/2020 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, etap IV: regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I – pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonlno-Użytkowy 
zał. nr 1 do PFU - Koncepcja podłączenia kanału ulgi rzeki Bibrowej 
zał. nr 2 do PFU - Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja o unieważnieniu postepowania
 
ZP 2/2020 Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim – zaprojektowanie i wybudowanie węzła integracyjnego – etap I
ogłoszenie
siwz
Program Funkcjonalno-Użytkowy
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 1
zał. nr 1 do pisma 1
zał. nr 2 do pisma 1 
pismo 2
zał. nr 1 do pisma 2
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 1/2020 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna - etap IV: Regulacja zlewni rzeki Bibrowej – część I

ogłoszenie

siwz

Program Funkcjonlno-Użytkowy

zał. nr 1 do PFU - Koncepcja podłączenia kanału ulgi rzeki Bibrowej

zał. nr 2 do PFU - Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego

Decyzja WIŚ.6220.11.11.2016 

pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
pismo 3
pismo 4
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 5
pismo 6
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2020-01-24
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2020-01-24 10:37:07
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 6491 razy.
v.20140204-083257