Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Przetargi WGN / Przetargi 2020 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 14 maja 2020 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 położonego przy ul. Kartuskiej 16/B w obrębie 04 miasta Kościerzyna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiacej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 15 maja 2020 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 27 kwietnia 2020 r.


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 1018/2 obręb 09 oraz nr 10/1 obręb 10, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiacych własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny nr 1...

Załącznik graficzny nr 2...

Zamieszczono dnia 27 kwietnia 2020 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 179/75 obręb 03, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny nr 1...

Zamieszczono dnia 27 kwietnia 2020 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 27 kwietnia 2020 r.


Burmistrz Miasta Koścerzyna ogłasza I ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 324/15 obręb 09, nr 6/9 oraz nr 43/2 obręb 06, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny nr 1...

Załącznik graficzny nr 2...

Zamieszczono dnia 27 kwietnia 2020 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 20 lutego 2020 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 506 oraz IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek gruntu ozn. nr geodez. 1000, 1001, 1003, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

Czytaj więcej...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Zamieszczono dnia 20 lutego 2020 r.

ODWOŁANIE PRZETARGU - Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 marca 2020 r. 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 20 lutego 2020 r.


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodez. 324/15, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 20 lutego 2020 r.

ODWOŁANIE PRZETARGU - Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 marca 2020 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 15 stycznia 2020 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 230/2, 500/1 oraz 500/2, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny nr 1...

Załącznik graficzny nr 2...

Zamieszczono dnia 17 stycznia 2020 r.Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 15 stycznia 2020 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 263/8 oraz 191/6, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 17 stycznia 2020 r.

 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 15 stycznia 2020 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Gdańska 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 17 stycznia 2020 r.

 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 15 stycznia 2020 r.


Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działek gruntu ozn. nr geodez. 95/1 oraz 95/7, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonych na terenie miasta Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 17 stycznia 2020 r.

 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
z dnia 15 stycznia 2020 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej zlokalizowanej na działce gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

Czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 17 stycznia 2020 r.

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2020-01-17
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2020-01-17 10:36:59
Edytor : admin WGN
Stronę odwiedzono 3585 razy.
v.20140204-083257