Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Instrukcja korzystania z BIP
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Instrukcja korzystania z BIP
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) nakłada na administracje publiczną obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.
Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68) i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://bip.koscierzyna.gda.pl/
Informacja publiczna dotycząca urzędu Miasta w Kościerzynie została podzielona na 3 główne kategorie:
  • Menu Podmiotowee
  • Menu Przedmiotowe
  • Elementy Pozostałe

Każda z nich została uszczegółowiona, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.
Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Każda informacja, która jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest identyfikowana poprzez określenie  daty oraz osoby, bedącej jej autorem i edytorem.

Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym  menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Istnieją również przyciski ekranowe umożliwiające bezpośredni dostęp do strony głównej BIP pod adresem: www.bip.gov.pl oraz strony głównej serwisu internetowego Urzędu Miasta Kościerzyna pod adresem: http://miastokoscierzyna.pl/
Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
Istnieje także rejestr wszystkich  zmian treści informacji ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują oraz osób, które dokonały tych  zmian.

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2012-05-18
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2012-05-18 10:14:43
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 3942 razy.
v.20140204-083257