Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

INFORMACJA WYBORCZA
Wszystkie Obwodowe Komisjie Wyborcze zlokalizowane na terenie
Miasta Kościerzyna (od nr 1 do 12) powołane do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 (niedziela wyborcza)
rozpoczną pracę o godz. 6:00.
 
Głosowanie w godzinach od 7:00 do godz. 21:00

---------------------------------------------------------------


Prezentacja szkoleniowa nr 1 - z zakresu praw i obowiązków oraz organizacji pracy członków obwodowych komisji wyborczych

Prezentacja szkoleniowa nr 2 - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania

Prezentacja szkoleniowa nr 3 - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania- ciąg dalszy

Prezentacja szkoleniowa nr 4 - Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego

UCHWAŁA NR 70/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR 41/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
-----------------------------------------------------------------------


POSTANOWIENIE NR 58/173/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w mieście Kościerzyna

POSTANOWIENIE NR 58/163/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w mieście Kościerzyna

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Miasta Kościerzyna przez pełnomocników wyborczych


I N F O R M A C J A
O TERMINIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
26 MAJA 2019 r.

 Informujemy, że Urząd Miasta Kościerzyna przyjmuje zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30.

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.
 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego za pośrednictwem pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej - .doc       - .pdf
 
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborcej w wyborach do Parlamentu Europejskiego bezpośrednio Urzednikowi Wyborczemu -.doc
 
Numery i adresy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Kościerzynie - tutaj
 
-------------------------------------------------------------------------------
Aktualności serwisu internetowego Państwowej Koisji Wyborczej - tutaj
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - tutaj
 
Kalendarz wyborczy - tutaj
 
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - tutaj
 
Jak zostać kandydatem na członka Obwodowej Komisji Wyborczej?  -  tutaj
 
Wyższe diety dla członków Obwodowych komisji Wyborczych - tutaj
 
WYBOERCY NIEPEŁNOSPRAWNI
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - tutaj
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – doc.
 
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa – doc.
 
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień26 maja 2019r. - tutaj
 
OBWIESZCZENIA i POSTANOWIENIA
 
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  -  tutaj
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów PE oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - tutaj
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - tutaj
 
Postanowienie Nr 49/1/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - tutaj 

Postanowienie Nr 45/21/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 kwetnia 2019 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku - tutaj
 
 
 
 
 

 

 

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2019-03-27
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2019-03-27 19:08:39
Edytor : radamiasta
Stronę odwiedzono 6822 razy.
v.20140204-083257