Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor PolskiGDZIE GŁOSOWAĆ?
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  -  tutaj
-------------------------------------------------------------
INFORMACJA WYBORCZA
Wszystkie Obwodowe Komisjie Wyborcze zlokalizowane na terenie
Miasta Kościerzyna (od nr 1 do 12) powołane do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 (niedziela wyborcza)
rozpoczną pracę o godz. 6:00.
 
Głosowanie w godzinach od 7:00 do godz. 21:00

---------------------------------------------------------------


Prezentacja szkoleniowa nr 1 - z zakresu praw i obowiązków oraz organizacji pracy członków obwodowych komisji wyborczych

Prezentacja szkoleniowa nr 2 - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania

Prezentacja szkoleniowa nr 3 - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania- ciąg dalszy

Prezentacja szkoleniowa nr 4 - Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego

UCHWAŁA NR 70/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR 41/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
-----------------------------------------------------------------------


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Miasta Kościerzyna przez pełnomocników wyborczych


I N F O R M A C J A
O TERMINIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
26 MAJA 2019 r.

 Informujemy, że Urząd Miasta Kościerzyna przyjmuje zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30.

Zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.
 
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego za pośrednictwem pełnomocnika wyborczego lub osoby upoważnionej - .doc       - .pdf
 
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborcej w wyborach do Parlamentu Europejskiego bezpośrednio Urzednikowi Wyborczemu -.doc
 
Numery i adresy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Kościerzynie - tutaj
 
-------------------------------------------------------------------------------
Aktualności serwisu internetowego Państwowej Koisji Wyborczej - tutaj
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - tutaj
 
Kalendarz wyborczy - tutaj
 
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego - tutaj
 
Jak zostać kandydatem na członka Obwodowej Komisji Wyborczej?  -  tutaj
 
Wyższe diety dla członków Obwodowych komisji Wyborczych - tutaj
 
WYBOERCY NIEPEŁNOSPRAWNI
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - tutaj
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – doc.
 
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa – doc.
 
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień26 maja 2019r. - tutaj
 
OBWIESZCZENIA i POSTANOWIENIA
 
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.  -  tutaj
 
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów PE oraz okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych - tutaj
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. - tutaj
 
Postanowienie Nr 49/1/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - tutaj 

Postanowienie Nr 45/21/2019 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 11 kwetnia 2019 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku - tutaj
 
 
 
 
 

 

 

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2019-03-27
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2019-03-27 19:08:39
Edytor : radamiasta
Stronę odwiedzono 6553 razy.
v.20140204-083257