Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2011
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Zamówienia Publiczne 2011
Zamówienia Publiczne 2011

 

ZP 38/11 Opróżnianie pojemników na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji z terenu cmentarza w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 37/2011 Zakup samochodu
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pismo 2
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 34/2011 Kościerzyna: Promocja produktu turystycznego "Pocztówka z Kościerzyny"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


ZP 33/2011 Zakup samochodu
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana ogłoszenia
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZP 32/2011 Kościerzyna: Promocja produktu turystycznego "Pocztówka z Kościerzyny"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Kościerzyna: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu systemowego pt. Więcej możliwości-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 31/2011 Kościerzyna: Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 30/2011 - Kościerzyna: Dostawa i montaż sztucznego lodowiska sezonowego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Plan sytuacyjny usytuowania lodowiska
Pismo 1
Pismo 2
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Kościerzyna: Zakup usług edukacyjnych w ramach projektu systemowego pn. Więcej możliwości - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów klas I- III szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik 4.1
Załącznik 5
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania cz. 2

 

Kościerzyna: Zakup i dostawa pomocy oraz materiałów dydaktyczno - biurowych w ramach projektu systemowego pt. Więcej możliwości - wyrównywanie szans edukacyjno - rozwojowych uczniów klas I- III szkół podstawowych z Gminy Miejskiej Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Informacja o zmianie SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 27/2011 - Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik rysunkowy - ul. Jesionowa
Załącznik rysunkowy - Rynek
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 26/2011 Kościerzyna: Modernizacja budynku przy ul. Długiej 14 i 14A w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja Długa 14 i 14A
Kosztorysy ofertowe
Pismo 1
Pismo 2
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 25/2011 Kościerzyna: Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik rysunkowy - ul. Jesionowa
Załącznik rysunkowy - Rynek
Pismo 1

Pismo 2

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 24/2011 Kościerzyna: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta „Plebanka" w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uchwała XLVI/324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka"
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

ZP 21/2011 - Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWIORB
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 18/2011 - Dostawa i montaż wyposażenia sali konferencyjnej - Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sala narad
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 17/2011 - Dostawa sprzętu nagłaśniającego - Kościerzyna
 Ogłoszenie o zamówieniu
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 16/2011 - Opróżnianie pojemników na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji z terenu cmentarza w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 15/2010 - Kościerzyna: Modernizacja ciągu ulic: Heykego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 214 w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia
STWIORB
Kosztorys kd
Kosztorys drogowy
Projekt - branża sanitarna
Projekt - branża drogowa
Pismo1
Harmonogram sieci - Osiedle Rogali
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 14/2011 - Remont nawierzchni ulicy Tkaczyka w Kościerzynie                                
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Kosztorys ofertowy z przedmiarem
Tkaczyka plan
Przekrój Tkaczyka
Opis przedmiotu zamówienia
STWIORB
Strona tytułowa STWIORB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 13/2011 - Dostawa sprzętu nagłaśniającego i wyposażenia - Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sala narad     
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 10/2011 - Modernizacja ciagu ulic:Heykego, Szkolna, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowa stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1931G z drogą wojewódzką nr 221 w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa branża drogowa cz.1
Dokumentacja projektowa branża drogowa cz.2
Dokumentacja projektowa branża drogowa cz.3
Dokumentacja projektowa branża sanitarna
Specyfikacje techniczne
Kosztorysy ofertowe branża drogowa
Kosztorysy ofertowe branża sanitarna
STWiORB
Rysunek 6.3 - mur oporowy
Pismo 1
Pismo 2
Pismo 3
STWIORB - oświetlenie
Aktualizacja ZZK
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 9/2011 - Remont nawierzchni ulicy Tkaczyka w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis
Strona tytułowa STWiORB
Specyfikacja techniczna
Kosztorys ofertowy z przedmiarem
Przekrój
Plan
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 7/2011 - Kościerzyna: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację ulicy Dworcowej w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Harmonogram robót
Dokumentacja projektowa branża drogowa
Dokumentacja projektowa branża sanitarna - kanalizacja deszczowa KD1 cz. 1 cz. 2
Dokumentacja projektowa branża sanitarna - kanalizacja deszczowa KD 2 i sieć wodociągowa
STWiORB branża drogowa
STWiORB kanalizacja deszczowa KD1
STWiORB kanalizacja deszczowa KD 2 i sieć wodociągowa
Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót - branża drogowa
Kosztorys ofertowy z przedmiarem robót - kanalizacja deszczowa KD1
Kosztory ofertowy z przedmiarem robót - kanalizacja deszczowa KD2 i sieć wodociągowa
Pismo 1
Pismo 2
Zaktualizowane kosztorysy ofertowe branży sanitarnej
Dokumentacja geotechniczna
Rysunek 25 d
Pismo 3
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 6/2011 - Kościerzyna: KONKURS ARCHITEKTONICZNO-RZEŹBIARSKI NA POMNIK REMUSA W KOŚCIERZYNIE
Ogłoszenie o zamówieniu
Regulamin konkursu
Materiały wyjściowe
Plan sytuacyjny
Zarządzenie 49/11 w sprawie przeprowadzenia konkursu na sporządzenie projektu i wykonanie pomnika Remusa w Kościerzynie i powołania sądu konkursowego
Pismo 1
Załącznik nr 1 do pisma
Załącznik nr 2 do pisma
Pismo 2

 

ZP 5/2011 - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez modernizację ulicy Dworcowej w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Kosztorysy ofertowe
Dokumentacja projektowa 1
Dokumentacja projektowa 2
Dokumentacja projektowa 3
STWiORB
Pismo 1
Załącznik do pisma 1
Pismo 2
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert
Pismo 3
Ogłoszenie o unieważenieniu postępowania

 

ZP 3/2011 - Kościerzyna: Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 2/2011 - Kościerzyna: Konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2011 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2011-12-29 13:57:04.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2011-12-29 13:57:04.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 2416 razy.
v.20140204-083257