Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta (wydziały) / Wydział Infrastruktury i Środowiska / Procedury Wydziału Infrastruktury i Środowiska
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Procedury Wydziału Infrastruktury i Środowiska
Procedury Wydziału Infrastruktury i Środowiska

 

L.p. W zakresie Nazwa wniosku
1. Infrastruktury
 1. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 2. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym
 3. Wniosek o wydanie prawa do dysponowania gruntem w pasie drogowym
 4. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę
 5. Wniosek o wydanie identyfikatora/identyfikatorów na wjazd w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o dopuszczalne masie całkowitej powyżej 7,5 t dla pojazdu/pojazdów
 6. Wniosek o wydanie identyfikatora/identyfikatorów na wjazd w strefę ograniczonego ruchu pojazdów o dopuszczalne masie całkowitej powyżej 7,5 t dla pojazdu/pojazdów realizujących dostawy towarów do naszego obiektu/sklepu/siedziby
 7. Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego
 8. Wniosek o wydanie uzgodnienia obszaru wykorzystania pasa drogowego w sposób szczególny
 9. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego/ urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu
 11. Warunki i zasady koszystania z udostępnionych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzadzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
2.

Środowiska

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 2. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
 3. Wniosek o dofinansowanie systemu ogrzewania niskoemisyjnego/bezemisyjnego
 4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Wniosek o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 6. Wniosek o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 7. Wniosek o zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-04-23 10:49:13.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-04-23 10:49:13.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 14015 razy.
v.20140204-083257