Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2012 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Zamówienia Publiczne 2012 r.
Zamówienia Publiczne 2012 r.

 

ZP 30/2012 Promocja projektu pn. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach
Ogłoszenie
SIWZ
Pismo 1
Pismo 2
Pismo 3
Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 25/2012 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna - Północ" połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20
Ogłoszenie
SIWZ
Projekt koncepcyjny
Decyzja RDOŚ
uzgodnienie PLK SA
Pismo 1
Pismo 2
Raport oddziaływania na środowisko
Aktualizacja formularza cenowego
Zmiana ogłoszenia
Pismo 3
Zmiana ogłoszenia 2
Pismo 4
Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 28/2012 Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni miejskiej na terenie miasta Kościerzyna - Strefa II
Ogłoszenie
SIWZ
STREFA II - załącznik 2-II-S
STREFA II- załącznik 2-II-Z
STREFA II- załącznik II
STREFA II-załącznik II-Z
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
ZP 26/2012 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie
 Ogłoszenie
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Dokumentacja projektowa
 Kosztorys ofertowy
STWIORB
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
ZP 24/2012 Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni miejskiej na terenie miasta Kościerzyna
Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Strefa 1
Strefa 2
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

ZP 23/2012 Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna z podziałem na części:

I - utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem solarek - posypywarek

II - utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem ciągników z rozrzutnikami

III - utrzymanie zimowe dróg gruntowych z użyciem sprzętu ciężkiego

IV - utrzymanie zimowe chodników, parkingów i zatok postojowych z użyciem  ciągników z rozrzutnikami wraz z ręcznym utrzymaniem chodników, schodów, przejść dla pieszych, przystanków komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych

 
 Ogłoszenie  
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
 Część I  
 Część II  
 Część III  
 Część IV  
Ogłoszenie o wyniku postępowania  
   
ZP 17/2012 Bankowa obsługa budżetowa Gminy Miejskiej Kościerzyna  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Pismo 1  
Pismo 2  
Ogłoszenie o wyniku postępowania  
   
ZP 16/2012 Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościerzynie w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła"   
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Ogłoszenie o wyniku postępowania  
   
ZP 15/2012 Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

Pismo 1, Załączniki do pisma 1

 
Pismo 2  
Pismo 3  
Pismo 4  
Ogłoszenie o unieważnieniu  
   
ZP 14/2012 Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej w Kościerzynie - Szkoła Podstawowa nr 1 z podziałem na części: część 1: wymiana stolarki okiennej, część 2: ocieplenie poddasza i roboty instalacyjne c.o.  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Dokumentacja projektowa cz. 1  
Kosztorys ofertowy cz. 1  
STWiORB stolarka  
Dokumentacja projektowa cz. 2  
Kosztorys ofertowy cz. 2  
STWiORB c.o.  
Pismo 1  
Pismo 2  
Zmiana ogłoszenia  
Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Ogłoszenie o wyniku postępowania - ponowny wybór dot. części 2  
   
ZP 13/2012 Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej w Kościerzynie - Szkoła Podstawowa nr 2  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Dokumentacja projektowa  
Specyfikacja techniczna  
Kosztorys ofertowy  
STWiORB  
Pismo 1  
Kosztorys ofertowy zaktualizowany  
Zestawienie stolarki budynek A zaktualizowane  
Zestawienie stolarki budynek B zaktualizowane  
Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków  
Ogłoszenie o wyniku postępowania  
   
ZP 12/2012 Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej w Kościerzynie - Szkoła Podstawowa nr 1  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Dokumentacja projektowa  
Specyfikacja techniczna  
Kosztorys ofertowy  
STWiORB  
Pismo 1  
Kosztorys ofertowy zaktualizowany  
Zestawienie stolarki zaktualizowane  
Decyzja Powiatowego Konserwatora Zabytków  
Unieważnienie przetargu  
   
ZP 11/2012 Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej w Kościerzynie - Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Trójeczka"  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunkówm Zamówienia  
Dokumentacja projektowa  
Specyfikacja techniczna  
Kosztorys ofertowy  
STWiORB  
Pismo 1  
STWiORB zaktualizowany  
Zestawienie okien  
Zestawienie grzejników  
Ogłoszenie wyborów  
   
ZP 10/2012 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Dokumentacja projektowa  
Specyfikacja techniczna  
Kosztorys ofertowy  
STWiORB  
Pismo 1  
STWiORB zaktualizowany  
Zestawienie okien  
Ogłoszenie wyborów  
   
ZP 8/2012 Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - ORLIK 2012 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie  
Ogłoszenie  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Dokumentacja projektowa  
Specyfikacja techniczna  
Kosztorys ofertowy  
Pismo 1  
Pismo 2  
Zmiana ogłoszenia  
Ogłoszenie wyborów  
   
Budowa placów zabaw w ramach programu pn. Radosna Szkoła w Kościerzynie  
Ogłoszenie o zamówieniu  
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  
Karty techniczne istniejących urządzeń ZSP 3  
Legenda opis do rysunków ZPS 3  
Przykładowe karty techniczne ZSP 1  
Przykładowe karty techniczne ZSP 3  
Przykładowe karty techniczne SP 1  
Przykładowe karty techniczne SP 2  
PZT SP 1  
PZT SP 2  
PZT ZSP 1  
PZT ZSP 3  
Pismo 1  
Pismo 2  
Pismo 3  
Ogłoszenie wyborów  
   
ZP 7/2012 Kościerzyna: Poprawa ruchu drogowego poprzez modernizację drogi nr 1931G na odcinku ul. Strzelecka - Strzelnica w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt branży drogowej
Specyfikacja techniczna branży drogowej
Przedmiar branży drogowej
Kosztorys ofertowy branży drogowej
Projekt branży sanitarnej
Specyfikacja techniczna branży sanitarnej
Kosztorys ofertowy branży sanitarnej
Projekt branży elektrycznej
Specyfikacja techniczna branży elektrycznej
Kosztorys ofertowy branży elektrycznej
Pismo 1
Dokumentacja geotechniczna
Profil podłużny W8-W11
Profil podłużny W11-W12
Profil podłużny W12-W13, W11-W17
Schemat węzłów wodociągowych W1-W6
Schemat węzłów wodociągowych W7-W11
Schemat węzłów wodociągowych W12, W13, W16, W17
Dane Techniczne pompowni
Rysunek pompowni
Profil podłużny (S1)-Dr - tłoczny
Profil podłużny PD-(S1) -tłoczny
ST zaktualizowana - branża sanitarna
ST zaktualizowana- branża elektryczna
Zaktualizowany kosztorys ofertowy branża elektryczna
Pismo 2
Załącznik do pisma 2
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
ZP 6/2012 Kościerzyna: Promocja produktu turystycznego - Pocztówka z Kościerzyny 
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Pismo 2
Informacja o zmianie ogłoszenia
Pismo 3
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
ZP 5/2012 Kościerzyna: Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Kościerzyna na roboty remontowo - utrzymaniowe
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
ZP 4/2012 Kościerzyna: Promocja produktu turystycznego - Pocztówka z Kościerzyny
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 3/2012 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych  miasta Kościerzyna do 31.12.2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Pismo 1
Zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
ZP 2/2012 Kościerzyna: Konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna do 31.12.2012 r.
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Pismo 1
Zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
ZP 1/2012 Kościerzyna: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzynka - Stare Miasto - w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uchwała XLVI/321/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto"
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
 
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-04-05 05:57:38.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-04-05 05:57:38.0
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 25706 razy.
v.20140204-083257