Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta (wydziały) / Wydział Organizacyjny
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Wydział Organizacyjny
Wydział Organizacyjny

 

E-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl

 
Wykaz pracowników Wydziału Organizacyjnego

1.

Iwona Kapicka
pokój nr 23
Zastępca naczelnika
058 680 23 57      

2.

Katarzyna Borkowska
pokój nr 24
Podinspektor
058 680 23 13
3.
Wojciech Burandt
pokój nr 24
Pracownik administracyjno-gospodarczy
Kierowca
058 680 23 46

4.

Tomasz Moskal
pokój nr 61
Inspektor ds. informatyki
058 680 23 53

5.

Krzysztof Meger
pokój nr 24
Pracownik administracyjno-biurowy
058 680 23 13

6.

Michał Koczorowski
pokój nr 55
Inspektor ds. informatyki
058 680 23 53

7.

Walenty Narloch
pokój nr 23
Inspektor ds. BHP
058 680 23 57

8.

Krzysztof Reichel
BOM
Podinspektor ds. organizacyjnych
058 680 23 06

9.

Ryszard Wojaczek
centrala
Podinspektor ds. obsługi klienta
058 680 23 00

10.

Adrian Woźniak
centrala
Kurier
 
 
Wykaz pracowników biura obsługi Rady Miasta
1.
Magdalena Wierzba
pokój nr 17
Podinspektor ds. obsługi biura Rady Miasta
058 680 23 48
 
Anna Górecka
pokój nr 17
Pomoc administracyjna
058 680 23 48
2.
Agnieszka Cierocka
pokój nr 17
Pomoc administracyjna
058 680 23 48

Do zadań Biura Rady Miasta należy:

 1. przekazywanie właściwym Wydziałom i innym komórkom organizacyjnym zadań wynikających z uchwały Rady i wniosków Komisji,
 2. organizowanie obsługi dyżurów radnych w Urzędzie oraz rejestrowanie zgłoszonych spraw i nadawanie im dalszego biegu,
 3. prowadzenie spraw związanych z obsługą działalności Rady Miasta, jej Komisji i ciał doradczych, a w szczególności:
  1. kompletowanie materiałów na sesje Rady Miasta i posiedzenia Komisji, ich podział i wysyłka,
  2. przygotowywanie niezbędnych materiałów na sesje Rady Miasta i posiedzenia Komisji,
  3. prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta, interpelacji i zapytań radnych, opinii i wniosków Komisji oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
  4. prowadzenie rejestru postulatów i wniosków mieszkańców zgłaszanych na spotkaniach i dyżurach radnych,
  5. udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Miasta,
  6. współdziałanie z Przewodniczącymi Komisji w zakresie przygotowania posiedzeń pod względem porządku obrad, zaproszonych referentów i gości,
  7. prowadzenie protokolarza z sesji Rady Miasta oraz posiedzeń Komisji,
  8. archiwizacja dokumentacji Rady Miasta i Komisji Rady,
  9. przekazywanie ustaleń z obrad Rady Miasta i Komisji do Sekretariatu Urzędu,
  10. prowadzenie biura Przewodniczącego Rady Miasta,
  11. gromadzenie oświadczeń majątkowych radnych celem zamieszczenia w BIP.

 

Wykaz pracowników Sekretariatu Burmistrza
1.
Natalia Lewna
pokój nr 14 Sekretariat
Sekretarka
058 680 23 46
2.
Marta Hewelt
pokój nr 14 Sekretariat
Sekretarka
058 680 23 49

Do zadań Sekretariatu Burmistrza należy:

 1. prowadzenie kancelarii ogólnej,
 2. prowadzenie rejestru kontroli,
 3. prowadzenie rejestru upoważnień Burmistrza,
 4. prowadzenie rejestru rekomendacji,
 5. prowadzenie Rejestru Zarządzeń Burmistrza oraz przekazywanie podjętych zarządzeń i wynikających z nich zadań właściwym Wydziałom i innym komórkom organizacyjnym,
 6. prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich do załatwienia właściwym Wydziałom i innym komórkom organizacyjnym,
 7. organizowanie przyjęć interesantów przez Burmistrza, Z-ców Burmistrza w sprawach skarg i wniosków,
 8. zabezpieczanie obsługi techniczno-biurowej posiedzeń, kolegiów, konferencji i narad zwoływanych przez Burmistrza.
 
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-04-27 08:56:12.0
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2012-04-27 08:56:12.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 21235 razy.
v.20140204-083257