Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Budżet Miasta
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Budżet Miasta

 

 

 
 ROK 2020
Informacja za I kwartał (wstawiono dn. 11.05.2020r)
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i planowanej kwoty długu na 2020 rok (wstawiono 14.01.2020r)
Uchwała Budżet 2020
Uchwała WPF 2020
 Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2020-2026 (wstawiono dnia 17.12.2019r.)
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 (wstawiono dnia 18.11.2019r.)
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2020 rok (wstawiono dnia 17.12.2019r.)
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2020 rok (wstawiono dnia 18.11.2019r.)
 ROK 2019
 Gmina Miejska Kościerzyna Bilans 2019
Gmina Miejska Kościerzyna Bilans z wykonania budżetu jst 2019
Gmina Miejska Kościerzyna Bilans jednostki i samorządowego zakładu 2019
Gmina Miejska Kościerzyna Rachunek zysków i strat 2019
Gmina Miejska Kościerzyna Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2019
Gmina Miejska Kościerzyna Wyciąg "informacja dodatkowa" 2019 
Urząd Miasta Kościerzyna Bilans jst 2019
Urząd Miasta Kościerzyna Rachunek zysków i strat jst 2019
Urząd Miasta Kościerzyna zestawienie zmian w finduszu jednostki 2019
Urząd Miasta Kościerzyna Wyciąg "Informacja dodatkowa"2019
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
Informacja roczna z wykonania budżetu oraz udzielonej pomocy w 2019r.
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2019r.
Opinia RIO z przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. (wstawiono dnia 19.09.2019r.)
Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji Uchwała Nr 106/g116/O/I/19 
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i planowanej kwocie długu na 2019r.
Uchwała budżet 2019 
Uchwała WPF 2019
Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2019-2016
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2019r.
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.
ROK 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Bilans 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Rachunek zysków i strat 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Zestawienie zmian Funduszu 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Informacja doddatkowa 2018
Gmina Miasta Kościerzyna_jst_Bilans 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_jst_Informacja dodatkowa 2018
Urząd Miasta Kościerzyna_Bilans 2018
Urząd Miasta Kościerzyna_Rachunek zysków i strat 2018
Urząd Miasta Kościerzyna_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
Urząd MIasta Kościerzyna_Informacja dodatkowa 2018
Opinia RIO o sprawozdaniu za rok 2018
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
Informacja roczna o wynikach zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Opinia RIO z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 rok
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i planowanej kwocie długu na 2018r
Uchwała budżet 2018
Uchwała WPF 2018
Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018r. 
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
Projekt budżetu Miasta Kościerzyna na 2018 rok
ROK 2017
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2017 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017
Opinia RIO o Sprawozdaniu za 2017rok
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2017r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017
Opinia RIO z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Opinia RIO o posiadaniu możliwości wykupu obligacji w kwocie 15.000.000 zł przez Gminę Miejską Kościerzyna
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017
Opinia RIO o deficycie budżetowym i planowanej kwocie długu na 2017r.
Uchwała budżet 2017
Uchwała WPF 2017
Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017r.
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2017r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok
Rok 2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016r.
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.
Ogłoszenie rocczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2016r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2016r.
Opinia RIO z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016
Opisowa informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016r.
Uchwała RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościerzyna 2016
Uchwała Budżet 2016
Uchwała WPF 2016
Uchwała RIO o projekcie WPF 2016
Uchwała RIO o projekcie budżetu 2016
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Rok 2015
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2015r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.
Uchwała RIO Nr 083/g311/A/III/16 w sprawie negatywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Uchwała RIO Nr 043/g116/R/I/16 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.
Informacja z wykonania budzetu miasta Kościerzyna za III kwartał 2015r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Uchwała RIO Nr 183/g116/O/I/15 o możliwości wykupu obligacji
Opinia RIO o przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za II kwartał 2015r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I kwartał 2015r.
Uchwała Nr V/12/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała RIO Nr 193/g116/F/I/14 w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2015 rok
 Uchwała RIO Nr 192/g116/F/I/14  w sprawie opinii o projekcie WPF na 2015 rok
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2015r.
Rok 2014
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2014r.
Uchwała RIO Nr 111/g116/A/I/15 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Uchwała RIO Nr 071/g116/R/I/15 z dn. 10.04.2015 w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Kościerzyna z wykonania budżetu za 2014r
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014
Uchwała RIO Nr 013/g116/D/I/15 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2015-2037 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2014r.
 Opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I półrocze 2014
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za II kwartał 2014r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I kwartał 2014r.
Uchwała Nr LVIII/435/13 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2014r.
Projekt budżetu na 2014 rok
Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2037
Rok 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.
Uchwała RIO Nr 035/g116/R/III/14 w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Kościerzyna z wykonania budżetu za 2013 rok
Uchwała RIO Nr 032_g116_O_III_14 w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2013 rok
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu na 2014r.
 Ogłoszenie kwartalne o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r.
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r
 Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I półrocze 2013r.
Uchwała XLVIII/373/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2014 rok
 Ogłoszenie kwartalne o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r.
Uchwała RIO o możliwości wykupu obligacji
 Uchwała RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i kwota długu
Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej
 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2013r oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Ogłoszenie kwartalne o wyniku budżetu za I kwartał 2013r.
 Uchwała Nr XL/316/12 budżet miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2013 r.
Rok 2012
 Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2012 rok.
Opinia RIO o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Kościerzyna z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
 Uchwała Nr 057/g116/A/I/13 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 2.02.2013r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2012r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za III kwartał 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za II kwartał 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I kwartał 2012 r.
Uchwała Nr XXX/238/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2011r.
Uchwała Nr 008/g116/D/III/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dn. 11 stycznia 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 r.
Zarządzenie 182/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2012r. Objaśnienia
Rok 2011
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2011r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za III kwartał 2011r.
Informacja z wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2011 r.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
Uchwała Nr 047/g116/R/III/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 18 kwietnia 2011r.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kościerzyna za 2010 r.
Uchwała składu orzekajacego RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2011 - 2037
Informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2011 r.
Zarządzenie 468/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2011r.
Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2010 r.
Rok 2010
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzieleniu pomocy publicznej za 2010r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 r.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozie kształtowania się długu Miasta Kościerzyna
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za pierwsze półrocze 2009 roku

Rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 r.

Budżet miasta na 2009 rok
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za III kwartał 2008r.
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za I kwartał 2008r.
Uchwała nr XXI/134/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2008r.
Rok 2007
 Wykaz udzielonej pomocy za 2007r.
Sprawozdanie z wykonanie wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2007 rok 
Uchwała nr IV/19/06 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2007r.
Uchwała nr 103/I/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kościerzyna na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Uchwała nr 104/I/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozie kształtowania się długu Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za I kwartał 2007r.
Rok 2006
Wykaz udzielonej pomocy w 2006 roku
Uchwała nr XLVIII/332/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2006-01-11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2006r.
Sprawozdanie z wykonanie wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2006 rok
Wykonanie budżetu Miasta Kościerzyna za 11 miesięcy 2006
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za II kwartał 2006r
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za I kwartał 2006r

Ogłoszenie o realizacji budżetu miasta Kościerzyna za 2005r.

Budżet 2005
Budżet 2004

 

 
 ROk 2020
 ROK 2019
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2019r.
Opinia RIO z przedłożonej informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. (wstawiono dnia 19.09.2019r.)
Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.
Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji Uchwała Nr 106/g116/O/I/19 
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i planowanej kwocie długu na 2019r.
Uchwała budżet 2019 
Uchwała WPF 2019
Opinia RIO o projekcie WPF na lata 2019-2016
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2019r.
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2019r.
ROK 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Bilans 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Rachunek zysków i strat 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Zestawienie zmian Funduszu 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_Informacja doddatkowa 2018
Gmina Miasta Kościerzyna_jst_Bilans 2018
Gmina Miejska Kościerzyna_jst_Informacja dodatkowa 2018
Urząd Miasta Kościerzyna_Bilans 2018
Urząd Miasta Kościerzyna_Rachunek zysków i strat 2018
Urząd Miasta Kościerzyna_Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
Urząd MIasta Kościerzyna_Informacja dodatkowa 2018
Opinia RIO o sprawozdaniu za rok 2018
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018
Informacja roczna o wynikach zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Opinia RIO z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018 rok
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018 rok
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i planowanej kwocie długu na 2018r
Uchwała budżet 2018
Uchwała WPF 2018
Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2018r. 
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2018r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025
Projekt budżetu Miasta Kościerzyna na 2018 rok
ROK 2017
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2017 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017
Opinia RIO o Sprawozdaniu za 2017rok
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2017r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017
Opinia RIO z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.
Opinia RIO o posiadaniu możliwości wykupu obligacji w kwocie 15.000.000 zł przez Gminę Miejską Kościerzyna
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2017
Opinia RIO o deficycie budżetowym i planowanej kwocie długu na 2017r.
Uchwała budżet 2017
Uchwała WPF 2017
Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017r.
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2017r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2017 rok
Rok 2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016
Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016r.
Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016r.
Ogłoszenie rocczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2016r.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2016r.
Opinia RIO z przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016
Opisowa informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2016
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016r.
Uchwała RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościerzyna 2016
Uchwała Budżet 2016
Uchwała WPF 2016
Uchwała RIO o projekcie WPF 2016
Uchwała RIO o projekcie budżetu 2016
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2016r.
Rok 2015
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2015r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015r.
Uchwała RIO Nr 083/g311/A/III/16 w sprawie negatywnej opinii wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Uchwała RIO Nr 043/g116/R/I/16 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.
Informacja z wykonania budzetu miasta Kościerzyna za III kwartał 2015r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Uchwała RIO Nr 183/g116/O/I/15 o możliwości wykupu obligacji
Opinia RIO o przedłożonej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za II kwartał 2015r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I kwartał 2015r.
Uchwała Nr V/12/14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2015 rok
Uchwała RIO Nr 193/g116/F/I/14 w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2015 rok
 Uchwała RIO Nr 192/g116/F/I/14  w sprawie opinii o projekcie WPF na 2015 rok
Projekt budżetu miasta Kościerzyna na 2015r.
Rok 2014
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2014r.
Uchwała RIO Nr 111/g116/A/I/15 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Uchwała RIO Nr 071/g116/R/I/15 z dn. 10.04.2015 w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Kościerzyna z wykonania budżetu za 2014r
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014
Uchwała RIO Nr 013/g116/D/I/15 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2015-2037 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2014r.
 Opinia RIO o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I półrocze 2014
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za II kwartał 2014r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I kwartał 2014r.
Uchwała Nr LVIII/435/13 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2014 rok
Opinia RIO o projekcie budżetu na 2014r.
Projekt budżetu na 2014 rok
Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2037
Rok 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r.
Uchwała RIO Nr 035/g116/R/III/14 w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Kościerzyna z wykonania budżetu za 2013 rok
Uchwała RIO Nr 032_g116_O_III_14 w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2013 rok
Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu na 2014r.
 Ogłoszenie kwartalne o wykonaniu budżetu za III kwartał 2013r.
Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r
 Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I półrocze 2013r.
Uchwała XLVIII/373/13 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2014 rok
 Ogłoszenie kwartalne o wykonaniu budżetu za II kwartał 2013r.
Uchwała RIO o możliwości wykupu obligacji
 Uchwała RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu i kwota długu
Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej
 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Kościerzyna na 2013r oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Ogłoszenie kwartalne o wyniku budżetu za I kwartał 2013r.
 Uchwała Nr XL/316/12 budżet miasta Kościerzyna na 2013 rok
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na 2013 r.
Rok 2012
 Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzielenia pomocy publicznej za 2012 rok.
Opinia RIO o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Kościerzyna z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
 Uchwała Nr 057/g116/A/I/13 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 2.02.2013r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium za 2012r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
Informacja z wykonania budżetu za III kwartały 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za III kwartał 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za II kwartał 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za I kwartał 2012 r.
Uchwała Nr XXX/238/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za 2011r.
Uchwała Nr 008/g116/D/III/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dn. 11 stycznia 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012 r.
Zarządzenie 182/11 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2012r. Objaśnienia
Rok 2011
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia zamknięcia budżetu i udzielonej pomocy publicznej za 2011r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za III kwartał 2011r.
Informacja z wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze 2011 r.
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał
Uchwała Nr 047/g116/R/III/11 składu orzekającego RIO w Gdańsku z dn. 18 kwietnia 2011r.
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Kościerzyna za 2010 r.
Uchwała składu orzekajacego RIO w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2011 - 2037
Informacja z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2011 r.
Zarządzenie 468/10 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Kościerzyna na 2011r.
Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2010 r.
Rok 2010
Ogłoszenie roczne o wynikach zamknięcia budżetu i udzieleniu pomocy publicznej za 2010r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009 r.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozie kształtowania się długu Miasta Kościerzyna
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kościerzyna za pierwsze półrocze 2009 roku

Rok 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 r.

Budżet miasta na 2009 rok
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za III kwartał 2008r.
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za I kwartał 2008r.
Uchwała nr XXI/134/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2008r.
Rok 2007
 Wykaz udzielonej pomocy za 2007r.
Sprawozdanie z wykonanie wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2007 rok 
Uchwała nr IV/19/06 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2007r.
Uchwała nr 103/I/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Kościerzyna na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
Uchwała nr 104/I/2007 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozie kształtowania się długu Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za I kwartał 2007r.
Rok 2006
Wykaz udzielonej pomocy w 2006 roku
Uchwała nr XLVIII/332/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2006-01-11 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2006r.
Sprawozdanie z wykonanie wykonania budżetu Miasta Kościerzyna za 2006 rok
Wykonanie budżetu Miasta Kościerzyna za 11 miesięcy 2006
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za II kwartał 2006r
Ogłoszenie o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna za I kwartał 2006r

Ogłoszenie o realizacji budżetu miasta Kościerzyna za 2005r.

Budżet 2005
Budżet 2004
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-04-27 08:49:14.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-04-27 08:49:14.0
Edytor : Ewa Litwic
Stronę odwiedzono 54397 razy.
v.20140204-083257