Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Oświadczenia majątkowe
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe

 

Burmistrz Miasta Michał Majewski        2018  /  początek kadencji 2018-2023 koniec kadencji 2014-2018 / 2017  /  Korekta za 2016 / 2016 Korekta oświadczenia za 20152015  / 2014 / pocz. kad. 2014
Zastępca Burmistrza Tomasz Nadolny  2018
Zastępca Burmistrza Dawid Jereczek  2018
Sekretarz Miasta Sławomir Szkobel  2018 / 2017  /  2016  /  2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad
Skarbnik Miasta Jarosław Laska  2018 / 2017   /  2016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2006 / 20052004 /  2003 / 2002
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Daniel Młynarczyk  2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / pocz. kad.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Sylwia Burczyk  201820172016  /  2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007
Naczelnik Widziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Dominika Węsierska 20182017  /  2016  / 2015 / 2014 /
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Jan Dittrich   2018 / 2017 / 2016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Justyna Kujach  2018
Dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej Krzysztof Jażdżewski    2018 /   2017 2016 2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2006
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska Bartosz Borkowski   20182017  / 2016  /   2015  / 2014 / 2013 / 2012
Dorota Wejher  20182017 / 2016  /  2015 / 2014
Komendant Straży Miejskiej - Tomasz Smuczyński   2018 / 2017 / 2016 / 2015 2014
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Sylwia Trzebiatowska - Glok  2018 / 2017 / 2016  / 2015  
Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Szymon Słomiński          2018  /   2017  / pocz. kaden. 2016
 
 
 

Spółki

Dyrektor Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krzysztof Knut  2018 / 20172016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007200620052004 / 2003 / 2002
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie - Robert Fennig 20182017 2016  / 2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 200820072006 / 20052004 / 2003 / 2002

 


Oświata

Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych Alicja Kirstein   2018 / 2017 / 2016 / 2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / pocz. kad.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Małgorzata Kreft           2018 /    pocz. kaden. 2017
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Gabriela Kreft   2018 /   2017/ 2016  /  2015 / 2014  / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2006
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 Jarosław Breza

2018 / 2018 pocz. kad 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 Dariusz Kisielewski   2018 / 2017 / 20162015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 20072006
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 Wiesław Trzebiatowski  20182017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad.

Dyrektor Przedszkolna nr 7 Iwona Kaszubowska

  2018 / 2017  / 2016

 

Radni VII kadencji

Barton Krzysztof
Borzyszkowski Kazimierz pocz. kad. 2010-2014 / 2010 r. / 2011 r. / 2012 r. / 2013 r. / kon. kad. 2010-2014 / pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / 2017 r. / kon. kad. 2014-2018
Breza Jarosław
Chmielewska Karolina 
Dargacz Tomasz
Domalewska Agnieszka pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / kon. kad. 2014-2018
Dublinowski Mateusz
Gołuński Roman
Jażdżewski Krzysztof
Jereczek Dawid
Kaszubowska-Nitz Helena
Knopik Katarzyna
Kujach Michał
Kujach Waldemar
pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / 2017 r. / kon. kad. 2014-2018
Laska Adam
Liedtke Paweł

2011 r. / 2012 r. / 2013 r. / pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / 2017 r. / kon. kad. 2014-2018

Mach Aleksander
Młodzianowska Karina
Preis Teresa
Radelski Zdzisław koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Świeczkowski Robert

 

Radni VI kadencji

Barton Krzysztof koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Borzyszkowski Kazimierz koniec kadencji 2010-2014 / 20132012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Breza Jarosław koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Dargacz Tomasz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Derra Tomasz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 20072007 / 2007 / pocz. kad. 2006-102006 / koniec kadencji 2002-06 / 200520042003 / 2002
Gierszewski Andrzej koniec kadencji 2010-2014 / 20132012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad. 2006-10
Greinke Grażyna koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Hołdys Mateusz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Jańczak Jerzy koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz.kad. 2006-10
Karczewski Benedykt koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad.2006-10
Knopik Katarzyna koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Kuźma Janusz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Lemańczyk Stanisław koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Lipski Krzysztof koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Majewski Michał koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad.2006-10
Preis Teresa koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Sikora Bożena koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Słomiński Piotr koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Świeczkowski Robert koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Wysiecka Barbara koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 200820072006 / pocz. kad. 2006-10

 

 

Radni V kadencji

Barton Krzysztof koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Błaszkowski Henryk koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Brzoskowski Józef koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Gierszewski Andrzej koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad. 2006-10
Greinke Grażyna koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Hołdys Mateusz koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Jańczak Jerzy koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz.kad. 2006-10
Witold Kamiński koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / pocz. kad.
Karczewski Benedykt koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad.2006-10
Kuper Beata koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 20082007 / 2006
Lemańczyk Stanisław koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Majewski Michał koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad.2006-10
Maszk Kazimierz koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Piechowska Helena koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Preis Teresa koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Sikora Bożena koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Słomiński Piotr koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Stoltmann Kazimierz koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad 2006-10
Tocha Józef koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Tuszkowska Krystyna koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Wysiecka Barbara koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 200820072006 / pocz. kad. 2006-10

 

Radni IV kadencji

Barton Krzysztof koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Cygert Eugeniusz koniec kadencji 2002-0620052004 / 2003 / 2002
Derra Tomasz koniec kadencji 2002-06 / 200520042003 / 2002
Drzymała Bogdan koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Gierszewski Andrzej koniec kadencji 2002-06 / 20052004 / 2003 / 2002
Jańczak Jerzy koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Kostuch Ignacy koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Kuźma Janusz koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Łukawska Barbara koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Maszk Kazimierz koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Massow Andrzej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Preis Teresa koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Seyda Marian koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Słomiński Piotr koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Stoltmann Kazimierz koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Szeleziński Andrzej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Tlołka Maciej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Tomaczkowski Leszek koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Wierzba Teresa koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Zblewski Leszek koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Zemło Andrzej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002

 

Archiwalne

Witold Breska  20082007 / 20062005
Kazimierz Stoltmann   2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad. 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad 2006-10
Zdzisław Czucha  ośw. majątk. na pocz. kad. 2018-2023                   koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad. 2010-2014
Marcin Modrzejewski 2010 / pocz. kad 2010-2014 / 2009 / 20082007 / koniec pracy KCSRpocz. kadencji Burmistrza 2007KCSR / kon. kad. burmistrza / 2006 / pocz. kad. 2006 / 200520042003 / 2002
Dagmara Korzeniowska 2009 / 2008 / 20072006 / 20052004 / 2003 / 2002
Piotr Lizakowski 2009 / 2008 / 2007 / 20062005 / 2003 / 2002
Roman Kaiser 2010 / rozp.kaden.
Jolanta Bogusławska 2009 / 20082007 / 2007 / 20072006200520042003 / 2002
Marcin Lewandowski 2009 / 2008 / 2007
Bogdan Drzymała 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Czesława Brzoskowska 200620052004 / 2003 / 2002
Katarzyna Knopik koniec kadencji2007
Maria Marcińska 2006200520042003 / 2002
Jan Mądry 200520042003 / 2002
Zdzisław Czucha 2006200520042003 (dodatek) / 2002
Andrzej Stopa 2002 / 2002
Elżbieta Zawadzińska 200620052004 / 2003 / 2002
Marek Białk 2006200520042003 / 2002
Joanna Jankowiak 20042003 / 2002
Janusz Wysiecki koniec kadencji2006200520042003 / 2002
Kazimierz Borzyszkowski koniec kadencji20072006200520042003 / 2002
Grzegorz Krajewski 20052004 /  2003 / 2002
Kazimierz Kowalski

koniec kadencji2007 / 200620052004 /  2003 / 2002

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Monika Szczygielska

2015  / 2014 / Korekta oświadczenia za 2013 / 2013

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Czaja     2016  / 2015 korekta z dn. 29.04.2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 200620052004 /  2003 / 2002
Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Richert   2016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
 Dyrektor Biblioteki Miejskiej Gabriela Bielecka-Hommel koniec kadencji 2018 kor / koniec kadencji 2018 / 2017  / 2016 2015  /  2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 200820072006200520042003 / 2002
Zastępca Burmistrza Ewa Aleksandrowicz   koniec kadencji 2018 / 2017  /  20162015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2007 / 2006 / pocz. bur. / kon. nacz2006 / 20052004 / 2003 / 2002
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Grażyna Nykiel  / koniec kadencji 2018 / 20172016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Breza Jarosław

/ pocz. kad. 2010-2014 / 2010 r. / 2011 r. / 2012 r. / 2013 r. / kon. kad. 2010-2014 / na pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / 2017 r. / kon. kad. 2014-2018
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 Lidia Walewska
/ koniec kadencji 2018 / 20172016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

 

 

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych

Adres zamieszkania

Podstawa prawna

Art. 24j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Osoba wyłączająca

Krzysztof Recław

 

 

 

 

 http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/oswiadczenia/Blaszkowski2009.PDF
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-04-19 10:32:52.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-04-19 10:32:52.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 61491 razy.
v.20140204-083257