Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Oświadczenia majątkowe
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe

 

Burmistrz Miasta
Michał Majewski

Zastępca Burmistrza
Tomasz Nadolny

Zastępca Burmistrza
Dawid Jereczek
Sekretarz Miasta
Sławomir Szkobel
Skarbnikik Miasta
Jarosław Laska
Naczelnik  Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych
Daniel Młynarczyk

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami
Sylwia Burczyk

Naczelnik Widziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Dominika Węsierska
Dyrektor
Centrum Kultury i Sportu
Jan Dittrich
Dyrektor
Biblioteki Miejskiej
Justyna Kujach
Dyrektor
Muzeum Ziemi Kościerskiej
Krzysztof Jażdżewski
Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
i Środowiska
Bartosz Borkowski
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Sylwia Trzebiatowska-Glok
Zastępca Dyrektora
Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej
Dorota Wejher
Komendant Straży Miejskiej
Tomasz Smuczyński
Dyrektor
Kościerskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
Szymon Słomiński
 
 
 

Spółki

Dyrektor
Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Krzysztof Knut
Dyrektor
Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Spółka z o.o.
Ro
bert Fennig

 


Oświata

Dyrektor
Biura Obsługi Placówek Oświatowych
Alicja Kirstein
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6
Małgorzata Kreft
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
Gabriela Kreft
Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3
Jarosław Breza
Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1
Dariusz Kisielewski
Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2
Wiesław Trzebiatowski

Dyrektor
Przedszkolna nr 7
Iwona Kaszubowska

 

Radni Rady Miasta Kościerzyna
VII kadencji

Barton Krzysztof
Borzyszkowski Kazimierz
Breza Jarosław
Chmielewska Karolina
Dargacz Tomasz
Domalewska Agnieszka
Dublinowski Mateusz
Gołuński Roman
Jażdżewski Krzysztof
Jereczek Dawid
Kaszubowska-Nitz Helena
Knopik Katarzyna
Kujach Michał
Kujach Waldemar
Laska Adam
Liedtke Paweł
Mach Aleksander
Młodzianowska Karina
Preis Teresa
Radelski Zdzisław
  • początek kad. 2014-2018;
  • za 2014;
  • za 2015;
  • za 2016;
  • za 2017;
  • koniec kad. 2014-2018;
Świeczkowski Robert

 

Radni Rady Miasta Kościeryna
VI kadencji

Barton Krzysztof
Borzyszkowski Kazimierz
Breza Jarosław
Dargacz Tomasz
Derra Tomasz
Gierszewski Andrzej
Greinke Grażyna
Hołdys Mateusz
Jańczak Jerzy
Karczewski Benedykt
Knopik Katarzyna
Kuźma Janusz
Lemańczyk Stanisław
Lipski Krzysztof
Majewski Michał
Preis Teresa
Sikora Bożena
Słomiński Piotr
Świeczkowski Robert
Wysiecka Barbara

 

Pozostałe

Kazimierz Stoltmann
Zdzisław Czucha
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego
Monika Szczygielska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Janina Czaja  
Dyrektor
Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Zbigniew Richert
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Gabriela Bielecka-Hommel
Zastępca Burmistrza
Ewa Aleksandrowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
Grażyna Nykiel 
Breza Jarosław

Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3
Lidia Walewska

 

 

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych

Adres zamieszkania

Podstawa prawna

Art. 24j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Osoba wyłączająca

Krzysztof Recław

 

 

 

 

 http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/oswiadczenia/Blaszkowski2009.PDF
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-04-19 10:32:52.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-04-19 10:32:52.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 69609 razy.
v.20140204-083257