Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Oświadczenia majątkowe
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe

 

Burmistrz Miasta Michał Majewski    Oświadczenie majątkowe koniec kadencji 2014-2018 / 2017  /  Korekta za 2016 / 2016 Korekta oświadczenia za 20152015  / 2014 / pocz. kad. 2014
Zastępca Burmistrza Tomasz Nadolny  
Zastępca Burmistrza Dawid Jereczek  
Sekretarz Miasta Sławomir Szkobel   2017  /  2016  /  2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad
Skarbnik Miasta Jarosław Laska   2017   /  2016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2006 / 20052004 /  2003 / 2002
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Daniel Młynarczyk  2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / pocz. kad.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Sylwia Burczyk    20172016  /  2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007
Naczelnik Widziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Dominika Węsierska   2017  /  2016  / 2015 / 2014 /
Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Jan Dittrich    2017 / 2016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007
Dyrektor Biblioteki Miejskiej Justyna Kujach  
Dyrektor Muzeum Ziemi Kościerskiej Krzysztof Jażdżewski      2017 2016 2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2006
Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Środowiska Bartosz Borkowski     2017  / 2016  /   2015  / 2014 / 2013 / 2012
Dorota Wejher    2017 / 2016  /  2015 / 2014
Komendant Straży Miejskiej - Tomasz Smuczyński     2016 / 2015 2014
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Sylwia Trzebiatowska - Glok   2017 / 2016  / 2015  
 
 
 

Spółki

Dyrektor Kościerskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krzysztof Knut   20172016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007200620052004 / 2003 / 2002
Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Spółka z o.o. w Kościerzynie - Robert Fennig   2017 2016  / 2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 200820072006 / 20052004 / 2003 / 2002

 


Oświata

Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych Alicja Kirstein    2016 / 2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / pocz. kad.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 Grażyna Nykiel    20172016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Gabriela Kreft      2017/ 2016  /  2015 / 2014  / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2006
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 Lidia Walewska     20172016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 Dariusz Kisielewski    2017 / 20162015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 20072006
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 Wiesław Trzebiatowski   2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad.

Dyrektor Przedszkolna nr 7 Iwona Kaszubowska

   2017  / 2016

 

Radni VII kadencji

Barton Krzysztof
Borzyszkowski Kazimierz pocz. kad. 2010-2014 / 2010 r. / 2011 r. / 2012 r. / 2013 r. / kon. kad. 2010-2014 / pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / 2017 r. / kon. kad. 2014-2018
Breza Jarosław
Chmielewska Karolina 
Dargacz Tomasz
Domalewska Agnieszka pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / kon. kad. 2014-2018
Dublinowski Mateusz
Gołuński Roman
Jażdżewski Krzysztof
Jereczek Dawid
Kaszubowska-Nitz Helena
Knopik Katarzyna
Kujach Michał
Kujach Waldemar
pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / 2017 r. / kon. kad. 2014-2018
Laska Adam
Liedtke Paweł

2011 r. / 2012 r. / 2013 r. / pocz. kad. 2014-2018 / 2014 r. / 2015 r. / 2016 r. / 2017 r. / kon. kad. 2014-2018

Mach Aleksander
Młodzianowska Karina
Preis Teresa
Radelski Zdzisław koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Świeczkowski Robert

 

Radni VI kadencji

Barton Krzysztof koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Borzyszkowski Kazimierz koniec kadencji 2010-2014 / 20132012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Breza Jarosław koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Dargacz Tomasz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Derra Tomasz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 20072007 / 2007 / pocz. kad. 2006-102006 / koniec kadencji 2002-06 / 200520042003 / 2002
Gierszewski Andrzej koniec kadencji 2010-2014 / 20132012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad. 2006-10
Greinke Grażyna koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Hołdys Mateusz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Jańczak Jerzy koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz.kad. 2006-10
Karczewski Benedykt koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad.2006-10
Knopik Katarzyna koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Kuźma Janusz koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Lemańczyk Stanisław koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Lipski Krzysztof koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Majewski Michał koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad.2006-10
Preis Teresa koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Sikora Bożena koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Słomiński Piotr koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Świeczkowski Robert koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014
Wysiecka Barbara koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 200820072006 / pocz. kad. 2006-10

 

 

Radni V kadencji

Barton Krzysztof koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Błaszkowski Henryk koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Brzoskowski Józef koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Gierszewski Andrzej koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad. 2006-10
Greinke Grażyna koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Hołdys Mateusz koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Jańczak Jerzy koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz.kad. 2006-10
Witold Kamiński koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / pocz. kad.
Karczewski Benedykt koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad.2006-10
Kuper Beata koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 20082007 / 2006
Lemańczyk Stanisław koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Majewski Michał koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad.2006-10
Maszk Kazimierz koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Piechowska Helena koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Preis Teresa koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Sikora Bożena koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006pocz. kad. 2006-10
Słomiński Piotr koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Stoltmann Kazimierz koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad 2006-10
Tocha Józef koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Tuszkowska Krystyna koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 20072006 / pocz. kad. 2006-10
Wysiecka Barbara koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 200820072006 / pocz. kad. 2006-10

 

Radni IV kadencji

Barton Krzysztof koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Cygert Eugeniusz koniec kadencji 2002-0620052004 / 2003 / 2002
Derra Tomasz koniec kadencji 2002-06 / 200520042003 / 2002
Drzymała Bogdan koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Gierszewski Andrzej koniec kadencji 2002-06 / 20052004 / 2003 / 2002
Jańczak Jerzy koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Kostuch Ignacy koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Kuźma Janusz koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Łukawska Barbara koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Maszk Kazimierz koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Massow Andrzej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Preis Teresa koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Seyda Marian koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Słomiński Piotr koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Stoltmann Kazimierz koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Szeleziński Andrzej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Tlołka Maciej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Tomaczkowski Leszek koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Wierzba Teresa koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Zblewski Leszek koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002
Zemło Andrzej koniec kadencji 2002-06200520042003 / 2002

 

Archiwalne

Witold Breska  20082007 / 20062005
Kazimierz Stoltmann   2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad. 2010-2014 / koniec kadenacji  2006-10 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006pocz. kad 2006-10
Zdzisław Czucha koniec kadencji 2010-2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / pocz. kad. 2010-2014
Marcin Modrzejewski 2010 / pocz. kad 2010-2014 / 2009 / 20082007 / koniec pracy KCSRpocz. kadencji Burmistrza 2007KCSR / kon. kad. burmistrza / 2006 / pocz. kad. 2006 / 200520042003 / 2002
Dagmara Korzeniowska 2009 / 2008 / 20072006 / 20052004 / 2003 / 2002
Piotr Lizakowski 2009 / 2008 / 2007 / 20062005 / 2003 / 2002
Roman Kaiser 2010 / rozp.kaden.
Jolanta Bogusławska 2009 / 20082007 / 2007 / 20072006200520042003 / 2002
Marcin Lewandowski 2009 / 2008 / 2007
Bogdan Drzymała 2008 / 2007 / 2006 / pocz. kad. 2006-10
Czesława Brzoskowska 200620052004 / 2003 / 2002
Katarzyna Knopik koniec kadencji2007
Maria Marcińska 2006200520042003 / 2002
Jan Mądry 200520042003 / 2002
Zdzisław Czucha 2006200520042003 (dodatek) / 2002
Andrzej Stopa 2002 / 2002
Elżbieta Zawadzińska 200620052004 / 2003 / 2002
Marek Białk 2006200520042003 / 2002
Joanna Jankowiak 20042003 / 2002
Janusz Wysiecki koniec kadencji2006200520042003 / 2002
Kazimierz Borzyszkowski koniec kadencji20072006200520042003 / 2002
Grzegorz Krajewski 20052004 /  2003 / 2002
Kazimierz Kowalski

koniec kadencji2007 / 200620052004 /  2003 / 2002

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Monika Szczygielska

2015  / 2014 / Korekta oświadczenia za 2013 / 2013

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Janina Czaja     2016  / 2015 korekta z dn. 29.04.2015  / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 200620052004 /  2003 / 2002
Dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zbigniew Richert   2016  / 2015 / 2014 / 2013 / 2012
 Dyrektor Biblioteki Miejskiej Gabriela Bielecka-Hommel  2017  / 2016 2015  /  2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 200820072006200520042003 / 2002
Zastępca Burmistrza Ewa Aleksandrowicz   2017  /  20162015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 20082007 / 2007 / 2006 / pocz. bur. / kon. nacz2006 / 20052004 / 2003 / 2002

 

 

 

 

Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej

Zakres danych

Adres zamieszkania

Podstawa prawna

Art. 24j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Osoba wyłączająca

Krzysztof Recław

 

 

 

 

 http://bip.koscierzyna.gda.pl/i/oswiadczenia/Blaszkowski2009.PDF
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-04-19 10:32:52.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-04-19 10:32:52.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 53924 razy.
v.20140204-083257