Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Ogłoszenia i wystąpienia
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 
 

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 03.07.2020r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ogłoszenie - tutaj
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 19 czerwca 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

 
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Koscierzyna uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w miejscowego planu - czytaj więcej...
 
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany w/w miejscowego planu - czytaj więcej...
 
Zamieszczono dnia 24 czerwca 2020 r.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 19 czerwca 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w KościerzynieZawiadomienie o podjęciu przez Raę Miasta Kościerzyna uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w miejscowego planu - czytaj więcej...
 
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany w/w miejscowego plany - czytaj więcej...
 
Zamieszczono dnia 24 czerwca 2020 r.OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 19 czerwca 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna


Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w/w miejscowego planu - czytaj więcej...

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany w/w miejscowego planu - czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 24 czerwca 2020 r.

 

 
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 19 czerwca 2020 r.

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów w rejonie Jeziora Wierzysko i ulicy Klasztornej pomiędzy obwodnicą miasta oraz południową i zachodnią granicą miasta Kościerzyna

 

Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w miejscowego planu - czytaj więcej...
 
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do projektu w/w miejscowego planu - czytaj więcej...
 
Zamieszczono dnia 24 czewrca 2020 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/CIS/06/2020

dotyczące świadczenia usług socjoterapeuty w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - tutaj

 Zamieszczono dnia 23.06.2020r.


 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/CIS/06/2020

dotyczące świadczenia usług terapeuty uzależnień w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - tutaj

Zamieszczono dnia 23.06.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/CIS/2020

dotycząca świadczenia usługi gastronomicznej w formie przygotowania i dostarczenia ciepłych posiłków dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie (dalej Centrum) na potrzeby realizacji projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 - tutaj

 
Zamieszczono dnia 19.06.2020r.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/CIS/05/2020

dotyczące świadczenia usług terapeuty uzależnień w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - TUTAJ


Zamieszczono dnia 28.05.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/CIS/05/2020

dotyczące świadczenia usług socjoterapeuty w ramach projektu pn.

„Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - TUTAJ


Zamieszczono dnia 28.05.2020r.


Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 6/CIS/05/2020 z 26.05.2020 r. 

Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie informuje, że w zapytaniu ofertowym nr 6/CIS/05/2020 w załączniku nr 1. OFERTA (w punkcie 3. Za realizację przedmiotu zamówienia oferuję cenę) poprawiono łączną ilość godzin doradztwa zawodowego, było: 406 godzin, powinno być 526 godzin. Ilość 526 godzin jest zgodna z zapisem umieszczonym w zapytaniu ofertowym w punkcie II, podpunkt 2 Zakres usługi 

Reszta zapisów w ww zapytaniu ofertowym nie uległa zmianie.

Zapytanie - TUTAJ

Zamieszczono dnia 27.05.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/CIS/05/2020 dotyczące świadczenia usług doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.- TUTAJ

Zamieszczono dnia 26.05.2020r.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/CIS/05/2020 dotyczące świadczenia usług psychologa w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - TUTAJ

Zamieszczono dnia 26.05.2020r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/CIS/05/2020 dotyczące świadczenia usług socjoterapeuty w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - tutaj

Zamieszczono dnia 14.05.2020r.

Zakończenie postępowania bez dokonania wyboru - tutaj

Zamieszczono dnia 26.05.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/CIS/05/2020 dotyczące świadczenia usług terapeuty uzależnień w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - tutaj

Zamieszczono dnia 14.05.2020r.

Zakończenie postępowania bez dokonania wyboru - tutaj

Zamieszczono dnia 26.05.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/CIS/05/2020 dotyczące świadczenia usług psychologa w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. - TUTAJ

Zamieszczono dnia 13.05.2020r.

Zakończenie postępowania bez dokonania wyboru - tutaj

Zamieszczono dnia 26.05.2020r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/CIS/05/2020 dotyczące świadczenia usług doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej poprzez powołanie Kościerskiego Centrum Integracji Społecznej oraz wykorzystanie środowiskowych form aktywizacji społecznej w profilaktyce wykluczenia dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.- TUTAJ

Zamieszczono dnia 13.05.2020r.

Zakończenie postępowania bez dokonania wyboru - tutaj

Zamieszczono dnia 26.05.2020r.
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 28 maja 2020 rok.

Ogłoszenie - tutaj

Wzór oferty - tutaj

Wzór oświadczenia - rachunek bankowy- tutaj

Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert: POBIERZ


 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 30.03.2020 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Akademii Piłkatrskiej Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wakacje na boisku sportowym jako alternatywa uzależnień - warsztaty”.

 OFERTA - tutaj

 


Wstrzymanie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna

W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju oraz podejmowanymi przez rząd decyzjami i działaniami procedura Budżetu Obywatelskiego na 2021 określona w Uchwale Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego zostaje wstrzymana do odwołania. Tym samym w chwili obecnej nie planuje się ogłoszenia naboru wniosków. O każdej zmianie w powyższym temacie będziemy informować na bieżąco.

Zamieszczono dnia 30.03.2020r.
Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów dla Biura Placówek Oświatowych w Kościerzynie.
Ogłoszenie -tutaj
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1- tutaj
Formularz ofertowy -zal. nr 2 do zaproszenia komputer - tutaj
Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia - zal. nr 3 - tutaj
Oświadczenie -zal. 4 - tutaj

Zamieszczono dnia 27.03.2020r.

 
Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty - tutaj OBWIESZCZENIE
z dnia 25 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia się, że w dniu 18 marca 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek REPIŃSKI Sp. z o. o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr: 95/1, 95/8, 95/9, 1011 obręb 06  miasta Kościerzyna na usunięcie kolizji napowietrznej linii energetycznej nn 0,4 kV poprzez jej skablowanie na działce inwestora.

 
Zamieszczono dnia 26 marca 2020 r.
 
Oferta organizacji pozarządowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 23.03.2020 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie na realizację zadania publicznego.

Ofert - tutaj

Zamieszczono dnia 24 marca 2020 r.

 

  PROTOKÓŁ
z dnia 13 marca 2020 r.

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto”.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 marca 2020 r. 
Informacja o złożonym wniosku o udzielenie dotacji celowej - tutaj
 
Zamieszczono dnia 20.03.2020r.

 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 14.02.2020 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Kaszubia Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sport – dobry sposób na zdrowe życie”.

 OFERTA - tutaj

 
 Zamieszczono dnia 18 lutego 2020 r.

 
Oferta organizacji pozarządowej
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 05.02.2020 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Kościerskiego Stowarzyszenia FACTUM na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zdrowa mama fundamentem silnej rodziny”.

Oferta - tutaj

Zamieszczono dnia 10 lutego 2020 r.

 
 OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 7 lutego 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna "Stare Miasto"
 
 
 
 Zamieszczono dnia 7 lutego 2020 r.
 

 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2020 - tutaj

 
Oferta organizacji pozarządowej
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 22.01.2020 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Kaszubia Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sport – dobry sposób na zdrowe życie”.

Oferta - tutaj

 
 Zamieszczono dnia 24.01.2020r.
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

obsługa fotograficzna Miasta Kościerzyna w 2020 roku”

 
 
Ogłoszenie - tutaj
Formularz ofertowy -  tutaj
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521
 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„produkcja materiałów filmowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”   

Ogłoszenie - tutaj
Formularz ofertowy - tutaj
 
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521
 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz
z wyżywieniem
w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie osobom bezdomnym z terenu miasta Kościerzyna schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych, w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub w noclegowni - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj
 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna.

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców z terenu miasta Kościerzyna - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj
 

 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych
 
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie w 2020. Termin składania ofert: 17 grudnia 2019 rok.

Ogłoszenie - tutaj

Wzór oferty - tutaj

Wzór oświadczenia - rachunek bankowy - tutaj

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia regulaminu oceny i wyboru ofert - tutaj

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna rozstrzygnął konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku.

Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert - tutaj

 


 
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2020.

Ogłoszenie - tutaj


 

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna”

ZAPROSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Projekt Umowy - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj
 
 

 

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA KOŚCIERZYNA O OTWARTYM  KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KOŚCIERZYNIE

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy na terenie miasta Kościerzyna - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - tutaj

  
 Oferta na realizację zadania publicznego
 Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 28.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego Kościerzyna , na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział w rozgrywkach ligi piłki ręcznej kobiet oraz organizacja mikołajkowego turnieju piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży”.

Oferta - tutaj

 

 
Ogłoszenie - publiczna ustna aukcja
Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonych na terenie miasta Kościerzyna.
 
Ogłoszenie - tutaj

 
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego
 
Marszałek Województwa Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Obwieszczenie - tutaj

 

 

Wyniki konsultacji programu z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Wyniki konsultacji - tutaj


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 21.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Kościerskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Remus, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Poprawa jakości treningów poprzez uzupełnienie braków w sprzęcie sportowym".

Oferta - tutaj

 

 Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 11.10.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta  Parafialnego Zespołu CARITAS, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dożywianie jako działalność wspomagająca lokalną społeczność”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj  

Zamieszczono dnia 15.10.2019


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2020r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 10 października o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie. Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2019 roku
w formie:

- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl

- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna o otwartym konkursie ofert na realizację w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są zgodne z przedmiotem niniejszego konkursu  - tutaj

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert - tutaj
Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 24.09.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta  Akademia Piłkarska Kościerzyna, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jesienne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z Kościerzyny”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj  
Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 13.09.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego SOKÓŁ - Porcelana Lubiana Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj  Budżet Obywatelski - wybrano zadania do realizacji w 2020r.

W wyniku konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego do ujęcia w budżecie miasta Kościerzyna na 2020 rok wybrano 3 zadania na łączną kwotę 500.000,00 zł. W głosowaniu oddano łącznie 2116 ważnych głosów na 7 propozycji zadań (złożono 2265 kart do głosowania, w tym 149 kart nieważnych).

Listę wybranych projektów prezentujemy poniżej:

Lp.

NAZWA ZADANIA

(TYTUŁ PROJEKTU)

LOKALIZACJA

ORIENTACYJNY KOSZT

1.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej
na ul. Plebanka

ul. Plebanka

150 000,00

2.

Budowa infrastruktury
nad jeziorem Gałęźnym

ul. Słoneczna

200 000,00

3.

Przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6

parking przy Szkole Podstawowej nr 6

150 000,00

Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim dziękujemy za aktywność na rzecz rozwoju naszego miasta.

Zamieszczono dnia: 13.09.2019r.


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 02.09.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego MANTA Kościerzyna, na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jesienne pływanie w Kościerzynie – przygotowaniem do finału pucharu świata ”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

 Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 4 września 2019 r.


Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 4 września 2019 r.

 

 

 

 


Informacja


Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, że stosownie do kolejnej zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 916) ustawodawca wprowadził ustawowe bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 99% (art. 9a).

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 7 sierpnia 2019 r.

 Budżet Obywatelski - rusza głosowanie na projekty!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach budżetowych, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2020 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny. W wyniku bezpośredniego głosowania mieszkańców wybrane zostaną projekty do realizacji w 2020 roku.

Regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2020 zostały przyjęte w drodze Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego.

Informujemy, iż w wymaganym terminie, tj. do dnia 01.08.2019r., nie wpłynęły żadne odwołania wnioskodawców, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania przez Komisję ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania znajduje się poniżej:

Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania - tutaj

Karta do głosowania zawierająca projekty zakwalifikowane do głosowania  znajduje się poniżej:
Karta do głosowania PDF - tutaj  /  DOC - tutaj

Sposób składania karty:

 • Kartę do głosowania można złożyć w jednej z poniższych form:

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna - kartę należy podpisać odręcznie z imienia i nazwiska,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl - należy przesłać skan odręcznie podpisanej karty,

3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna - w tym przypadku nie jest wymagane złożenie odręcznego podpisu.

 • Dla ważności karty niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku karty składanej pisemnie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem karta została złożona lub wpłynęła do Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • W przypadku karty składanej przez pocztę elektroniczną lub przez platformę E-Puap termin uważa się za zachowany, jeżeli karta wpłynęła przed tym terminem na adres poczty elektronicznej lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.

Zasady głosowania:

Na karcie można oddać głos na jeden wybrany projekt. Głos oddany jest nieważny, jeżeli głosujący:

1) nie jest mieszkańcem Kościerzyny,

2) nie wypełnił wszystkich pól karty do głosowania (oznaczonych gwiazdką*),

3) nie wybrał żadnego projektu lub wybrał większą liczbę projektów niż jeden,

4) złożył lub przesłał więcej niż jedną kartę do głosowania,

5) nie złożył odręcznego podpisu w przypadku kart składanych w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

Na Państwa głosy czekamy do 06.09.2019r.

Zapraszamy do oddania głosu!

 

Zamieszczono dnia 02.08.2019r.


Klauzula informacyjna

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
na potrzeby Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą przy ul.  3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl.

2. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail: j.lindstet@koscierzyna.gda.pl lub z Administratorem danych wskazanym w punkcie 1, z dopiskiem IOD.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna, na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994 ze zm.), wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, aż do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a)   dostępu do swoich danych osobowych;

b)   poprawiania swoich danych osobowych;

c)   wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)   wniesienia żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie - cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;

e)   przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych;

f)    wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane/przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym:

a)   organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)   innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8. Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia procedury związanej z realizacją Budżetu Obywatelskiego Miasta Kościerzyna.

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 24.07.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oddział Łubiana na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Powstanie Warszawskie – rekonstrukcja w Kościerzyna”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj 

 

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019. 688) informuje, iż w dniu 24.07.2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Świętej Trójcy na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pomoc żywieniowa”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 lipca 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie


Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 26 lipca 2019 r.


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 lipca 2019 r.

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie


 

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 26 lipca 2019 r.


Wyniki prac Komisji ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Komisja ds. do spraw Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok dokonała oceny wniosków. Poniżej prezentujemy listę projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zaopiniowanych pozytywnie, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców, oraz listę projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

Lista projektów zaopiniowanych pozytywnie - tutaj

Lista projektów zaopiniowanych negatywnie wraz z uzasadnieniem - tutaj

Informujemy, że wnioskodawcom zadań niedopuszczonych do głosowania przysługuje zgodnie z § 16. Uchwały Nr IX/80/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego prawo do złożenia w terminie 7 dni od daty opublikowania list projektów, tj. do dnia 01.08.2019r., odwołania do Burmistrza Miasta Kościerzyna, przy czym:

 • Odwołania można składać w jednej z poniższych form:

1) pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna - odwołanie należy podpisać odręcznie z imienia i nazwiska,

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl - należy przesłać skan odręcznie podpisanego odwołania,

3) poprzez platformę E-Puap na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna - w tym przypadku nie jest wymagane złożenie odręcznego podpisu.

 • Dla ważności odwołania niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku odwołania składanego pisemnie termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało złożone lub wpłynęło do Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • W przypadku odwołania składanego przez pocztę elektroniczną lub przez platformę E-Puap termin uważa się za zachowany, jeżeli odwołanie wpłynęło przed tym terminem na adres poczty elektronicznej lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Kościerzyna.

 

Zamieszczono dnia: 25.07.2019r.

 

 OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

że na wniosek z dnia 18.04.2019., uzupełniony w dniu 12.07.2019r., złożony przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, Pana Waldemara Chejmanowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: pn "Rozbudowa drogi krajowej nr 20 na odcinku Korne - Kościerzyna w ramach Programu; poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne w ramach PBKD - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" - tutaj

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Szanowni Państwo,

Gmina Miejska Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2019r. do godz. 15:30 w formie e-maila na adres fundusze@koscierzyna.gda.pl

Zaproszenie - tutaj
Zał.1.  Oświadczenia wykonawcy - tutaj
Zał.2. Formularz ofertowy - tutaj

Zamieszczono: 24.07.2019r.

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - tutaj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej- dostawa i montaż urządzeń

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej dostawy i montażu urządzeń placów zabaw i elementów wyposażenia siłowni zewnętrznych placu zabaw przy Jez. Gałęźnym w Kościerzynie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

1. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - tutaj

2. Opis przedmiotu zamówienia - tutaj

3. Rys nr 1 załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - tutaj

4. Formularz – propozycja cenowa - tutaj

5. Formularz oświadczenia - tutaj

6. Formularz cenowy - tutaj

Poniżej odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły dotyczące zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dotyczącej dostawy i montażu urządzeń placów zabaw i elementów wyposażenia siłowni zewnętrznych placu zabaw przy Jez. Gałęźnym w Kościerzynie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Odpowiedzi na zapytania 1 - tutaj
Zdjęcie - załącznik do pisma 1 -
tutaj
Formularz cenowy do zapytania - zabawki (wersja edytowalna)
- tutaj
Oświadczenie (wersja edytowalna) -
tutaj

Propozycja cenowa (wersja edytowalna) - tutaj

Zamieszczono: 24.07.2019r.

Ogłoszenie o wyborze - tutaj

 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wykonania nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej wykonania nawierzchni i ogrodzenia placu zabaw przy Jez. Gałęźnym w Kościerzynie realizowanego w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

 

1.      Zaproszenie wraz z opisem przedmiotu zamówienia - tutaj

2.      Rys nr 1 załącznik do opisu przedmiotu zamówienia - tutaj

3.      Formularz – propozycja cenowa - tutaj

4.      Formularz oświadczenia - tutaj

5.      Formularz cenowy - tutaj

 

Zamieszczono: 24.07.2019r.

Ogłoszenie o wyborze - tutaj

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kalendarz miejski na rok 2020

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu, druk i dostawa kalendarzy na rok 2020”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 1 - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 2 - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Zamieszczono 17.07.2019 r

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ


Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – złóż wniosek!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2020 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

- ogłoszenie – TUTAJ
- wzór formularza zgłoszeniowego projektu – TUTAJ
- wzór listy poparcia – TUTAJ
- harmonogram konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny – TUTAJ

Zamieszczono dnia 3 czerwca 2019 r.

 

Nabór na Ławników Sadu Rejonowego w Kościerzynie na kadencję 2020 – 2023.

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miasta Kościerzyna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kościerzynie. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka. Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Biurze Rady Miasta Kościerzyna Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9, do dnia 30 czerwca 2019 r., w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły - tutaj

 

 Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 13.05. 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu Caritas pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia Caritas”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”.

Zaproszenie - TUTAJ

Zał 1 FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 09.04. 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Akademia Rozwoju Talentów na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Taniec promowaną formą sportu podczas Tanecznych Mistrzostw Europy we Włoszech”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 04.04. 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 3 „MESTWIN” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Udział zespołu Młoda Kościerzyna w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym – Słowacja 2019”.

Oferta na realizację zadania publicznego TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 14 lutego 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia CARITAS”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o. o.

Rada Nadzorcza Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościerzynie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu Spółki Kaszubskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Ogłoszenie - tutaj

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli na rok 2019 - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 04 lutego 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Silna Rodzina”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2019 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „MANTA” Kościerzyna na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Pływanie drogą do sukcesu – treningi zawodników i udział w zawodach”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 7 stycznia 2019 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”


Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 18 stycznia 2019 r.


Rada Seniorów - OGŁOSZENIE

Dodatkowy termin naboru kandydatów do Rady Seniorów III kadencji.

Zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna podjętego Uchwałą nr XVI/120/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 roku Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza dodatkowy termin zgłaszania przez organizację pozarządowe, działające na rzecz środowiska osób starszych, kandydatów na radnych Rady Seniorów Miasta Kościerzyna III kadencji.

 

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska osób starszych do wzięcia udziału w spotkaniu – Forum Kościerskich Seniorów, którego celem będzie wybór dziewięciu kandydatów na radnych Rady Seniorów Miasta Kościerzyna III kadencji.

Spotkanie odbędzie się dnia 31 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00 w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna przy Urzędzie Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a.

W celu dokonania rejestracji uczestników Forum, organizacja proszona jest o zgłoszenie swoich przedstawicieli w Forum – max 2 osoby, na Formularzu rejestracyjnym, do dnia 29 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 w Sekretariacie Burmistrza Kościerzyny, Urząd Miasta Kościerzyna , ul. 3 Maja 9a lub na urzad@koscierzyna.gda.pl

Osoby zarejestrowane posiadają czynne prawo wyborcze na Forum.

Osoby delegowane, które będą kandydowały do Rady Seniorów, zobowiązane są do przedłożenia w Sekretariacie Burmistrza, przed rozpoczęciem Forum, pisemnego Upoważnienia wystawionego przez Zarząd organizacji, uprawniającego do ubiegania się o mandat radnego Rady Seniorów. Upoważnienie jest tożsame z przyznaniem osobie delegowanej biernego prawa wyborczego. Wraz z Upoważnieniem kandydat składa podpisaną Zgodę na kandydowanie.

Zgodnie z zapisami Statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna w skład Rady Seniorów Miasta Kościerzyna mogą zostać powołane wyłącznie osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 rok życia.

Zgłoszenia delegatów oraz upoważnienia do kandydowania do Rady Seniorów należy dokonać wyłącznie na drukach przygotowanych przez Urząd Miasta dostępnych poniżej.

 

Do pobrania:

 • Formularz rejestracyjny

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

 • Zgoda na kandydowanie

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

 • Upoważnienie

         .doc  POBIERZ
         .pdf  POBIERZ

 

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”.

Zaproszenie - TUTAJ

Zał 1 FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019. Przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz dla podmiotów wymienionych w art. 3. ust.3 tejże ustawy. Termin składania ofert: 14. grudnia 2018 rok.

Szczegółowe warunki, wartości o obszary realizacji zadań: tutaj

Wzór oferty - TUTAJ


Lista zadań dofinansowanych w ramach otwartego konkursu ofert: POBIERZZaproszenie do złożenia propozycji cenowej na przeprowadzenie promocji projektu pn.: „Ochrona przez powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Ochrona przez powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”.


Zaproszenie - tutaj

Zał.1.  Oświadczenia wykonawcy - tutaj

Zał.2. Formularz ofertowy - tutaj

Zał.3. Projekt Umowy - tutaj

 

W związku z zapytaniem dotyczącym realizacji zamówienia na promocję projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyn”  przesłanym drogą elektroniczną w dniu 20.11.2018 r. Zamawiający w załączeniu udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W jakim terminie planują Państwo montaż 4 dwustronnych tablic informacyjnych. Będą montowane w tym samym czasie ?

2. W jakim terminie należy zrealizować film. Czy należy go wykonać po zakończeniu projektu ?. Jakiej zawartości oczekują Państwo ?

3. Jaki należy założyć termin emisji filmu i co mają Państwo na myśli pisząc o zasięgu regionalnym. Jakie Państwa zdaniem stacje TV o zasięgu regionalnym spełnią Państwa oczekiwania.

4. Jakie Państwa zdaniem pozycje prasy lokalnej i regionalnej spełnią Państwa oczekiwania w odniesieniu do publikacji artykułu.

Odpowiedzi na Państwa pytania - TUTAJ

 

Jednocześnie informujemy, że w termin składania ofert uległ wydłużeniu do dnia 27.11.2018 roku do godz.15.30.  - TUTAJOgłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - tutaj

Oferta organizacji pozarządowej
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Polskiego Czerwonego Krzyża, która wpłynęła w dniu 02.11.2018 r.

Oferta - tutaj

Ogłoszenie - możliwość najmu pomieszczeń użytkowych
Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o możliwości najmu pomieszczeń użytkowych. Pomieszczenia są zlokalizowane w odrestaurowanym dworcu PKP, przy ulicy Dworcowej 33, 83-400 Kościerzyna.

Informacja - tutaj

Załącznik nr 1 - tutaj

Załącznik nr 2 - tutaj

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż multimedialnej Ławki Niepodległości w Kościerzynie”


Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż multimedialnej ŁAWKI NIEPODLEGŁOŚCI w Kościerzynie” wg projektu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zaproszenie – TUTAJ

Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

PROJEKT UMOWY - TUTAJ


Ogłoszenie o wyniku postępowania - tutaj


Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna”

ZAPROSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Projekt Umowy - TUTAJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania - tutaj

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.788 z późn zm.) Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Kościerzyna w dniach od 29 października 2018 r. do 27 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, pokój nr 54 III piętro, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 14.00.

Ogłoszenie - czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 18 października 2018 r.

PROTOKÓŁ
z dnia 5 października 2018 r.

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wschodniej części miasta między torami,
a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 października 2018 r.


PROTOKÓŁ
z dnia 5 października 2018 r.

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 października 2018 r.Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zadania pn. dostarczenie przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu „JA w Internecie”.

Zaproszenie - TUTAJ

Zał 1 FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

 


Oferta organizacji pozarządowej
Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Klubu Sportowego Kaszubia, która wpłynęła w dniu 27.09.2018 r.

Oferta - tutaj

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 10 września 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami,

a ulicą Przemysłową, osiedle "Za torami".

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 10 września 2018 r.


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 10 września 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 10 września 2018 r.Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „ Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia –Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zaproszenie - tutaj
Załącznik nr 1 - tutaj
Załącznik nr 2 - tutaj
Załącznik nr 3 - tutaj

Zamieszczono dnia 7 września 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o zmianie przedmiotu zamówienia

 1. Zmiana treści zamówienia – tutaj
 2. Formularz ofertowy - tutaj
 3. Wydłużenie terminu składania ofert – tutaj
 4. Pytania i odpowiedzi nr 1 – tutaj

Zamieszczono dnia 17 września 2018 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny”

Ogłoszenie - tutaj

Zamieszczono dnia 10 października 2018 r.

 

Konsultacje społeczne – nie tylko dla organizacji pozarządowych!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r. Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 września o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Sali im. L. Szopińskiego w Kościerzynie.

Podczas spotkania omówimy założenia programowe.

Wszelki uwagi i sugestie do projektu Programu (do pobrania) można zgłaszać na specjalnym formularzu (do pobrania) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2018 roku
w formie:
- elektronicznej na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl
- listownej na adres: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 a, 83-400 Kościerzyna
- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna w Wydziale Rozwoju i Promocji

Opinie i uwagi zgłaszane po terminie zakończenia konsultacji nie będą uwzględniane.        

Zapraszamy serdecznie do czynnego udziału w konsultacjach oraz dedykowanym spotkaniu otwartym.

 

Informujemy uczestników konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2019r. o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna; dane adresowe: ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl

2.  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: kontakt@piodo.org.pl lub pisemnie na adres Administratora danych
z dopiskiem IOD,

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Państwa zgoda.

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Państwa dane mogą zostać przekazane:

- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7.  Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8.  Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody;

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

 

Zawiadomienie Koła Łowieckiego CIETRZEW w sprawie polowania - TUTAJ

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna

 stosownie do art. 18 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 788 z późn. zm.)

 informuje

że na terenie miasta Kościerzyna odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r. w związku z realizacją zadania pt. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu kościerskiego”.

Budżet Obywatelski - rusza głosowanie na projekty!

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach budżetowych, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2019 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

W ramach tego - ostatniego już - etapu konsultacji czyli bezpośredniego głosowania mieszkańców, wybrane zostaną projekty do realizacji w 2019 roku.

Regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2019 zostały przyjęte w drodze Uchwały nr lX/482/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2019 rok.

Na Państwa głosy czekamy do 07.09.2018r.

Zapraszamy do oddania głosu na projekt ze swojego okręgu!

Poniżej dostępne są najważniejsze informacje dotyczące głosowania:

lista projektów zakwalifikowanych do głosowania w poszczególnych okręgach -tutaj

zasady głosowania - wyboru zadań do realizacji - tutaj

okręgi miasta Kościerzyna - tutaj

Karty do głosowania zawierające projektów zakwalifikowane do głosowania  w poszczególnych okręgach wyborczych znajdują się poniżej:

karta do głosowania - okręg wyborczy 1 - tutaj

karta do głosowania - okręg wyborczy 2 -tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Ludowego Klubu Sportowego „CERAMIK” Łubiana na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora – TUTAJ

Ogłoszenie - TUTAJ

Protokół w sprawie ustaleń zmiany ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna - tutaj

Opublikowane w dniu 05-02-2019 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie dot. zmiany w ogłoszeniu dot. wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna - tutaj

 

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 20 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta LKS Ceramik Łubiana na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Kościerzyna”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 18 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego „KASZUBIA” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Trening w okresie przygotowawczym, a rozwój sportowy”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ


Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 13 lipca   2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta  Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski Gdańsk na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Niewidomi na kajakach”.
Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 10 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu „CARITAS” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia Caritas – etap 2”.

Oferta na realizację zadania publicznego - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 5 lipca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Klubu Sportowego „SOKÓŁ” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Kościerska strefa sportu – gramy w piłkę ręczną”. Oferta na realizację zadania publicznego

Treść oferty: TUTAJ

 


Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – etap I”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Zapytanie ofertowe - tutaj
Załącznik nr 1 - oświadczenie wykonawcy - tutaj
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - tutaj
Załącznik nr 3 - projekt umowy - tutaj

Zamieszczono dnia 9 lipca 2018 r.

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia nr 1- TUTAJ

Pytania i odpowiedzi do zaproszenia nr 2 - TUTAJ

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wydłużeniu do dnia 18.07.2018r. do godz. 15:30  terminu składania ofert w postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Pismo - TUTAJ 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I”

Pismo - TUTAJ

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, iż w związku z wystąpieniem długotrwałej suszy w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2018 roku, rolnicy, którzy stwierdzili szkody w swoich uprawach rolnych na terenie miasta Kościerzyna na skutek suszy mogą składać wnioski do Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9a, parter, Biuro Obsługi Mieszkańca, o oszacowanie szkód. Termin składania wniosków wyznacza się do dnia 6 lipca 2018 r. 

Wniosek o szacowanie szkód...

Zamieszczno dnia 3 lipca 2018 r.


Konsultacje Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok – złóż wniosek!


Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach, w wyniku których w budżecie Miasta Kościerzyny na rok 2019 znajdą się zadania wskazane przez mieszkańców Kościerzyny.

Jak to działa w Kościerzynie?

Konsultacje będą prowadzone w trzech etapach zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji budżetowych. W pierwszym etapie mieszkańcy miasta, na specjalnie przygotowanych formularzach, mogą zgłaszać propozycje projektów do realizacji w roku 2019. W kolejnych etapach odbędzie się komisyjna ocena zgłoszonych wniosków oraz wybór zadań do realizacji spośród projektów zaopiniowanych pozytywnie w drodze bezpośredniego głosowania mieszkańców.

UWAGA ważne:

 • Projekty składane są do dwóch okręgów (I i II) obejmujących wskazane ulice Miasta Kościerzyna, wg miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej, zgodnie z załącznikiem. Łączna pula środków wynosi 500.000 zł, po 250.000 zł dla każdego okręgu.
 • Zgłoszony projekt dotyczy wyłącznie okręgu, w którym zamieszkuje osoba go zgłaszająca.
 • Zgłaszane mogą być zarówno projekty dotyczące realizacji inwestycji (infrastrukturalne), jak i projekty o charakterze społecznym.
 • Każdy z uczestników konsultacji może zgłosić jeden wniosek, przy czym wartość jednostkowa zgłoszonego projektu o charakterze inwestycyjnym nie może przekroczyć kwoty 150.000 zł brutto, a wartość jednostkowa projektu o charakterze społecznym nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł brutto.
 • Zgłaszający musi określić przybliżony koszt realizacji projektu według własnego oszacowania. Ostateczna wycena dokonywana jest w procesie weryfikacji zgłoszonych zadań przez Urząd Miasta Kościerzyna.
 • Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Kościerzyny, wyłącznie w imieniu własnym jako osoba fizyczna.
 • W ramach konsultacji mogą być proponowane wyłącznie wydatki o charakterze lokalnym dotyczące inwestycji celu publicznego i mieszczące się w granicach zadań własnych gminy.
 • Propozycja projektu do budżetu obywatelskiego może dotyczyć tylko jednej lokalizacji.
 • Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej (poniżej) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna.
 • Wypełnione formularze projektów można składać w wersji pisemnej w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Kościerzyna oraz elektronicznej na adres: urzad@koscierzyna.gda.pl lub poprzez platformę E-Puap.
 • Zgłoszenie projektu uznaje się za ważne, jeśli wypełnione są wszystkie pola formularza oraz został on podpisany odręcznie przez zgłaszającego. Oznacza to, że dla ważności zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną niezbędne jest przekazanie skanu odręcznie podpisanego formularza. Dla ważności zgłoszenia niezbędne jest także wyrażenie przez zgłaszającego/cych zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie regulacje dotyczące konsultacji społecznych z mieszkańcami Kościerzyny dotyczących propozycji projektów do budżetu Miasta Kościerzyna na rok 2019 zostały przyjęte w drodze Uchwała LX/482/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących propozycji do budżetu Miasta Kościerzyna na 2019 rok

Zapraszamy do składania własnych propozycji projektów
do budżetu Kościerzyny na rok 2019.

Na zgłoszenia czekamy w okresie od 18.06.2018r. do 13.07.2018r.


ZŁÓŻ: WNIOSEK

Zobacz:
- w jakim jesteś okręgu – TUTAJ
- zasady i tryb przeprowadzania konsultacji budżetowych – TUTAJ
- harmonogram konsultacji z mieszkańcami Kościerzyny – TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kalendarz miejski na rok 2019

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu, druk i dostawa kalendarzy na rok 2019”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 1 - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie nr 2 - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Zamieszczono 14.06.2018 r.


Informacja o wyniku konkursu ofert - tutaj


 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tyś. Euro 

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna ul. 3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna, NIP: 591-15-66-370

zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

Zapytanie ofertowe - TUTAJ

Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ

Załącznik Nr 2 formularz ofertowy - TUTAJ

Załącznik Nr 3 projekt umowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 13 czerwca 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 21.06.2018r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetycznej – etap I”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WO 2014-2020. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ

Projekt umowy    - TUTAJ

Oświadczenia - TUTAJ

Formularz ofertowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 8 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji,

Ogłoszenie o wyniku postępowania - tutaj

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na przeprowadzenie promocji Projektu „Ziemia kościerska regionem o wysokiej efektywności energetyczne – etap I” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04. Redukcja emisji.

Ogłoszenie - TUTAJ

 

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje, że Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GD.RET.070/7/D/2018.KP z dnia 16 maja 2018 roku zatwierdzona została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury KOS-EKO Sp. z o.o. w Kościerzynie.

 

W związku z powyższym podaje się do publicznej wiadomości ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i miejscowości Stare Nadleśnictwo na terenie Gminy Kościerzyna na okres:  od 11.06.2018 r. do 10.06.2019 r. oraz  od 11.06.2019 r. do 10.06.2020 r. i 11.06.2020 r. do 10.06.2021 r.

 

Taryfa wod-kan dla Miasta Kościerzyna - TUTAJ

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościerzyna; dane adresowe: ul. 3 Maja 9a 83-400 Kościerzyna, telefon: +48 58 680 23 49, email: urzad@koscierzyna.gda.pl

2.      Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: kontakt@piodo.org.pl lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem IOD,

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

o   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)

o   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO),

o   realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

o   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

5.       Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.       Pani/Pana dane mogą zostać przekazane:

o   organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

o   innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kościerzyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kościerzyny.

7.       Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

8.       Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

9.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

o   prawo dostępu do danych osobowych,

o   prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;

o   prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

o   prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

o   prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuacje – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;

o   prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody;

o   prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

10.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 22 maja 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 23 maja 2018 r.


Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 3 „MESTWIN” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Na Prawdach Polaków oparci wielkość budujemy ”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu CARITAS na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia Caritas ”.

Oferta na realizację zadania publicznego - TUTAJ

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta Kościerzyna.

Czytaj więcej...Informacja dot. Ogłoszenia Urzędu Miasta
Do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęło zapytanie dot. Ogłoszenia Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie złożenia oferty na realizację zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji. W związku z powyższy uległ zmianie termin składania propozycji cenowej dla przedmiotowego zadania.

Punkt 6 Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2018r., do godz.14.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. budynek Urzędu Miasta w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9, pok. 13

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: Propozycja cenowa na zadanie pn.: realizacja zadań inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji

Propozycje cenowe, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiedź na zadane zapytanie TUTAJOgłoszenie Urzędu Miasta
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia oferty na realizację zadań Inspektora ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, tj. zadania polegającego na świadczeniu usług związanych z realizacją zadań ochrony danych osobowych oraz zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, zwanej „UODO”, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” i innymi obowiązującymi przepisami prawa dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kościerzyna.

 Zobacz:

 • Propozycja cenowa w formacie doc - TUTAJ
 • OGŁOSZENIE RODO w formacie pdf - TUTAJ

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w roku 2018r. - tutaj

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Dziękuję za uratowanie życia”. 60 lat krwiodawstwa w Polsce z turniejem ku pokrzepieniu serc”. Oferta na realizację zadania publicznego

Treść oferty: TUTAJ

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta „Gdańskiej Fundacji Dobroczynności" na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Spotkajmy się. Uroczystość 20-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy”.

Zobacz:  - OFERTA


Zamieszczono dnia 06.03.2018 r.

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 28 lutego 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta „Kościerskiego Stowarzyszenia Factum" na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Teraz pora na Aktywnego Seniora”.

Zobacz:  - OFERTA


Zamieszczono dnia 06.03.2018 r.

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Miejską Kościerzyna do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2018) Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji domowych systemów grzewczych.

Pobierz:
1. Ogłoszenie Czyste Powietrze o naborze - tutaj
2. Wniosek - do czystego powietrza - wersja .pdf lub .doc
3. Regulamin - tutaj

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Gmina Miejska Kościerzyna 

w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.), jako wnioskodawca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Osi Priorytetowej III Edukacja Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna w ramach konkursu nr RPPM.03.01.00-IŻ.00-22-001/18, ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu „Siódemka dla wszystkich - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Kościerzynie” mającego przyczynić się do upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w Kościerzynie.

Ogłoszenie - tutaj
Załącznik nr  1 karta zgloszenia - tutaj

Informacja o wyniku naboru - tutaj


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 4: Projekt umowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 31.01.2018r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 15.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 20.02.2018 r.

Oferta na realizację zadania publicznego
Burmistrz Miasta Kościerzyna, działając na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z póżn. zm.) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. do Urzędu Miasta w Kościerzynie wpłynęła oferta „Parafialnego Zespołu CARITAS” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jadłodajnia CARITAS”.

Zobacz:  - OFERTA


Zamieszczono dnia 22.01.2018 r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 3: Projekt umowy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 12.01.2018 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 30.01.2018r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2018 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Dotacje 2018 TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 3: Projekt umowy - TUTAJ


Zamieszczono dnia 08.01.2018 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 30.01.2018r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie kursu obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 22.12.2017r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kurs obsługi narzędzi TIK dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
Załącznik nr 3: Projekt umowy - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Dostawa materiałów biurowych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa materiałów biurowych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy
Załącznik nr 3: Wzór Umowy 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIERZYNA W ROKU 2018
Burmistrz Miasta Kościerzyna na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku, poz.1817), zaprasza przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania swoich kandydatur na członków komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna w roku 2018.

1. Ogłoszenie - TUTAJ
2. Załącznik nr 1- TUTAJ
3. Załącznik nr 2 - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”  w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: Propozycja cenowa - TUTAJ
Załącznik nr 2: Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

 

Ogłoszenie o zmianie terminu składania propozycji cenowej na zadanie pn.: Kursy dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna”

W związku z uzupełniającym zamieszczeniem projektu umowy przesuwa się termin składania ofert na dzień 01.12.2017 do godz. 15.30.

Projekt umowy - TUTAJ

 

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

Ogłoszenie o konkursie - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pt. „Wyjazdy edukacyjne uczniów placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” 

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.: „Wyjazdy edukacyjne uczniów placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III. Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej).

 

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Załącznik nr 1: Zestawienie wyjazdów edukacyjnych

Załącznik nr 2: Propozycja cenowa

Załącznik nr 3: Oświadczenia wykonawcy

Załącznik nr 4: Projekt Umowy  

Ogłoszenie o wyborze - TUTAJ


Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Wyniki konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Wyniki - tutaj

Program zatwierdzony Uchwałą RMK - tutaj


Rozstrzygnięcie IV otwartego konkursu ofert na 2017 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza IV otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze „nauka, edukacja, oświata i wychowanie”.

Ogłoszenie o konkursie – TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - kalendarz miejski na rok 2018

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „opracowanie projektu, druk i dostawa kalendarzy na rok 2018”.

Zobacz:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie 1 - TUTAJ
Przykładowe zdjęcie 2 - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ


W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna” w ramach projektu „Edukacja kluczem do przyszłości – podniesienie kompetencji kościerskich uczniów”.

ZOBACZ:

1. Zapytanie ofertowe - TUTAJ
2. Opis przedmiotu zamówienia - TUTAJ
3. Propozycja cenowa - TUTAJ
4. Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ
5. Projekt umowy zawierający Wykaz pomocy dydaktycznych z podziałem na placówki oświatowe - miejsca dostawy - TUTAJ

Zamieszczono dnia 18 sierpnia 2017 r.

6. Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

Zamieszczono dnia 29.09.2017r.


Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie – TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 8 sierpnia 2017 r.

 

Rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na 2017 rok


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

 

 

Nabór Operatora realizującego Program profilaktyki próchnicy u dzieci

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach „Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019”

Zarządzenie - TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

Zamieszczono dnia 26.07.2017 r.

 

Ogłoszenie o naborze ciągłym do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ciągły nabór członków do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna z następujących grup interesariuszy.

a)   mieszkańcy obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska,

b)   mieszkańcy Gminy Miejskiej Kościerzyna poza obszarem rewitalizacji,

c) przedstawiciele właścicieli, użytkowników wieczystych i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska wskazanych,

d)  przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzyna działalność gospodarczą.

Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025”. Szczegółowe zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera przyjęty Uchwałą nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna”.

Zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w postaci wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami prosimy dostarczać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna” jedną z poniższych dróg:

 • listownie na adres: Wydział Rozwoju i Promocji, Urząd Miasta Kościerzyna, ul.3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
 • osobiście do Urzędu Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, II piętro, pok. Nr 36,  w godzinach urzędowania tj. pn – pt godz. 7:30 – 15:30 

 

Ogłoszenie - TUTAJ
Formularz zgłoszeniowy - TUTAJ
Uchwała nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. - TUTAJ

Zamieszczono dnia 14.07.2017r.

 

Ogłoszenie o powołaniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o powołaniu Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna został powołany na mocy Zarządzenia nr 0050.95.2017 z dnia 14.07.2017r. Szczegółowe zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera przyjęty Uchwałą nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna”.

Ogłoszenie - TUTAJ
Zarządzenie nr 0050.95.2017 z dnia 14.07.2017r. - TUTAJ
Uchwała nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. - TUTAJ

Zamieszczono dnia 14.07.2017 r.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 6 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 210/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 05 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 lipca 2017 r.


Zaproszenie do złożenia propozycji  cenowej


Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”         

 

ZOBACZ:

1.       1.Zapytanie ofertowe - TUTAJ

2.       2.Oświadczenia wykonawcy - TUTAJ

3.       3.Propozycja cenowa - TUTAJ

 4. Projekt umowy - TUTAJ


Zamieszczono dnia 29.06.2017 r.


Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia – TUTAJ

Zamieszczono dnia 19.07.2017 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna

ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Ogłoszenie o konkursie  - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ


Burmistrz Miasta Kościerzyna

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w ramach
„Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017-2019”

Ogłoszenie  - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ

Uchwała XLVII/376/17 w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu Miasta Kościerzyna na lata 2017 – 2019" - TUTAJ


W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

Burmistrz Miasta Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9A

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

„Skład, druk i dostarczenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Miejskiej Kościerzyna”  

ZAPROSZENIE - TUTAJ

FORMULARZ OFERTOWY - TUTAJ

Projekt Umowy - TUTAJ

--
Zamawiający udziela wyjaśnień na pytanie dotyczące zapytania ofertowego -
 TUTAJ

Informacja o wyniku konkursu ofert - TUTAJ

W razie pytań informacji udziela: Krzysztof Recław 605-575-521

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

 w sprawie odwołania publicznej ustnej aukcji na dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez. 55/1 i 55/2, położonych w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 22 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.


czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn
ego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA


o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 czerwca 2017 r.


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie promocji projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”.

ZOBACZ:
1.    Zapytanie ofertowe
2.    Oświadczenia wykonawcy
3.    Propozycja cenowa
4.    Projekt umowy


Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

zamieszczono dnia 14 czerwca 2017 r.

Oferta organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki, która wpłynęła w dniu 05.06.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Otwarte spotkanie z mieszkańcami

Zapraszamy mieszkańców Kościerzyny na otwarte spotkanie dotyczące promocji Kościerzyny poprzez ustawienie w przestrzeni publicznej sieci 35 cm figurek Stolemów podnoszących atrakcyjność turystyczną miasta. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Sali Widowiskowej im. L. Szopińskiego.

Ponadto zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych  - do 25 maja 2017 r. każdy zainteresowany mieszkaniec może wyrazić swoje zdanie oddając głos w ankiecie konsultacyjnej.

Zobacz:
Ogłoszenie - TUTAJ
Formularz konsultacji społecznych - TUTAJ


Konsultacje społeczne z mieszkańcami Kościerzyny

Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących promocji Kościerzyny poprzez ustawienie w przestrzeni publicznej sieci 35 cm figurek Stolemów podnoszących atrakcyjność turystyczną miasta.

Ogłoszenie - TUTAJ
Formularz konsultacji społecznych - TUTAJ

Uchwała XX/148/11 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kościerzyna - TUTAJ

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tym tematem mieszkańcy Kościerzyny.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od dnia 12 maja 2017r. do dnia 25 maja 2017r. 

OCENA REALIZACJI „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 rok” - TUTAJ

Ogłoszenie o naborze do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miejskiej Kościerzyna oraz pełniącego funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji oraz wdrażania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025”. Szczegółowe zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna zawiera przyjęty Uchwałą nr XLVI/361/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 kwietnia 2017r. „Regulamin Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna” stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna w postaci wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami prosimy dostarczać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna” do 12 czerwca br. jedną z poniższych dróg:

 • listownie na adres: Wydział Rozwoju i Promocji, Urząd Miasta Kościerzyna, ul.3 Maja 9a, 83-400 Kościerzyna
 • osobiście do Urzędu Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, II piętro, pok. Nr 36,  w godzinach urzędowania tj. pn – pt godz. 7:30 – 15:30 

Ogłoszenie o naborze – tutaj
Formularz zgłoszeniowy – tutaj
Uchwała XLVI/361/17 wraz z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji Miasta Koscierzyna – tutaj


Burmistrz Miasta Kościerzyna informuje o wydłużeniu terminu naboru do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna do dnia 20  czerwca 2017 r. (zamieszczono dnia 09.06.2017 r.)


Oferta organizacji pozarządowej


Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły nr 3 "MESTWIN", która wpłynęła w dniu 12.05.2017 r.

 Oferta - TUTAJ

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE – Komitet Rewitalizacji Miasta Kościerzyna

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna przedstawiamy Informację podsumowującą przebieg ww. konsultacji wraz z prezentacją z debaty publicznej i spotkania. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Zachęcamy nadal do aktywnego włączenia się we wdrażanie rewitalizacji, w tym w prace Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna!

Ogłoszenie – tutaj

Informacja podsumowująca – tutaj

OBWIESZCZENIE Starosty Kościerskiego o wydaniu decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej- TUTAJ


Zamieszczono: 07.04.2017 r.

Ogłoszenie

GMINA MIEJSKA KOŚCIERZYNA ogłasza ustną aukcję na podstawie przepisów 70(1) i 70(2) Kodeksu Cywilnego na sprzedaż samochodu osobowego MERCEDES-BENZ VITO nr rej GKS 11A5

Ogłoszenie - TUTAJ

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna


czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.


OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka”

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.


Oferta organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Pomorskiego Oddziału Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, która wpłynęła w dniu 28.03.2017 r.

Oferta - TUTAJ


Oferta organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", która wpłynęła w dniu 27.03.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna


Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 marca 2017r. do dnia 16 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie konsultacje społeczne - TUTAJ

Projekt uchwały - TUTAJ

Regulamin Komitet Rewitalizacji - TUTAJ

Formularz konsultacyjny Komitet Rewitalizacji - TUTAJ

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych opracowanych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej”


Działając na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla pięciu załączonych dokumentów strategicznych i sektorowych oraz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących powyższych dokumentów. Konsultacje społeczne dla wymienionych wyżej dokumentów przeprowadzone będą w okresie 30 dni, tj. od dnia 22 marca 2017 r. do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach EOG - TUTAJ
Formularz konsultacji społecznych EOG - TUTAJ
Analiza dostępności transportowej KOF w latach 2014 -2020 - TUTAJ
Analiza możliwosci uzysknia statusu uzdrowiska - TUTAJ
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego - TUTAJ
Program Sektorowy OZE - TUTAJ
Program sektorowy rozwoju turystyki i promocji KOF - TUTAJ
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem gminy miejskiej Kościerzyna - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej, w tym analiza zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego - TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Pomorskiej Kolei Skarbnica - II Etap. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie".

Zaproszenie - TUTAJ

Propozycja cenowa - TUTAJ

Oświadczenie wykonawcy - TUTAJ

Wykaz usług - TUTAJ

Projekt umowy - TUTAJ

Odpowiedź na zapytanie nr 1 - TUTAJ

Odpowiedź na zapytanie nr 2 - TUTAJ

Ogłoszenie o zmianie terminu składania propozycji cenowej na zadanie pn.: Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Pomorskiej Kolei Skarbnica - II Etap. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie”.

W związku z wpłynięciem zapytań od Oferentów przesuwa się termin składania ofert na dzień 28.03.2017 do godz. 15.30.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na realizację zadania pn. Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Pomorskiej Kolei Skarbnica - II Etap. Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie” po przeprowadzeniu oceny i porównania ofert zgodnie z zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej, wybrano ofertę wykonawcy: SEMPER POWER Sp. z o.o. ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn opiewającą na kwotę 7.100,00 zł netto; 8.733,00 brutto.

Ogłoszenie  - TUTAJ

OBWIESZCZENIE Starosty Kościerskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - TUTAJ

Zamieszczono - 17.03.2017 r.

Rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna
Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna. Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miasta Kościerzyna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Kościerzyna przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 marca 2017r. do dnia 16 kwietnia 2017r.

Ogłoszenie - TUTAJ

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Miasta Kościerzyna „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025” na mocy Uchwały nr XLIV/327/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 22 lutego 2017r.

Ogłoszenie o przyjęciu GPR - TUTAJ
Uchwała Rady Miasta Kościerzyna nr XLIV/327/17 - TUTAJ
Informacja podsumowująca konsultacje - TUTAJ
GPR Miasta Kościerzyna - TUTAJ
Podsumowanie SOOŚ - TUTAJ
PROGNOZA OOŚ GPR- TUTAJ

Oferta organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia RoweOver, która wpłynęła w dniu 15.02.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Ogłoszenie Gmina Miejska ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w roku 2017 wynosi 5516,08 zł (459,67 zł miesięcznie na jedno dziecko) - więcej...

Oferta organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Klubu Sportowego CHAMPION Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 30.01.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej
Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Dwojki, która wpłynęła w dniu 26.01.2017 r.

Oferta - TUTAJ

Oferta organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę Kaszubskiego Instytutu Rozwoju, która wpłynęła w dniu 25.01.2017 r.

Oferta - TUTAJ

 Konkurs na Kierownika Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kościerzyna"

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie ogłasza konkurs na Kierownika Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kościerzyna”.

Ogłoszenie - TUTAJ

Oferty organizacji pozarządowej

Zgodnie z zapisami art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę UKS SP2 Gryf Kościerzyna, która wpłynęła w dniu 23.01.2017 r.

 Oferta - TUTAJ

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie

Ogłoszenie - TUTAJ

Zamieszczono dnia 20 stycznia 2017 r.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
W związku z zakończeniem konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025” przedstawiamy Informację podsumowującą przebieg ww konsultacji wraz z prezentacją ze spotkania i debaty publicznej.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych Programu. Zachęcamy nadal do aktywnego włączenia się we wdrażanie rewitalizacji, realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych i rozwój Miasta. Każda opinia jest cenna!

Ogłoszenie - TUTAJ

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu GPR - TUTAJ

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2017 rok
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wskazanym w art. 3 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Dotacje 2017 - TUTAJ

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”
Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”, który będzie aplikować o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych”.

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - TUTAJ
Załącznik nr 1: „Oświadczenia Wykonawcy”  - TUTAJ
Załącznik nr 2: „Propozycja cenowa” - TUTAJ
Załącznik nr 3: „Projekt umowy” - TUTAJ

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - TUTAJ

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025
Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025, które zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia 9 stycznia 2017r.

Ogłoszenie - TUTAJ
GPR Miasta Kościerzyna - TUTAJ
Formularz konsultacyjny - projekt GPR Miasta Kościerzyna - TUTAJ
Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu GPR - TUTAJ

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Gmina Miejska Kościerzyna w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.), oraz rozdziałem 3.5.1. Zasad wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, ogłasza otwarty nabór Partnerów do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś Priorytetowa 8. Konwersja, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne

Ogłoszenie - TUTAJ
Zał. 1 Wniosek - TUTAJ
Zał. 2 Mapa - TUTAJ
Zał. 3 Wykaz adresowy - TUTAJ
Zał. 4 karta Oceny - TUTAJ
Zał. 5 Wyciąg z wytycznych - TUTAJ

Ogłoszenie o wynikach naboru Partnerów - TUTAJ
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o wynikach naboru Partnerów - TUTAJ

WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !
Kościerskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczo – Gospodarczego zaprasza wszystkich mieszkańców na konsultacje społeczne opracowywanej dokumentacji projektowej w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywnosci Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji stategicznej i techniczno – kosztorysowej”, które odbędą się w dniu 15.12.2016 r.

Jeżeli chcą mieć Państwo wpływ na podniesienie atrakcyjności gospodarczej Powiatu Kościerskiego oraz poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Konsultacje dotyczyć będą tematyki związanej z opracowywanie dokumentacji projektowej dla tworzonych na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego stref gospodarczych oraz ich połączeń komunikacyjnych.

                                 ZAPRASZAMY - 15.12.2016 r.

Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 maja 9a

Zakres konsultacji:

 • Godz. 12.00 - połączenia komunikacyjne do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej:
  – ulica Przemysłowa w Kościerzynie,
 • Godz. 14.00 - uzbrojenie terenów Kościerskiego Parku Przemysłowego pod inwestycje.

Wiecej informacji:

Urząd Miasta Kościerzyna, Wydział Rozwoju i Promocji, pok.26, tel 58 680 23 02

Konsultacje - założenia do planu zaopatrzenia

Zapraszamy do konsultacji projektu aktualizacji dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna”.

Z treścią projektu aktualizacji Założeń można zapoznać się poniżej w załączniku oraz w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz na stronie internetowej pod adresem:

Uwagi i wnioski można składać w terminie do 23 grudnia 2016 roku:

 • Ustnie,
 • pisemnie na adres: Urząd Miasta Kościerzyna Wydział Rozwoju i Promocji
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@koscieryzna.gda.pl

 Założenia PZC Koscierzyna 2016 - TUTAJ

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025

Burmistrz Miasta Kościerzyna powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025, które przeprowadzone będą w okresie od dnia 16 grudnia 2016r. do dnia 9 stycznia 2017r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna - TUTAJ

 

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych

Burmistrz Miasta Kościerzyna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej”

ZOBACZ:
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Załącznik nr 1: „Oświadczenia Wykonawcy” 

Załącznik nr 2: „Propozycja cenowa” 

Załącznik nr 3: „Projekt umowy”


Załącznik nr 4: „Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025”

Załącznik nr 5: „Analiza możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego
na terenie Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego z uwzględnieniem Gminy Miejskiej Kościerzyna”

Załącznik nr 6a: „Opracowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego”

Załącznik nr 6b: „Opracowanie studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego – powiatu kościerskiego”

Załącznik nr 7: „Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru                            Funkcjonalnego”

Załącznik nr 8: „Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej w tym analiza zasobów
odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania”

 

Przedłużenie terminu składania propozycji cenowych

Informujemy, iż termin składania propozycji cenowej na zadanie pn.: Przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla pięciu dokumentów strategicznych i sektorowych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej” ulega przedłużeniu do dnia 12.12.2016r. do godz. 15:30. - TUTAJ

Zał. 3 projekt umowy zmiana - TUTAJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania - TUTAJ

 

Nabór organizacji do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór do Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

Ogłoszenie - TUTAJ
Zalacznik nr 1 - TUTAJ
Zalacznik nr 2 - TUTAJ

Otwarty konkurs ofert


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację (w formie wsparcia) zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku.

Ogłoszenie o konkursie - TUTAJ

Wzór oferty - TUTAJ

Oferta organizacji pozarządowej

Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.395 z późn. zm.) zgodnie z zapisami art. 19a ust. 3 zamieszcza się ofertę Kościerskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „REMUS” Kościerzyna , która wpłynęła w dniu 16.11.2016 r.

Oferta - TUTAJ

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 7 listopada 2016 r. 

OGŁOSZENIE

   Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na tablicy reklamowej zlokalizowanej na działce gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 21 października 2016 r.

Ogłoszenie o naborze propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza nabór propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna. Wszystkich mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem naszego miasta zapraszamy do zgłoszenia propozycji przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy sytuacji obszaru rewitalizacji tj. Osiedla 1000-lecia – Kartuska.

Ogłoszenie o naborze – tutaj

Formularz zgłoszeniowy – tutaj

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/9, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zamieszczono dnia 28 września 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni
oraz granicami miasta

czytaj więcej....

zamieszczono dnia 28 września 2016 r.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza konkurs na dotację dla organizacji pozarządowych. Na ten cel przeznaczył imponującą kwotę 536.000
Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie oraz uchwały Nr LVII/391/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 września 2006 r. w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kościerzyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok" ogłasza otwarty konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w 2009 roku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.
Konkurs obejmuje następujące zadania:
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2014-02-20
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2012-05-07 12:35:47.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 185380 razy.
v.20140204-083257