Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Informacje o środowisku i jego ochronie / Prognozy oddziaływania na środowisko
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Prognozy oddziaływania na środowisko
Prognozy oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, ul. 8-go Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Staszica

Załącznik graficzny

Podsumowanie

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta między trakcją kolejową do Chojnic a trakcją kolejową do Gdyni, oraz granicami miasta

Załącznik graficzny

Podsumowanie

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna

Załącznik graficzny

Podsumowanie dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna

Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczącej dz. nr 14/78, 14/79, 14/80, 14/81 i cz. dz. 14/43 obręb geodezyjny 6, przy ul. Piechowskiego i ul. Hallera w mieście Kościerzyna

Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 01 i 02, 04-MN, 05-MN, 21-MN, 01-KX, 22-U, 14-UZ w mieście Kościerzyna

Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” w części dotyczącej dz. nr 172/48, obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna

Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” w części dotyczącej ul. Budowlanych w mieście Kościerzyna

Podsumowanie dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2010-12-28 10:09:08.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2010-12-28 10:09:08.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 4934 razy.
v.20140204-083257