Strona z portalu

  Strona główna / Elementy pozostałe / Informacje o środowisku i jego ochronie / Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

PUBLICZNY DOSTĘP DO INFORMACJI

W związku z implementacją do ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Nr. 129/2006 poz. 902 z późn. zm.) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska Urząd Miasta Kościerzyna przystępuje do publikowania w Internecie na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku www.ekoportal.pl kart informacyjnych przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, a realizowanych na terenie miasta. Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110/2003 poz. 1058).

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Numer karty informacyjnej

Rok  wydania dokumentu

Rodzaj dokumentu

Temat dokumentu

Nazwa dokumentu

Data dokumentu

1/2016

2016

Prognozy oddziaływania na środowisko

inne

Informacje o stwierdzeniu konieczności  przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna – uzgodnienia z Pomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku

30.11.2016

2/2016

2016

Prognozy oddziaływania na środowisko

inne

Informacje o stwierdzeniu konieczności  przeprowadzenia SOOŚ dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna  – uzgodnienia z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku

06.12.2016

3/2016

2016

Projekty polityk, strategii, planów lub programów

inne

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025

16.12.2016

4/2016

2016

Prognozy oddziaływania na środowisko

inne

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025

16.12.2016

5/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”

08.01.2016

6/2016

2016

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”

18.01.2016

7/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie produkcji betonu z 10 Mg/d do 120 Mg/d w Betoniarni ZUW Kulaszewicz na działce nr 179/41 obręb 03 w Kościerzynie”

04.01.2016

8/2016

2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie produkcji betonu z 10 Mg/d do 120 Mg/d w Betoniarni ZUW Kulaszewicz na działce nr 179/41 obręb 03 w Kościerzynie”

02.02.2016

9/2016

2016

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

24.06.2016

10/2016

2016

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja  umarzająca jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie produkcji betonu z 10 Mg/d do 120 Mg/d w Betoniarni ZUW Kulaszewicz na działce nr 179/41 obręb 03 w Kościerzynie”

14.12.2016

11/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji paliw zlokalizowanej na działkach nr 171/9, 172/33 i 171/11, obręb ewidencyjny 03 w mieście Kościerzyna”

19.02.2016

12/2016

2016

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji paliw zlokalizowanej na działkach nr 171/9, 172/33 i 171/11, obręb ewidencyjny 03 w mieście Kościerzyna”

03.03.2016

13/2016

2016

inne

Ochrona zwierząt oraz roślin

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji paliw zlokalizowanej na działkach nr 171/9, 172/33 i 171/11, obręb ewidencyjny 03 w mieście Kościerzyna”

03.06.2016

14/2016

2016

decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji paliw zlokalizowanej na działkach nr 171/9, 172/33 i 171/11, obręb ewidencyjny 03 w mieście Kościerzyna”

06.06.2016

15/2016

 

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii produkcyjnej okien o stanowisko do malowania drewna na terenie hali produkcyjnej”

22.02.2016

16/2016

 

2016

decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa linii produkcyjnej okien o stanowisko do malowania drewna na terenie hali produkcyjnej”

21.03.2016

17/2016

 

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sześciu budynków mieszkalnych na działkach nr 71/12, 71/13 i 71/14, obręb 07 na terenie miasta Kościerzyna”

16.06.2016

18/2016

 

2016

decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa sześciu budynków mieszkalnych na działkach nr 71/12, 71/13 i 71/14, obręb 07 na terenie miasta Kościerzyna”

04.07.2016

19/2016

 

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji betonu w Betoniarni ZUW Kulaszewicz na działce nr 179/41 obręb 03 w Kościerzynie w celu zwiększenia produkcji betonu z 10 Mg/d do 130 Mg/d w zakresie: rozbudowa wiaty na kruszywo o wymiarach ok. 136,5 m2 oraz montażu dodatkowego silosu do produkcji betonu”

04.08.2016

20/2016

 

2016

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji betonu w Betoniarni ZUW Kulaszewicz na działce nr 179/41 obręb 03 w Kościerzynie w celu zwiększenia produkcji betonu z 10 Mg/d do 130 Mg/d w zakresie: rozbudowa wiaty na kruszywo o wymiarach ok. 136,5 m2 oraz montażu dodatkowego silosu do produkcji betonu”

09.08.2016

21/2016

 

2016

decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji betonu w Betoniarni ZUW Kulaszewicz na działce nr 179/41 obręb 03 w Kościerzynie w celu zwiększenia produkcji betonu z 10 Mg/d do 130 Mg/d w zakresie: rozbudowa wiaty na kruszywo o wymiarach ok. 136,5 m2 oraz montażu dodatkowego silosu do produkcji”

02.12.2016

22/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kościerzyna dz. nr 170/1, obręb 03 przy ul. Drogowców, polegająca   na budowie budynku stacji, wiaty stacji, myjni trzystanowiskowej, rozbudową istniejącego palcu manewrowego wraz z miejscami parkingowymi i stanowiskiem odkurzacza, zbiornika paliwowego V=100m3, zbiornika podziemnego LPG V= do 10 m3, pylonu cenowego oraz z infrastrukturą  niezbędną dla realizacji i funkcjonowania niniejszego zamierzenia budowlanego”

07.08.2016

23/2016

2016

 Inne

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kościerzyna dz. nr 170/1, obręb 03 przy ul. Drogowców, polegająca   na budowie budynku stacji, wiaty stacji, myjni trzystanowiskowej, rozbudową istniejącego palcu manewrowego wraz z miejscami parkingowymi i stanowiskiem odkurzacza, zbiornika paliwowego V=100m3, zbiornika podziemnego LPG V= do 10 m3, pylonu cenowego oraz z infrastrukturą  niezbędną dla realizacji i funkcjonowania niniejszego zamierzenia budowlanego”

08.09.2016

24/2016

2016

Inne

Ochrona zwierząt oraz roślin

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kościerzyna dz. nr 170/1, obręb 03 przy ul. Drogowców, polegająca   na budowie budynku stacji, wiaty stacji, myjni trzystanowiskowej, rozbudową istniejącego palcu manewrowego wraz z miejscami parkingowymi i stanowiskiem odkurzacza, zbiornika paliwowego V=100m3, zbiornika podziemnego LPG V= do 10 m3, pylonu cenowego oraz z infrastrukturą  niezbędną dla realizacji i funkcjonowania niniejszego zamierzenia budowlanego”

10.11.2016

25/2016

2016

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Kościerzyna dz. nr 170/1, obręb 03 przy ul. Drogowców, polegająca   na budowie budynku stacji, wiaty stacji, myjni trzystanowiskowej, rozbudową istniejącego palcu manewrowego wraz z miejscami parkingowymi i stanowiskiem odkurzacza, zbiornika paliwowego V=100m3, zbiornika podziemnego LPG V= do 10 m3, pylonu cenowego oraz z infrastrukturą  niezbędną dla realizacji i funkcjonowania niniejszego zamierzenia budowlanego”

16.11.2016

26/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „ Utworzenie Centrum Zarządzania Energią i kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych zlokalizowanego na terenie miasta Kościerzyna”

19.09.2016

27/2016

2016

Inne

Ochrona zwierząt oraz roślin

Postanowienie o odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum Zarządzania Energią i kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych zlokalizowanego na terenie miasta Kościerzyna”

04.10.2016

28/2016

 2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”

22.11.2016

29/2016

2016

Inne

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”

05.12.2016

30/2016

2016

Inne

Ochrona zwierząt oraz roślin

Postanowienie umarzające jako bezprzedmiotowe postępowanie sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna”

14.12.2016

31/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, regulacja zlewni rzeki Bibrowej”

09.12.2016

32/2016

2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, regulacja zlewni rzeki Bibrowej”

12.12.2016

33/2016

2017

Postanowienie

Ochrona zwierząt oraz roślin

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, regulacja zlewni rzeki Bibrowej”

24.02.2017

34/2016

2017

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, regulacja zlewni rzeki Bibrowej”

24.02.2017

35/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Zachód”

09.12.2016

36/2016

2016

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Zachód”

30.12.2016

37/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, budowa kanalizacji deszczowej Osiedle 1000-lecia II”

09.12.2016

38/2016

2016

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, budowa kanalizacji deszczowej Osiedle 1000-lecia II”

30.12.2016

39/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Za Torami”

09.12.2016

40/2016

2016

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzyca na terenie miasta Kościerzyna, budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Za Torami”

30.12.2016

41/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.”Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kościerzynie w ramach projektu „ Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

30.12.2016

42/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Budowa elektrociepłowni kogeneracyjnej na działce nr 142/46, obręb 06”

01.12.2016

43/2016

2016

decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Budowa elektrociepłowni kogeneracyjnej na działce nr 142/46, obręb 06”

16.12.2016

44/2016

2016

Wniosek o wydanie decyzji

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Przebudowa ul. Przemysłowej w Kościerzynie”

26.10.2016

45/2016

2016

inne

Ochrona zwierząt oraz roślin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn .” Przebudowa ul. Przemysłowej w Kościerzynie”

12.12.2016

1/2017

2017

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

inne

Opinia Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

11.01.2017

2/2017

2017

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

inne

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

17.01.2017

3/2017

2017

Polityki, strategie, plany lub programy

inne

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna na lata 2017-2025 wraz z Podsumowaniem SOOŚ

15.02.2017

4/2017

2017

Wniosek

Ochrona zwierząt oraz roślin

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii szansą poprawy jakości powietrza w regionie Kościerzyny”

16.01.2017

5/2017

2017

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ”Budowa przystani kajakowej wraz z niezbędną infrastrukturą w Kościerzynie w ramach projektu „ Pomorskie szlaki kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie”

20.01.2017

6/2017

 

Decyzja

Ochrona zwierząt oraz roślin

Decyzja umarzająca postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Słoneczna Kościerzyna – budowa instalacji odnawialnych źródeł energii szansą poprawy jakości powietrza w regionie Kościerzyny”

26.01.2017

 

 

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2010-04-11 17:17:56.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2010-04-11 17:17:56.0
Edytor : Joanna Wantoch Rekowska
Stronę odwiedzono 5964 razy.
v.20140204-083257