Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Wybory Samorządowe - Burmistrza Miasta
Wybory Samorządowe - Burmistrza Miasta

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie
z dnia 15 stycznia 2008 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Kościerzyna
w wyborach zarządzonych na dzień 27 stycznia 2008

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim, wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) Miejska Komisja Wyborcza w Kościerzynie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

1.
JANTA Dariusz Jan, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Dziemiany
zgłoszony przez KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ
członek Prawa i Sprawiedliwości
złożył następujące oświadczenie:
2.
MODRZEJEWSKI Marcin Mikołaj, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ"
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
złożył następujące oświadczenie:
3.
SŁOMIŃSKI Piotr Kazimierz, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW PIOTR SŁOMIŃSKI - SILNA KOŚCIERZYNA
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
4.
STENCEL Zbigniew Leszek, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA STENCEL "SAMORZĄDNOŚĆ"
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
1.
JANTA Dariusz Jan, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Dziemiany
zgłoszony przez KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ
członek Prawa i Sprawiedliwości
złożył następujące oświadczenie:
2.
MODRZEJEWSKI Marcin Mikołaj, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ"
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
złożył następujące oświadczenie:
3.
SŁOMIŃSKI Piotr Kazimierz, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW PIOTR SŁOMIŃSKI - SILNA KOŚCIERZYNA
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
4.
STENCEL Zbigniew Leszek, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA STENCEL "SAMORZĄDNOŚĆ"
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
1.
JANTA Dariusz Jan, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Dziemiany
zgłoszony przez KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ
członek Prawa i Sprawiedliwości
złożył następujące oświadczenie:
2.
MODRZEJEWSKI Marcin Mikołaj, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ"
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
złożył następujące oświadczenie:
3.
SŁOMIŃSKI Piotr Kazimierz, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW PIOTR SŁOMIŃSKI - SILNA KOŚCIERZYNA
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
4.
STENCEL Zbigniew Leszek, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA STENCEL "SAMORZĄDNOŚĆ"
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
1.
JANTA Dariusz Jan, lat 57, wykształcenie średnie, zam. Dziemiany
zgłoszony przez KWW PRAWO I SAMORZĄDNOŚĆ
członek Prawa i Sprawiedliwości
złożył następujące oświadczenie:
2.
MODRZEJEWSKI Marcin Mikołaj, lat 33, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KW "WSPÓLNOTA ZIEMI KOŚCIERSKIEJ"
członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej
złożył następujące oświadczenie:
3.
SŁOMIŃSKI Piotr Kazimierz, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW PIOTR SŁOMIŃSKI - SILNA KOŚCIERZYNA
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
4.
STENCEL Zbigniew Leszek, lat 57, wykształcenie wyższe, zam. Kościerzyna
zgłoszony przez KWW ZBIGNIEWA STENCEL "SAMORZĄDNOŚĆ"
nie należy do partii politycznej
złożył następujące oświadczenie:
 
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

* * *

K O M U N I K A T
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOŚCIERZYNIE
z dnia 4 stycznia 2008 r


w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Burmistrza Miasta Kościerzyna

Miejska Komisja Wyborcza w Kościerzynie podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Miejska Komisja Wyborcza w Kościerzynie zgłoszenie kandydatów na Burmistrza Miasta w wyborach przedterminowych Burmistrza Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 27 stycznia 2008 r przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta Kościerzyna przy ul. 3-go Maja 9 pok. Nr 5.

2. Zgłoszenia kandydatów na Burmistrza mogą być dokonane najpóźniej do dnia 9 stycznia do godz. 24oo.

W tym okresie w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej członkowie Komisji będą przyjmowali zgłoszenia ( z wyjątkiem niedziel)

- 5 stycznia 2008 r (sobota) od godz. 11oo do godz. 13oo
- 7 stycznia 2008 r (poniedziałek) od godz. 14oo do godz. 16oo
- 8 stycznia 2008 r (wtorek) od godz. 14oo do godz. 18oo
- 9 stycznia 2008 r (środa) od godz. 14oo do godz. 24oo

3. Zgłoszenia powinny być doręczone w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego bądź osobę przez niego upoważnioną.

Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113, poz. 984 z póź.zmianami) oraz ustawie z dnia 16 lipca 1998 r Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.z 2003 r Nr 159, poz. 1547 z póź.zmianami ) a także w przepisach wydanych na ich podstawie.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Sławomir Szkobel

* * *

Kościerzyna, .dnia 04 stycznia 2008
Miejska Komisja Wyborcza
w Kościerzynie 

K O M U N I K A T

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Gdańsku Nr 1 /08 z dnia 2 stycznia 2008r

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie powołana została Miejska Komisja Wyborcza w Kościerzynie dla przeprowadzenia w dniu 27 stycznia 2008 r wyborów przedterminowych Burmistrza w następującym składzie:

1. Brzeziński Karol
2. Drzymała Bogdan
3. Pobłocki Stanisław
4. Stiepanow Wiesław
5. Szkobel Sławomir
6. Winczewski Andrzej
7. Wiśniewska Kaiser Maria

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2008 r Komisja wybrała ze swego grona przewodniczącego Komisji Pana Sławomira Szkobel, oraz zastępcę przewodniczącego Komisji Pana Stanisława Pobłockiego.

Miejska Komisja Wyborcza w Kościerzynie ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Kościerzyna przy ulicy 3-go Maja 9 pokój Nr 5, telefon 058 680 23 10

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Sławomir Szkobel

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2010-08-25 18:58:49.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2010-08-25 18:58:49.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 3425 razy.
v.20140204-083257