Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Protokoły
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Protokoły
Protokoły

 

PROTOKÓŁ z dnia 14 maja 2020 r. z przeprwadzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 14 maja 2020 r., dotyczącej zaopiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, Wojska Polskiego, Klasztorną, obwodnicą miasta i zachodnią granicą miasta w Kościerzynie.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 27 maja 2020 r.


PROTOKÓŁ z dnia 7 lutego 2019 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wshodniej części miasta Kościerzyna p.n. "Plebanka".

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 26 kwietnia 2019 r.


PROTOKÓŁ z dnia 5 października 2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 października 2018 r.


PROTOKÓŁ z dnia 5 października 2018 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.

Czytaj więcej...


Zamieszczono dnia 16 października 2018 r.


PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna z dnia 5 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 20 czerwca 2018 r.


PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna z dnia 07 czerwca 2018 r.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 15 czerwca 2018 r.


PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kościerzyna dotyczącego terenu działki nr 100/5 obr. 6 na terenie miasta Kościerzyna z dnia 10 maja 2018 r.

Czytaj wiecej...

Zamieszczono dnia 18 maja 2018 r.


PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 18 maja 2018 r.


PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 26 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 15 lutego 2018 r.


PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Miasta Kościerzyna w dniu 27 października 2017 r.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 01 grudnia 2017 r.


PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej „Kościerzyna Zachód” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 25 stycznia 2017 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie,

2. terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 15 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 9 września 2016 r.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 26 października 2016 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto”.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 4 sierpnia 2016 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 95 obręb 7.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 9 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 17 sierpnia 2015 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 16 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 12 marca 2015 r.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 9 kwietnia 2015 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obręb 6 przy ul. Piechowskiego.

czytaj więcej... 

Zamieszczono dnia 24 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego.

czytaj więcej..... 

Zamieszczono dnia 24 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 24 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 21 października 2014 r. dotyczące zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka” oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie, a także terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic, a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta.

czytaj więcej...

PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 18 września 2014 r. dotyczące zaopiniowania projektu analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Miejskiej Kościerzyna w latach 2010-2014.

czytaj więcej...

PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 30 lipca 2014 r. dotyczące zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto” oraz uchylenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla niżej wymienionych fragmentów miasta Kościerzyna:

a)    w części dotyczącej działki nr 271/6 obręb 5 przy ul. dr Leona Heykego,

b)    w części dotyczącej działek nr 95/6-95/9 obr. 6 przy ul. Piechowskiego,

c)    w części dotyczącej działki nr 136/2 obręb 7 przy ul. Klasztornej.

czytaj więcej...

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo-składowych „Trójkąt Przemysłowy” w Kościerzynie.

czytaj więcej...

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego między ul. Rzemieślniczą, 8 Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica.

czytaj więcej.....

PROTOKÓŁ z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Kościerzyna w dniu 5 września 2013 r.

czytaj więcej...

PROTOKÓŁ z dnia 8 października 2013 r. z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna w granicach administracyjnych.

czytaj więcej...

Protokół z z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami'
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami, a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami'
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do Chojnic a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego pomiędzy ul. Rzemieślniczą, 8-Marca oraz budynkami zabudowy wielorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północnej części miasta pomiędzy ulicą Drogowców, trakcją kolejową a północną granicą miasta Kościerzyna
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczącej dz. nr 14/78, 14/79, 14/80, 14/81 i cz. dz. nr 14/43 obręb geodezyjny 6, przy ul. Piechowskiego i ul. Hallera w mieście Kościerzyna
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościerzyna Zachód” w części dotyczącej obszaru oznaczonego symbolem 01 i 02, 04-MN, 05-MN, 21-MN, 01-KX, 22-U, 14-UZ w mieście Kościerzyna
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” w części dotyczącej dz. nr 172/48 obręb geodezyjny 3, przy ul. Drogowców w mieście Kościerzyna
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trójkąt Przemysłowy” w części dotyczącej ul. Budowlanych w mieście Kościerzyna
Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla "Tysiąclecia II" w Kościerzynie położonego pomiędzy ulicami: Kartuską, Heykego, trakcją kolejową do Chojnic i ulicą Marchewicza

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą Przemysłową, osiedle "Za torami"

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna dotyczących przeznaczenia działki nr 94/11 obręb 6 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna dotyczących przeznaczenia działki nr 22/41 obręb 5 przy ul. Bolduana

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Kościerzyna dotyczących przeznaczenia działki nr 80/2 obręb 10 przy ul. Plebanka

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Klasztorną, Wojska Polskiego, Kapliczną od południa graniczącego z terenem cmentarza w Kościerzynie
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2011-06-17 11:17:21.0
Autor : Justyna OlszewskaCzas udostępnienia : 2011-06-17 11:17:21.0
Edytor : admin WGN
Stronę odwiedzono 17611 razy.
v.20140204-083257