Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienie Publiczne 2010
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Zamówienie Publiczne 2010
Zamówienie Publiczne 2010

 

ZP 31/2010 - Kościerzyna: Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie Miasta Kościerzyna - Utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem solarek - posypywarek
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Karty Zleceń A-1, A-2, A-3, A-4
Wykaz ulic - zał. A1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 29/2010 - Kościerzyna: Modernizacja ulicy Wejhera w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB - branża sanitarna
STWiORB - branża drogowa
Plan sytuacyjny
Przekrój
Przedmiar
Modernizacja
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 28/2010 - Kościerzyna: Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie Miasta Kościerzyna - Utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem solarek - posypywarek
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Karty Zleceń A-1, A-2, A-3, A-4
Wykaz ulic - zał. A1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 27/2010 - Kościerzyna: Modernizacja ulicy Wejhera w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 26/2010 - Kościerzyna: Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Karty Zleceń A-1, A-2, A-3, A-4
Karty Zleceń C-1, C-2
Wykaz ulic - zał. A1
Wykaz ulic gruntowych - zał. C1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 25/2010 Kościerzyna: Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na pomnik Remusa w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Regulamin konkursu
Materiały wyjściowe
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 21/2010 - Kościerzyna: Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Karty Zleceń A-1, A-2, A-3, A-4
Karty Zleceń B-1, B-2, B-3
Karty Zleceń C-1, C-2
Karty Zleceń D-1, D-2, D-3
Karty Zleceń E-1, E-2, E-3, E-4
Wykaz chodników i parkingów - mechaniczne - zał. D1, D2
Wykaz chodników, schodów, przejść dla pieszych E1, E2, E3, E4
Wykaz ulic - zał. A1
Wykaz ulic - zał. B1
Wykaz ulic gruntowych - zał. C1
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 20/2010 - Kościerzyna: Promocja projektu pt. "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 2
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 19/2010 - Kościerzyna: Modernizacja ulicy Marchewicza w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
STWiORB
Kosztorys ofertowy
Pismo 1
Zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 
ZP 18/2010 - Kościerzyna: Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna (realizacja uchwały Nr XLV/312/09 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna)
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uchwała XLV/312/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościerzyna
Pismo 1
Zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


ZP 17/2010 - Kościerzyna: wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych do celów planistycznych dla obszarów: część 1: centralnej części miasta Kościerzyna Stare Miasto część 2: wschodniej części miasta Kościerzyna Plebanka
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Uchwała XLVI/321/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części miasta Kościerzyna „Stare Miasto"
Uchwała XLVI/324/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna „Plebanka"
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 16/2010 - Kościerzyna: Kościerzyna miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym - Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Publicznych nr 1, 2 i 3 w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZP 13/2010 - Promocja projektu pt. "Pocztówka z Kościerzyny - rewitalizacja Rynku Miasta"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 1
Pismo 2
Pismo 3
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 12/2010 - Kościerzyna: Modernizacja boisk w SP Nr 1 i SP Nr 2 w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Kosztorys ofertowy
STWiORB
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 11/2010 - Opracownie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Heykego, Szkolnej, Majkowskiego, Rogali, Sawickiej, Derdowskiego, Abrahama, Lipowej w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


ZP 10/2010 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Pocztówka z Kościerzyny - rewitalizacja Rynku Miasta"
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 9/2010 - Promocja projektu pt. „Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie”
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 8/2010 - Utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia
Załączniki
Pismo 1 wraz z aktualizacją załączników
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 7/2010 - Bieżące utrzymanie ulic na terenie Miasta Kościerzyna, roboty remontowo - utrzymaniowe
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
STWiORB
Ogłoszenie o wyniku postepowania

 

 

ZP 6/2010 - Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 4 /2010 - Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ulicy Józefa Hallera w Kościerzynie łączącej drogę krajową nr 20 z drogą powiatową nr 2429G
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Dokumentacja projektowa
Kosztorysy ofertowe
Pismo 1
Pismo 2
Pismo 3
Pismo 4
Pismo 5
Pismo 6
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 3/2010 - Pocztówka z Kościerzyny - REWITALIZACJA RYNKU MIASTA
Ogłoszenie o zamówieniu
Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu
Instrukcja dla wykonawców
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 2/2010 - Konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2010
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiORB
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 1/2010 - Projekt, przygotowanie do druku, skład komputerowy, druk miesięcznika KOŚCIERZYNA
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenia
Projekt umowy
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2010-11-15 14:45:40.0
Autor : Tomasz MoskalCzas udostępnienia : 2010-11-15 14:45:40.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 4500 razy.
v.20140204-083257