Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienie Publiczne 2009 (Archiwum)
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Zamówienie Publiczne 2009 (Archiwum)
Zamówienie Publiczne 2009 (Archiwum)
ZP 47/2009 - Projekt, przygotowanie do druku, skład komputerowy, druk miesięcznika KOŚCIERZYNA
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 5/09 MOPS - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 46/2009 - Opróżnianie pojemników na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji z terenu cmentarza w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 4/09 MOPS - Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu - dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia - autyzmu - dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

 

ZP 3/09 MOPS - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 43/09 - Promocja projektu pt.„Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie”
Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja projektu pt.„Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie”
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Pismo 2
Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

 

ZP 42/09 - Zarządzanie i nadzór nad realizacją wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. "E-Kościerzyna - zintegrowany system informatyczny"
Ogłosznie o zamówieniu - Zarządzanie i nadzór nad realizacją wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. "E-Kościerzyna - zintegrowany system informatyczny"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 41/09 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie"

Ogłoszenie o zamówieniu - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 2
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 3
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 40/09 - Promocja projektu  "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców,  Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie"
Ogłoszenie o zamówieniu - Promocja projektu  "Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców,  Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 2
Pismo 3
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 4
Pismo 5
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 39/09 - Zarządzanie i nadzór nad realizacją wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. "E - Kościerzyna -  zintegrowany system informatyczny"

Ogłoszenie o zamówieniu - Zarządzanie i nadzór nad realizacją wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. "E - Kościerzyna -  zintegrowany system informatyczny"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 36/09 - Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Kosztorysy ofertowe
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Pismo 1
Pismo 2
Pismo 3
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 4
Pismo 5
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 6
Zaktualizowane rysunki
Pismo 7
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana terminu składania ofert
Pismo 8
Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu
Pismo 9
Pismo 10
Rozstrzygnięcie protestu
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 34/09 - Modernizacja parkingu przy ul.Targowej

Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja parkingu przy ul.Targowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 33/09 - Kościerzyna: Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenia
Wykaz sprzętu
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 32/09 - Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. "E - Kościerzyna -  zintegrowany system informatyczny"

Ogłoszenie o zamówieniu - "E-KOŚCIERZYNA - ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY"
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja
Kosztorysy ofertowe
Protest
Rozstrzygnięcie protestu
Pismo 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pismo 2
Pismo 3
Pismo 4
Pismo 5
Pismo 6
Pismo 7
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 31/09 - Modernizacja parkingu przy ul. Markubowo
Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja parkingu przy ul. Markubowo
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 30/09 - Remont ul. Cegielnia w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont ul. Cegielnia w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 2/09 MOPS - Kościerzyna: przeprowadzenie warsztatu komputerowego
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: przeprowadzenie warsztatu komputerowego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Potencjał kadrowy
Doświadczenie wykonawcy
Projekt umowy
Informacja o zmianie ogłoszenia
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 29/09 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców,  Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 28/09 - Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu - Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskiej Kościerzyna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenia
Wyjaśnienie
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 27/09 - Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku
Ogłoszenie o zamówieniu - Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 26/09 Kościerzyna: Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: Uspokojenie ruchu poprzez modernizację ul. Józefa Wybickiego, Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców, Marii Skłodowskiej-Curie w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Kosztorysy ofertowe
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Protest
Zmiana ogłoszenia
Pismo 1
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 25/09 - Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku
Ogłoszenie o zamówieniu - Pocztówka z Kościerzyny - Rewitalizacja Rynku
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 24/2009 - Kościerzyna: Modernizacja ulicy Wańkowicza w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: Modernizacja ulicy Wańkowicza w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 21/2009 - Kościerzyna: Remont schodów przy ul. Sędzickiego w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: Remont schodów przy ul. Sędzickiego w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 20/2009 - Kościerzyna: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie przy ul. Skłodowskiej 19
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie przy ul. Skłodowskiej 19
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Pismo 2
Zmiana terminu składania ofert
Protest
Oddalenie protestu
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 15/2009 - Kościerzyna: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Hallera w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Hallera w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP MOPS - Kościerzyna: przeprowadzenie kursów zawodowych
Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna: przeprowadzenie kursów zawodowych
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie
Potencjał kadrowy
Doświadczenie wykonawcy
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 14/2009 - Opracowanie koncepcji projektowej budowy Regionalnego Węzła Komunikacyjnego Kościerzyna - Północ
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie koncepcji projektowej budowy Regionalnego Węzła Komunikacyjnego Kościerzyna - Północ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 13/2009 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingów przy ul. Ogrodowej w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingów przy ul. Ogrodowej w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pismo 1
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 12/2009 - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Hallera w Koscierzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Hallera w Koscierzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 11/2009 - Opracowanie koncepcji projektowej budowy Regionalnego Węzła Komunikacyjnego Kościerzyna - Północ
Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie koncepcji projektowej budowy Regionalnego Węzła Komunikacyjnego Kościerzyna - Północ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenia
Potencjał kadrowy
Wykaz podwykonawców
Doświadczenie wykonawcy
Projekt umowy
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 10/2009 - Remont ciągu ulic Mickiewicza-Staszica-Chojnickiej w Kościerzynie
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont ciągu ulic Mickiewicza-Staszica-Chojnickiej w Kościerzynie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa
Przedmiary robót
Kosztorysy ofertowe
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Wyjaśnienia
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 6/2009 - Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny

Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Kościerzyna w ramach projektu pt. E-Kościerzyna - Zintegrowany System Informatyczny

SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Koncepcja
Formularz ofertowy

Oświadczenia

Potencjał kadrowy

Wykaz podwykonawców

Doświadczenie wykonawcy

Projekt umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 5/2009 - Modernizacja ulicy Reja
Ogłoszenie o zamówieniu - modernizacja ulicy Reja

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiar
Plan sytuacyjny
Przekrój

STWiORB

Formularz ofertowy

Oświadczenia

Potencjał kadrowy
Potencjał techniczny
Wykaz podwykonawców
Doświadczenie wykonawcy
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

ZP 4/2009 - Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Kościerzyna
Ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Kościerzyna

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia
STWiORB
Formularz ofertowy dla części 1

Formularz ofertowy dla części 2

Formularz cenowy dla części 1

Formularz cenowy dla części 2

Oświadczenia

Potencjał kadrowy

Projekt umowy dla części 1

Projekt umowy dla części 2

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

ZP 3/2009 - Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2009 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2009 r.

SIWZ

STWiORB

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Oświadczenia

Potencjał kadrowy

Projekt umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

ZP 2/2009 - konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2009 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2009 r.

SIWZ

STWiORB
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenia
Potencjał kadrowy
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Archiwum 2009

 

ZP 1/2009 - Opróżnianie pojemników na odpady zmieszane i odpady ulegające biodegradacji z terenu cmentarza w Kościerzynie
Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Projekt umowy
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2010-04-06 12:17:47.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2010-04-06 12:17:47.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 2322 razy.
v.20140204-083257