Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Skarbnik
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Skarbnik
Skarbnik

Skarbnik Miasta

Jarosław Laska

 

Kontakt
Telefon   058 680 23 79
Fax         058 680 23 20
Godziny przyjęć interesantów
W godzinach od 730 do 1530 w budynku Urzędu Miasta, II piętro, pokój nr 34-35
Kompetencje

Zadania Skarbnika Miasta:

 1. Skarbnik pełni funkcję głównego księgowego budżetu Gminy.
 2. Skarbnik organizuje, nadzoruje i odpowiada za pracę Wydziału Finansowego.
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. przygotowanie założeń i planów do projektu budżetu oraz przygotowanie projektu budżetu Miasta,
  2. analiza realizacji budżetu i występowanie do Burmistrza z wnioskami w sprawie zmian budżetu,
  3. realizacja budżetu Miasta zgodnie z uchwałą budżetową,
  4. składanie kontrasygnaty na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania Gminy i Urzędu,
  5. przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i Gminnym jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planu budżetowego,
  6. opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych,
  7. nadzór nad całokształtem spraw z zakresu rachunkowości w Urzędzie i Gminnych jednostkach organizacyjnych,
  8. sporządzanie planu kontroli wydatków i dochodów budżetu miasta zgodnie z ustawą Prawo finansów publicznych, w Urzędzie i Gminnych jednostkach organizacyjnych.
  9. przeprowadzanie kontroli finansów zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w pkt 8,
  10. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
  11. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-02-13 11:04:46.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-02-13 11:04:46.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 8652 razy.
v.20140204-083257