Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Zastępcy Burmistrza / Tomasz Nadolny
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
.
.

Zastępca Burmistrza Miasta

 
Kontakt Telefon 058 680 23 46
Fax 058 680 23 20
e-mail: urzad@koscierzyna.gda.pl
Godziny przyjęć interesantów
 7.30 - 15.30 w budynku Urzędu Miasta, I piętro, sekretariat, sala nr 14
Kompetencje  

Zastępca Burmistrza w zakresie powierzonych mu obowiązków zapewnia
kompleksowe rozwiązywanie problemów, a w szczególności:

 1. koordynuje działaniami podporządkowanych Wydziałów, pełnią nadzór merytoryczny nad pracą podległych Wydziałów, w tym:
  a. akceptuje materiały kierowane do rozpatrzenia przez Burmistrza,
  b. nadzoruje realizację uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza,
  c. przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
 2. proponuje i inicjuje rozwiązania w zakresie funkcjonowania podporządkowanych Wydziałów,
 3. pełni nadzór nad prawidłową realizacją budżetu przez podporządkowane Wydziały,
 4. dokonuje ocen pracy podległych Naczelników Wydziałów,
 5. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 6. pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Burmistrza,
 7. prowadzi w imieniu Burmistrza określone sprawy gminne,
 8. składa oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-02-13 10:50:25.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-02-13 10:50:25.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 8144 razy.
v.20140204-083257