Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Zastępca Burmistrza / Ewa Aleksandrowicz
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Ewa Aleksandrowicz
Ewa Aleksandrowicz

Zastępca Burmistrza Miasta

Ewa
Aleksandrowicz
Kontakt Telefon 058 680 23 46
Fax 058 680 23 20
e-mail e.aleksandrowicz@koscierzyna.gda.pl
Godziny przyjęć interesantów
Wtorek w godzinach od 800 do 1500 w budynku Urzędu Miasta, I piętro, sekretariat, sala nr 14
Kompetencje Zastępca Burmistrza w zakresie powierzonych mu obowiązków zapewnia
kompleksowe rozwiązywanie problemów, a w szczególności:
 1. koordynuje działaniami podporządkowanych Wydziałów, pełni nadzór merytoryczny nad pracą podległych Wydziałów, w tym:
  a. akceptuje materiały kierowane do rozpatrzenia przez Burmistrza,
  b. nadzoruje realizację uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza,
  c. przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków,
 2. proponuje i inicjuje rozwiązania w zakresie funkcjonowania podporządkowanych Wydziałów,
 3. pełni nadzór nad prawidłową realizacją budżetu przez podporządkowane Wydziały,
 4. dokonuje ocen pracy podległych Naczelników Wydziałów,
 5. podpisuje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza,
 6. pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Burmistrza,
 7. prowadzi w imieniu Burmistrza określone sprawy gminne,
 8. składa oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza.
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-02-13 10:50:25.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-02-13 10:50:25.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 5212 razy.
v.20140204-083257