Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Burmistrz
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Burmistrz
Burmistrz

Burmistrz Miasta

Michał MajewskiKontakt
Telefon 058 680 23 49,
Fax 058 680 23 20
Dyżury
Wtorek w godzinach od 700 do 1700 w budynku Urzędu Miasta, I piętro, sekretariat, sala nr 14
Kompetencje

Do kompetencji Burmistrza należy:

 1. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem,
 2. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 3. udzielanie Zastępcy Burmistrza upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą,
 4. udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pełnomocnictw dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. dokonywanie ocen pracy pracowników Urzędu,
 6. wykonywanie funkcji kierownika zakładu pracy w Urzędzie,
 7. wykonywanie czynności przełożonego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 9. określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie,
 10. podpisywanie umów i porozumień w imieniu Gminy,
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między Wydziałami Urzędu,
 12. wykonywanie czynności organu obrony cywilnej,
 13. wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
 14. wykonywanie uchwał Rady Miasta,
 15. przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.
Zarządzenia Burmistrza
Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2012-02-13 10:37:32.0
Autor : Magdalena WierzbaCzas udostępnienia : 2012-02-13 10:37:32.0
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 28427 razy.
v.20140204-083257