Strona z portalu

  Ogłoszenia o sesjach VIII Kadencji Rady Miasta Kościerzyna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Dnia 27 listopada 2019 r. /środa/ o godz. 1400 odbędzie się XVIII sesję Rady Miasta Kościerzyna.

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2019r. – druk nr 164,

 bzmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 165,

 c. nadania nazw: Jesienna i Zimowa drogom położonym w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 166,

 d. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 48/3, położonej w obrębie geodezyjnym 01 miasta Kościerzyna – druk nr 167,

 e. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 168,

 f. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 416/45, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna oraz działki ozn. nr geodez. 96/8, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna – druk nr 169,

 g. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę cele mieszkaniowe – druk nr 170,

 h. wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 1502 i nr 1503, położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 171,

 i. wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu nr 416/39, nr 416/40, nr 416/41 i nr 416/42 położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna – druk nr 172,

 j. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geodezyjnym 10/1, położonej przy ul. Przemysłowej, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna – druk nr 173,

 k. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 83 i 97,  położonych w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna – druk nr 174,

 l. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kościerzyna na lata 2019 – 2022” – druk nr 175,

 m. pomnika przyrody „Aleja Jaworowa” – druk nr 176,

 n. przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kościerzyna na lata 2020-2024” – druk nr 177.

 6. Informacja z wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

 7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

 8. Wolne wnioski i informacje.

 9. Zakończenie sesji.

 

 

Archiwum ogłoszeń:

Sesja Rady Miasta Kścierzyna nr XVIII 27.11.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVII 30.10.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVI 19.10.2019 (uroczysta)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XV 25.09.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIV 04.09.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIII 07.08.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XII 03.07.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XI 26.06.2019 (absolutorium)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr X 29.05.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IX/19 24.04.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VIII/19 27.03.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VII/19 27.02.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VI/19 30.01.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr V/18 19.12.2018 (sesja budżetowa)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IV/18 19.12.2018

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr III/18 12.12.2018 (sesja nadzwyczajna)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr II/18 29.11.2018

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr I/18 21.11.2018

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2018-11-23
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2018-11-23 14:12:13
Edytor : radamiasta
Stronę odwiedzono 920 razy.
v.20140204-083257