Strona z portalu

  Ogłoszenia o sesjach VIII Kadencji Rady Miasta Kościerzyna
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

Dnia 26 lutego 2020 r. /środa/ o godz. 1400 odbędzie XXII sesja Rady Miasta Kościerzyna,

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

4. Informacja z działalności Związku Gmin Wierzyca za rok 2019 rok.

5. Informacja z działalności ZUOK Stary Las Sp. z o.o. za 2019 rok.

6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany uchwały Nr XX/172/19 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kościerzyna na 2020r. – druk nr 201,

b. zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna – druk nr 202,

c. XIII emisji obligacji miejskich – druk nr 203,

d. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 99/43, 99/44 i 371, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna – druk nr 204,

e. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 72/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 miasta Kościerzyna – druk nr 205,

f. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 245/20, położonej w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna – druk nr 206,

g. wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki ozn. nr geodez. 269/28, położonej w obrębie geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna – druk nr 207,

h. wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 26/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna – druk nr 208,

i. uchylenia uchwały nr XXI/182/20 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościerzyna oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane – druk nr 209.

8. Informacja z przebiegu i stanu przygotowań inwestycji realizowanych przez gminę miejską oraz gminne jednostki organizacyjne;

9. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019;

10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019;

11. Ocena realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kościerzyna za rok 2019;

12. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Próchnicy zębów dla dzieci w wieku 5 lat z terenu miasta Kościerzyna;

13. Utrzymanie porządku i czystości w gminie;

14. Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta za 2019;

15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zakończenie sesji.

 

 

 

Archiwum ogłoszeń:

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXII 26.02.2020

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XXI 29.01.2020

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XX 18.12.2019 (sesja budżetowa)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIX 18.12.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVIII 27.11.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVII 30.10.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XVI 19.10.2019 (uroczysta)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XV 25.09.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIV 04.09.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XIII 07.08.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XII 03.07.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr XI 26.06.2019 (absolutorium)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr X 29.05.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IX/19 24.04.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VIII/19 27.03.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VII/19 27.02.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr VI/19 30.01.2019

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr V/18 19.12.2018 (sesja budżetowa)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr IV/18 19.12.2018

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr III/18 12.12.2018 (sesja nadzwyczajna)

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr II/18 29.11.2018

Sesja Rady Miasta Kościerzyna nr I/18 21.11.2018

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2018-11-23
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2018-11-23 14:12:13
Edytor : radamiasta
Stronę odwiedzono 1128 razy.
v.20140204-083257