Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Wybory Samorządowe
zarządzone na dzień 21 października 2018 roku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów ws. zarządzenia wyborów – kalendarz wyborczy - tutaj

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023 - tutaj


AKTUALNOŚCI

 • WYTYCZNE dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – tutaj;
 • WYTYCZNE dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds., ustalenia wyników głosowania w obwodzie:
 • POSTANOWIENIA Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie zmian składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Kościerzyna
  • OKW nr 1 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – tutaj;
  • OKW nr 2 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – tutaj;
  • OKW nr 5 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – tutaj;
  • OKW nr 6 ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – tutaj;
  • OKW nr 6 ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – tutaj;
 • PREZENTACJA 1 SZKOLENIOWA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – tutaj;
 • PREZENTACJA 2 SZKOLENIOWA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – tutaj;
 • PREZENTACJA 3 SZKOLENIOWA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – tutaj;
 • INFORMACJA dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
  Pierwsze posiedzenie wraz ze szkoleniem członków Obwodowych Komisji Wyborczych dla Miasta Kościerzyny odbędzie się:
  - 09.10.2018 r. (wtorek), godz. 16:30 – dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie;
  - 10.10.2018 r. (środa), godz. 16:30 – dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
  Spotkania odbędą się w Sali konferencyjnej nr 1 przy Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie.
 • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 02.10.2018 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna – tutaj;
 • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 02.10.2018 o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Kościerzyna – tutaj;
 • OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie z dnia 02.10.2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna – tutaj;
 • POSTANOWIENIE - Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kościerzyna - tutaj
 • Komunikat - losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna. Miejska Komisja Wyborcza w Kościerzynie informuje, że losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna  nastąpi w dniu 2 października  2018 r. o godzinie 10.00, w Sali Obrad Urzędu Miasta Kościerzyna w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a.
 • DYŻURY Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie - tutaj
 • Wpis do Rejestru Wyborców Miasta Kościerzyna
  Wpisu do Rejestru Wyborców Miasta Kościerzyna należy dokonać w Ewidencji Ludności Urzędu Miast Kościerzyna. Wraz z wnioskiem – tutaj – dołączyć należy:
  - Pisemną deklarację zawierająca niezbędne informacje do wpisania do Rejestru Wyborców – tutaj;
  - Oświadczenie właściciela lokalu – tutaj;
  - Kopię dowodu osobistego;
 • Głosowanie korespondencyjne
  Informacje ogólne - tutaj
  Terminy - tutaj
 • Głosowanie przez pełnomocnika
  Informacje ogólne – tutaj
  Terminy - tutaj
  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa – tutaj;
  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa – tutaj;
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Kościerzynie oraz losowania kandydatów - tutaj
 • Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej od 13.09.2018 do 28.09.2018 - tutaj
 • Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie – tutaj
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Kościerzynie - tutaj
 • Oświadczenia lustracyjne kandydatów – informacja IPN w Gdańsku - tutaj

KOMITETY WYBORCZE

 • ·    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj

 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj


ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW

 • Radny w gminie: kto może kandydować?  - tutaj
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj
 • Radny w powiecie: kto może kandydować - tutaj
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj
 • Burmistrz: kto może kandydować? - tutaj
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj

 

KOMISJE WYBORCZE

 • Jak zostać członkiem komisji wyborczej? - tutaj
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - tutaj
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast -  tutaj


UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - tutaj
 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj


UCHWAŁY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania - tutaj
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego -  tutaj

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 • wyjaśnienia PKW (ZPOW-611-21/18) z dnia 27 sierpnia br. w sprawie zamieszczania w wykazie podpisów wyborców popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych, nazwisk i imion zgłaszanych kandydatów - tutaj


UCHWAŁY RADY MISTA KOŚCIERZYNA

 • UCHWAŁA NR LXVI/528/18 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kościerzyna odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Rady Miasta Kościerzyna, Rady Powiatu Kościerskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta Kościerzyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj

 

OBWIESZCZENIA

 •  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i presydentów miast zarządonych na dzień21 października 2018 roku - tutaj
 •  Obwieszczenia Starosty Kościerskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościerzynie w wyborach do Rady Powiatu Kościerskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj
 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj

 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów głosowania utworzonych na terenie Miasta Kościerzyna dla wyboru Rady Miasta Kościerzyna w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r - tutaj
 • Obwieszczene Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 września 2018 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - tutaj


 

 

 Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2018-08-16
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2018-08-16 08:04:10
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 12072 razy.
v.20140204-083257