Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Przetargi WGN / Przetargi 2018 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kościerzyna

z dnia 18 września 2018 r. 

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/9, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 19 września 2018 r.


Ogłoszenie
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zabudowy przemysłowo-usługowej, położonej w Kościerzynie w rejonie ulic Zakładowa - Fabryczna w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym, wyznaczony był na dzień 23 sierpnia 2018 r.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 29 sierpnia 2018 r.


Ogłoszenie
z dnia 25 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę gruntu, położoną w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna. Przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 10 maja i 19 lipca 2018 r.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 25 lipca 2018 r.


Ogłoszenie

z dnia 9 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem lokalu użytkowego położonego w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 33, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonego w obrębie 09 miasta Kościerzyna

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 9 lipca 2018 r.


Ogłoszenie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zabudowy przemysłowo-usługowej, położonej w Kościerzynie w rejonie ulic Zakładowa - Fabryczna w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 15 czerwca 2018 r.


Ogłoszenie
z dnia 05 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II-gie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone w obrębie geodezyjnym nr 05 i 09 miasta Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 10 maja 2018 r.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny nr 1...

Załącznik graficzny nr 2...

Zamieszczono dnia 05 czerwca 2018 r.


Ogłoszenie
z dnia 23 maja 2018 r.

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w zwiazku z art. 701 - 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywlny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 6, stanowiący własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonego w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 23 maja 2018 r.


Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Rynek 6, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonego w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 13 kwietnia 2018 r.


Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez. 210/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 05 miasta Kościerzyna, przy ulicy Osiedle Tysiąclecia.

Czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 12 kwietnia 2018 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna, stanowiące własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny nr 1...

Załącznik graficzny nr 2...

Zamieszczono dnia 09 kwietnia 2018 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 19 lutego 2018 r.


Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-szy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Czytaj więcej...

Załącznik graficzny...

Zamieszczono dnia 5 stycznia 2018 r.

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2018-01-05
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2018-01-05 09:20:05
Edytor : Justyna Olszewska
Stronę odwiedzono 9649 razy.
v.20140204-083257