Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Kontrole / Kontrole w 2017 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Kontrola w zakresie wykonania zadań określonych w Programach ochrony powietrza
Protokół kontroli
Kontrola w zakresie realizacji dochodów związanych z wykonywaniem zadań z  zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 r. w wybranych rozdziałach i paragrafach
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola z realizacji projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kościerzyna
Informacja pokontrolna
Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola okresowa w Straży Miejskiej w Kościerzynie
Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Kontrola funkcjonowania budżetu obywatelskiego w wybranych miastach województwa pomorskiego
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola problemowa archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
Protokół z kontroli
Kontrola archiwum zakładowego oraz sprawdzenie poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
Protokół kontroli
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Kontrola realizacji projektu "Utworzenie Kościerskiej Strefy Aktywności Gospodarczej motorem rozwoju Kościerzyny"
Informacja pokontrolna
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2017-06-19
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2017-06-19 09:58:00
Edytor : Sekretariat
Stronę odwiedzono 5678 razy.
v.20140204-083257