Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2017
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

 
ZP 23/2017 Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne LED w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz

JEDZ: espd-reguest.xml

link do ESPD - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl)
dokumentacja techniczna
STMiD
formularz 3.6 tabela parametrów opraw
formularze edytowalne
formularz 3.6 edytowalny
pismo 1
Audyt oświetlenia ulicznego
pismo 2
pismo 3
pismo 4
ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
informacja z otwarcia
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 24/2017 Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
 projekt budowlany branży architektonicznej
 projekt budowlany branży konstrukcyjnej
 projekt budowlany branży sanitarnej
 projekt budowlany branży elektrycznej
projektowana charakterystyka energetyczna
projekt wykonawczy branży architektonicznej
projekt wykonawczy branży architektonicznej-wyposażenie wnętrz
projekt wykonawczy branży sanitarnej
projekt wykonawczy branży sanitarnej-węzeł cieplny
projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej
projekt wykonawczy branży energetycznej
program prac konserwatorskich
STWiORB
przedmiary robót
decyzja o pozwoleniu na budowę
decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
pismo 1
formularze edytowalne oświadzczeń i wykazów
informacja z otwarcia z otwarcia
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 26/2017 Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie - roboty remontowo-budowlane
ogłoszenie
siwz

dokumentacja projektowa

STWiORB
przedmiar
decyzja o pozwoleniu na budowę
decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie prac
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 25 Konkurs  architektoniczno-rzeźbiarski na pomnik dr A. Majkowskiego w Kościerzynie

ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie przeprowadzenia konkursu i powołania Sądu Konkursowego

Regulamin konkursu

Załącznik Nr 1 - mapa poglądowa wraz z dokumentacją fotograficzną - lokalizacja nr 1

Załącznik Nr 2 - mapa poglądowa wraz z dokumentacją fotograficzną - lokalizacja nr 2

Załącznik nr 3 - życiorys oraz materiał ikonograficzny obrazujący wygląd A. Majkowskiego

wykaz uczestników konkursu
ogłoszenie o wyborze pracy konkursowej
 

ZP 22/2017 Wykonanie instalacji co w budynku przy ul. Strzeleckiej 36 w Kościerzynie

ogłoszenie

siwz

projekt budowlany

STWiORB

przedmiar robót

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP 19/2017 Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie

ogłoszenie

siwz

projekt budowlany branży architektonicznej

projekt budowlany branży konstrukcyjnej

projekt budowlany branży sanitarnej

projekt budowlany branży elektrycznej

projektowana charakterystyka energetyczna

projekt wykonawczy branży architektonicznej

projekt wykonawczy branży architektonicznej-wyposażenie wnętrz

projekt wykonawczy branży sanitarnej

projekt wykonawczy branży sanitarnej-węzeł cieplny

projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej

projekt wykonawczy branży energetycznej

program prac konserwatorskich

STWiORB
przedmiary robót
decyzja o pozwoleniu na budowę
decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
formularze edytowalne oświadczeń i wykazów
pismo 1
załącznik do opisu przedmiotu zamówienia
pismo 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 3
rys. A-2
rys. A-12
rys. A-12.1
rys. A-16
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 18/2017 Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna w okresach od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. oraz od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r.

CZĘŚĆ I:        Utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem solarek – posypywarek

CZĘŚĆ II:       Utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z parkingami i zatokami postojowymi z użyciem ciągników z rozrzutnikami

ogłoszenie
siwz
wykaz ulic A/1
wykaz ulic B/1
wykaz ulic B/2
informacja z otwarcia ofert
unieważnienie w zakresie CZĘŚCI II
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - CZĘŚĆ I
 

ZP 20/2017 Dostawa sprzętu z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) do placówek oświatowych Gminy Miejskiej Kościerzyna

ogłoszenie

siwz

pismo 1

pismo 2

formularze edytowalne

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP 21/2017 Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

ogłoszenie

siwz

dokumentacja

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP 17/2017 Budowa pompy ciepła dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Kościerzynie

ogłoszenie

siwz

dokumentacja projektowa

przedmiary

stwiorb

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP 16/2017 Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej - pełnienie funkcji inspektora nadzoru

ogłoszenie

siwz

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

ZP 15/2017 Budowa ulicy Malinowej z siecią kanalizacji deszczowej w Kościerzynie

ogłoszenie

siwz

dokumentacja remontu ul. Malinowej

dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej

STWiORB branża drogowa

STWiORB branża sanitarna

przedmiar robót branża drogowa

przedmiar robót branża sanitarna

informacja z otwarcia ofert

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZP 14/2017 Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie - roboty remontowo-budowlane

ogłoszenie

siwz

dokumentacja projektowa

STWiORB

przedmiar

decyzja o pozwoleniu na budowę

decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie prac

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 

ZP 13/2017  Wykonanie istalacji co i cwu w budynku przy ul. 8 Marca 40 w Kościerzynie

ogłoszenie

siwz

dokumentacja projektowa

przedmiar

STWiORB

pismo 1

pismo 2

rys. 11s
rys. 12s
pismo 3
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 12/2017 Rewitalizacja i adaptacja budynku dworca kolejowego w Kościerzynie

ogłoszenie

siwz

projekt budowlany branży architektonicznej
projekt budowlany branży konstrukcyjnej
projekt budowlany branży sanitarnej
projekt budowlany branży elektrycznej
projektowana charakterystyka energetyczna

projekt wykonawczy branży architektonicznej

projekt wykonawczy branży architektonicznej (wyposażenie wnętrz)

projekt wykonawczy branży sanitarnej
projekt wykonawczy branży sanitarnej (węzeł cieplny)

projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej

projekt wykonawczy branża energetyczna

program prac konserwatorskich

STWiORB

przedmiary robót

decyzja o pozwoleniu na budowę

decyzja Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

pismo 1

rys. 2 i 3 proj. wyk. branży sanitarnej

formularz OFERTA

formularz 2.1

formularz 2.2

formularz 2.3 ZZK

formularz 2.4 zobowiązanie

formularza 2.5 grupa kapitałowa

formularz 3.1 wykaz robót

formularz 3.2 wykaz osób

formularz 3.3 oświadczenie posiadanie uprawnień

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
pismo 3
zaktualizowane rysunki E14, E15, E16
schemat rozdzielnic RMP, R pom. 026 i R modelarni
rysunek E4a
pismo 4
pismo 5
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 

ZP 9/2017 Całoroczne utrzymanie czystości i porządku wraz z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Kościerzyna z podziałem na części:

CZĘŚĆ I - STREFA I

CZĘŚĆ II - STREFA II

ogłoszenie

siwz

JEDZ: esp-reguest.xml

link do ESPD - https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

załączniki część I - STREFA I

załączniki część II - STREFA II

pismo 1

zaktualizowany fomularz cenowy - strefa II: pielęgnacja i utrzymanie zieleni
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 11/2017 Termomodernizacja budynku Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie

CZĘŚĆ I - wymiana stolarki okiennej

CZĘŚĆ II - roboty remontowo-budowlane

ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa część I
dokumentacja projektowa część II
STWiORB część I
STWiORB część II
przedmiar część I
przedmiar część II
decyzja o pozwoleniu na budowę
decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie prac
informacja z otwarcia ofert
unieważnienie w zakresie części II
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty- część I
 
ZP 10/2017 Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Kościerzyna w okresach od dnia 1 listopada 2017r. do dnia 30 kwietnia 2018r. oraz od dnia 1 listopada 2018r. do dnia 30 kwietnia 2019r.

CZĘŚĆ I:        Utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej z użyciem solarek – posypywarek

CZĘŚĆ II:       Utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z parkingami i zatokami postojowymi z użyciem ciągników z rozrzutnikami

CZĘŚĆ III:      Utrzymanie zimowe dróg o nawierzchni gruntowej

ogłoszenie
siwz
wykaz ulic A/1
wykaz ulic B/1
wykaz ulic B/2
wykaz ulic C/1
pismo 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnienieu posepowania w zakresie części I i II
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III
 
ZP 8/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowgo na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2017r.
ogłoszenie
siwz
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 7/2017 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie - pełnienie funkcji inspektora nadzoru
ogłoszenie
siwz
projekt budowlano-wykonawczy
STWiORB
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 6/2017 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie

ogłoszenie

siwz

projekt budowlano-wykonawczy

STWiORB

przedmiar

informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 5/2017 Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie z podziałem na części

część I - budowa dróg wraz z infrastrukturą

część II - oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

ogłoszenie
siwz
projekt budowlany - część I
projekt wykonawczy - część I
STWiORB - część I
przedmiar - część I
projekt - część II
STWiORB - część II
przedmiar - część II
decyzja ZRiD
pismo 1
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZP 3/2017 Budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 221 z drogą krajową nr 20 w Kościerzynie z podziałem na części

część I - budowa dróg wraz z infrastrukturą

część II - oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu

ogłoszenie
siwz
projekt budowlany - część I
projekt wykonawczy - część I
STWiORB - część I
przedmiary - część I
projekt - część II
STWiORB - część II
przedmiary - część II
decyzja ZRiD
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 3
pismo 4
pismo 5
zał. do pisma 5 - rys. typowego wylotu
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 2/2017 Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2017r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
ZP 1/2017 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2017r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2017-02-09
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2017-02-09 13:25:44
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 67740 razy.
v.20140204-083257