Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Przetargi WGN / Przetargi 2017 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/9, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej....

Zamieszczono dnia 21 września 2017 r.Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na tereny zabudowy przemysłowo usługowej, położonych w Kościerzynie przy ul. Browarnej i Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym wyznaczone były na dzień 30 czerwca 2017 r.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Browarna, ul. Fabryczna

Zamieszczono dnia 18 sierpnia 2017 r.

 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny lokalizacji usług jako samodzielnej funkcji, położonej w Kościerzynie przy ul. Tadeusza Kościuszki, w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 17 sierpnia 2017 r.

 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-szy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06, miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: działka ozn. nr 269/33

Zamieszczono dnia 17 sierpnia 2017 r.

 


Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowych, położonych w Kościerzynie przy ul. Browarnej i Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny:ul. Fabryczna, Browarna

Zamieszczono dnia 31 lipca 2017 r.

 


Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II-gie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się 30 marca 2017 r.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: działki 520, 523, 524, obręb 05

Zamieszczono dnia 18 lipca 2017 r.

 Ogłoszenie


Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 20 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej....

załącznik graficzny: działka 6/9, obręb 06

Zamieszczono dnia 17 lipca 2017 r.

 Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu ozn. nr geodez 55/1 i 55/2, położonych w obrębie 11 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna w celu prowadzenia ogródka gastronomicznego.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 13 czerwca 2017 r.

ODWOŁANIE AUKCJI - tutaj

 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na tereny zabudowy przemysłowo usługowej, położonych w Kościerzynie przy ul. Browarnej i Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny:ul. Browarna i Fabryczna

Zamieszczono dnia 30 maja 2017 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zabudowy przemysłowo usługowej, położonej w Kościerzynie przy ul. Fabrycznej w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Fabryczna

Zamieszczono dnia 30 maja 2017 r.Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) ogłasza publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działki gruntu ozn. nr geodez 210/3, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 05 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 26 maja 2017 r.


 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowych, położonej w Kościerzynie przy ul. Browarnej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 9 maja br.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Browarna

Zamieszczono dnia 10 maja 2017 r.

 


 Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonej w Kościerzynie w rejonie ul. Witolda Małcużyńskiego
w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. W. Małcużyńskiego

Zamieszczono dnia 26 kwietnia 2017 r.

 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościerzynie przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

Przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w następujących terminach: pierwszy – 24 listopada 2016 r., drugi - 19 stycznia 2017 r. a trzeci - 16 marca 2017 r.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Abrahama 5

Zamieszczono dnia 3 kwietnia 2017 r.

 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Powojowa

Zamieszczono dnia 15 marca 2017 r.Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załączniki graficzne: ul. Gończa - Maczka; ul. Kalinowa

Zamieszczono dnia 28 lutego 2017 r.

 


 Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-szy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Hallera - Malinowa

Zamieszczono dnia 28 lutego 2017 r.

 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowych, położonej w Kościerzynie przy ul. Browarnej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Browarna

Zamieszczono dnia 28 lutego 2017 r.

 


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Kościerzynie przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 27 października 2016 r. (A. Abrahama 6) oraz 24 listopada 2016 r. (A. Abrahama 5), natomiast drugie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 19 stycznia 2017 r.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Abrahama 5 i 6

Zamieszczono dnia 8 lutego 2017 r.Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2017-02-08
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2017-02-08 14:05:02
Edytor : Justyna Olszewska
Stronę odwiedzono 20399 razy.
v.20140204-083257