Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2016
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

 

 

 

 

ZP 11/2016 Dostosowanie budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa
STWIORB
kosztorysy ofertowe
decyzja o pozwoleniu na budowę
pismo 1
zaktualizowany kosztorys ofertowy branży ogólnobudowlanej
pismo 2
informacja z otwarcia ofert
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
 
ZP 10/2016 Termomodernizacja budynków w Kościerzynie w ramach zadania pn. "Kawka w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" - budynek przy ul. Sikorskiego 7
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa
kosztorys ofertowy
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 9/2016 Budowa ul. Kalinowej i ul. Wrzosowej w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa
specyfikacje techniczne
kosztorysy ofertowe
pismo 1
zaktualizowane kosztorysy ofertowe
pismo 2
projekt organizacji ruchu - ul. Kalinowa
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 8/2016 Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej - Przebudowa ul. Przemysłowej w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
załącznik do opisu przedmiotu zamównienia
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 7/2016 Termomodernizacja budynków w Kościerzynie w ramach zadania pn. "Kawka w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" z podziałem na części
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa - część 1
dokumentacja projektowa - część 2
dokumentacja projektowa - część 3
dokumentacja projektowa - część 4
kosztorys ofertowy - część 1
kosztorys ofertowy - część 2
kosztorys ofertowy - część 3
kosztorys ofertowy - część 4
ogłoszenie o wyborze - część 1,2,4
ogłoszenie o wyborze - część 3
 
ZP 6/2016 Opracowanie dokumentacji projektowej dla połączeń komunikacyjnych do Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej z podziałem na części
ogłoszenie
siwz
zał. do opisu przedmiotu zamówienia
pismo 1
zaktualizowany formularz ofertowy - część I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze - część IV
ogłoszenie o wyborze - część II, III, V
ogłoszenie o wyborze - część I
 
ZP 5/2016 Termomodernizacja budynków w Kościerzynie w ramach zadania pn. "Kawka w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez kogenerację i termomodernizację budynków" z podziałem na części
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa - część 1
dokumentacja projektowa - część 2
dokumentacja projektowa - część 3
dokumentacja projektowa - część 4
dokumentacja projektowa - część 5
dokumentacja projektowa - część 6
dokumentacja projektowa - część 7
dokumentacja projektowa - część 8
dokumentacja projektowa - część 9
dokumentacja projektowa - część 10
kosztorys ofertowy - część 1
kosztorys ofertowy - część 2
kosztorys ofertowy - część 3
kosztorys ofertowy - część 4
kosztorys ofertowy - część 5
kosztorys ofertowy - część 6
kosztorys ofertowy - część 7
kosztorys ofertowy - część 8
kosztorys ofertowy - część 9
kosztorys ofertowy - część 10
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 1
zestawienie stolarki - ul. Młyńska 6, ul. Traugutta 4, ul. Wybickiego 8
kosztorysy ofertowe - docieplenie - ul. Sikorskiego 10, ul. Sikorskiego 11, ul. Skłodowskiej Curie 2
zaktualizowany projekt branży elektrycznej - ul. Wybickiego 8
zaktualizowany kosztorys branży elektrycznej - ul. Wybickiego 8
pismo 2
zaktualizowany kosztorys - ul. Kapliczna 9
pismo 3
szczegóły gzymsów
zaktualizowany kosztorys - ul. Kapliczna 9
zaktualizowany kosztorys - ul. Młyńska 6
zaktualizowany kosztorys - ul. Traugutta 4
zaktualizowany kosztorys - ul. Wybickiego 8
pismo 4
zestawienie stolarki drzwiowej - ul. Traugiutta 4, ul. Wybickiego 8, ul. Młyńska 6
ogłoszenie - wybór dla części IV, unieważnienie VII, VIII, IX, X
ogłoszenie - unieważnienie dla części VI
ogłoszenie - wybór dla części I, II, III
ogłoszenie - wybór dla części V
 
ZP 4/2016 Usługi konsultacyjno-doradcze na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Kościerzyna (GPR) w ramach projektu pt. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Kościerzyny szansą rozwoju całego miasta - opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji z podziałem na trzy części
ogłoszenie
siwz
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 3/2016 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do  31.12.2016r.
ogłoszenie
siwz
STWiORB
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 2/2016 Roboty remontowo-utrzymaniowe na terenie miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2016r.
 ogłoszenie
 siwz
 STWiORB
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 1/2016 Budowa budynku socjalnego w Kościerzynie
ogłoszenie
siwz
dokumentacja projektowa wielobranżowa
opinia geotechniczna
specyfikacje techniczne
kosztorys ofertowy
decyzja o pozwoleniu na budowę
pismo 1
zaktualizowany formularz oferty
zestawienie stolarki okiennej
karta katalogowa kamery zewnętrznej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 2
zaktualizowany kosztorys 8%
zaktualizowany kosztorys 23%
rzut fundamentów
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2016-02-22
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2016-02-22 11:41:27
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 31689 razy.
v.20140204-083257